Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24PSR ZK 2P česky
Přednášející:
Klára Kroftová, Jiří Witzany (gar.)
Cvičící:
Jiří Witzany (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Výuka předmětu je rozdělena do jednotlivých tematických okruhů a navazuje na předmět 124HRRB „Historické konstrukce a rekonstrukce budov“ a je zaměřena na speciální problematiku ochrany a sanace historických objektů:

-degradační a korozivní procesy materiálů a konstrukcí historických a památkově chráněných budov, chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické účinky a vlivy, ochrana a preventivní opatření

-progresivní metody sanace zaměřené na zajištění stability, trvanlivosti a životnosti historických a památkově chráněných budov, zpevňování historických konstrukcí kompozity na bázi vysokopevnostních vláken a injektáží látek na bázi minerálů, křemičitanů a nanočástic

-zajištění stability a prevence vzniku poruch historických a památkově chráněných budov nacházejících se v oblastech zvýšené přírodní seismicity, popř. v místech zvýšené technické seismicity

-problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických zděných klenbových konstrukcí, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost kleneb

- problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických kamenných a smíšených svislých zděných konstrukcí (pilíře, stěny) a základů, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost svislých zděných konstrukcí

-aplikace progresivních metod sanace základových konstrukcí historických a památkově chráněných budov

-trvanlivost, životnost a sanace betonových a železobetonových historických konstrukcí

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24436905.html