Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24PSR ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Witzany, Radek Zigler
Přednášející:
Klára Kroftová, Jiří Witzany, Radek Zigler
Cvičící:
Jiří Witzany, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Výuka předmětu je rozdělena do jednotlivých tematických okruhů a navazuje na předměty 124HRRB „Historické konstrukce a rekonstrukce budov“ a 124PDRC(Q) „Poruchy, degradace, rekonstrukce“ a je zaměřena na speciální problematiku ochrany a sanace historických objektů.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

Degradační a korozivní procesy materiálů a konstrukcí historických a památkově chráněných budov, chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické účinky a vlivy, ochrana a preventivní opatření.

Progresivní metody sanace zaměřené na zajištění stability, trvanlivosti a životnosti historických a památkově chráněných budov, zpevňování historických konstrukcí kompozity na bázi vysokopevnostních vláken a injektáží látek na bázi minerálů, křemičitanů a nanočástic.

Zajištění stability a prevence vzniku poruch historických a památkově chráněných budov nacházejících se v oblastech zvýšené přírodní seismicity, popř. v místech zvýšené technické seismicity.

Problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických zděných klenbových konstrukcí, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost kleneb.

Problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických kamenných a smíšených svislých zděných konstrukcí (pilíře, stěny) a základů, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost svislých zděných konstrukcí.

Aplikace progresivních metod sanace základových konstrukcí historických a památkově chráněných budov.

Trvanlivost, životnost a sanace betonových a železobetonových historických konstrukcí

Osnova cvičení:

Individuální

Cíle studia:

Cílem studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti sanací, obnovy a rekonstrukcí historických objektů. Nedílnou součástí je problematika degradací stavebních materiálů, zatěžovacích účinků a vlivů, problematika vad a poruch jednotlivých druhů stavebních konstrukcí.

Studijní materiály:

!Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6

!Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999, ISBN 80-902697-5-3

!Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996, ISBN 978-80-01-01156-0

?Witzany, J. a kol.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9

?Vinař, J.: Historické krovy, Grada, Praha 2010, ISBN 978-80-24-73038-7

?Vinař, J.: Konstrukce historických staveb, STOP, Praha 2006, ISBN 978-80-86-65705-9

?Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-24-72672-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24436905.html