Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební fyzika 1A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SFA1 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Denní osvětlení a sluneční záření v budovách a jeho význam pro uživatele budovy (hygienický, ekonomický, ekologický). Souvislost s navrhováním budov a urbanismem. Návrh a hodnocení budovy nebo souboru budov z hlediska proslunění a denního osvětlení. Požadavky norem a metody jejich prokazování při územním rozhodování a ve stavebním řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Slunce a jeho záření, fyzikální charakteristika, jeho fyziologický, hygienický a urbanistický význam, Slunce a životní prostředí, základy sférické astronomie, horizontové a rovníkové souřadnice, výpočet azimutu a výšky slunce, grafické způsoby znázornění slunečních drah - diagram zastínění a jeho praktické použití

Grafické způsoby znázornění slunečních drah - polární diagramy a jejich praktické použití, grafické způsoby znázornění slunečních drah - pravoúhlý sluneční diagram a jeho praktické použití, význam insolance v urbanismu, tvorba prostředí, orientace budov a doba oslunění, tvar budov

Kontrola slunečního záření - sluneční clony, návrh způsobu kontroly sluneční radiace, orientace budovy, redukce zasklených ploch, speciální druhy skel, naklonění zasklené plochy, sluneční clony, metodika vypracování projektové studie nebo posudku proslunění budov

Denní světlo a osvětlení, zrakové vnímání, faktory ovlivňující stav vnitřního prostředí, analýza jednotlivých faktorů, fyziologie vidění, stavba oka, akomodace, adaptace, rychlost vnímání, zorné pole,rozlišovací schopnost zraku, oslnění, základy fotometrie

Kritéria a limity denní osvětlenosti, činitel denní osvětlenosti a výpočtové modely oblohy, požadované hodnoty, kvalitativní kritéria denního osvětlení, metody stanovení činitele denní osvětlenosti, světelně technické vlastnosti stínících překážek, světelně technické vlastnosti osvětlovacích otvorů, světelně technické vlastnosti vnitřních prostorů, výpočet oblohové a vnější odražené složky č.d.o. - Daniljukovy úhlové sítě, výpočet vnitřní odražené složky č.d.o. - Metoda BRS

Výpočet oblohové a vnější odražené složky č.d.o. - Protraktory, Waldramův diagram, výpočet vnitřní odražené složky č.d.o. - Arndtův vztah, měření osvětlení, osvětlovací systém, boční a horní osvětlovací systémy, návrh okenního otvoru, světelně technický posudek

Osnova cvičení:

Grafické způsoby znázornění slunečních drah - diagram zastínění a jeho praktické použití

Grafické způsoby znázornění slunečních drah - pravoúhlý sluneční diagram a jeho praktické použití

Grafické způsoby znázornění slunečních drah - stereografický diagram a jeho praktické použití

Výpočet oblohové a vnější odražené složky č.d.o. - Daniljukovy úhlové sítě

Výpočet vnitřní odražené složky č.d.o. - Metoda BRS

Dle možnosti kapacity PC učebny využití softwarů (SVĚTLO+, Wdls, DSD, WAL)

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy technického oboru stavební světelná technika.

Studijní materiály:

WeiglováJ. Bedlovičová, D, Kaňka J.: Stavební fyzika10-Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha 2006

Vychytil, J: Stavební světelná technika Cvičení, ČVUT Praha 2015

ČSN 730580-1,2,3,4, ČSN 734301

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=23
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25021805.html