Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební tepelná technika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124ST2B Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Zbyněk Svoboda (gar.)
Cvičící:
Zbyněk Svoboda (gar.), Pavel Kopecký
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu SF. Detailní rozbor okrajových podmínek pro výpočty, řídící rovnice šíření tepla a vodní páry (difúze, konvekce), součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, CFD, dvouplášťové konstrukce, energetická náročnost budov detailně, tepelná ochrana historických budov, komplexní úlohy tepelné techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Šíření vlhkosti, CFD a dvouplášťové konstrukce

- detailnější rozbor šíření vlhkosti v konstrukcích

- CFD modelování

- dvouplášťové konstrukce: fyzikální funkce, možnosti výpočtů, projektová doporučení a rizikové skladby

2. Okrajové podmínky pro výpočty

- parametry venkovního prostředí (teplota, vlhkost, vítr, sluneční záření, sálání, komplexní výměna tepla)

- parametry vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, odpory při přestupu)

3. Řídící rovnice a součinitel prostupu tepla

- šíření tepla vedením a šíření vodní páry difúzí

- vliv konvekce: konvektivně-difúzní rovnice a její důsledky pro praxi

- součinitel prostupu tepla: rozšíření základních znalostí, především pro výpočty okenních konstrukcí a lehkých obvodových plášťů

4. Lineární a bodový činitel prostupu tepla a energetická náročnost budov

- speciální případy výpočtu činitelů prostupu tepla: více prostředí, detaily v kontaktu se zeminou

- detailní rozbor výpočtu spotřeby energie (všech míst spotřeby)

- prvky pro získávání solární energie a jejich výpočtové modelování

- produkce CO2 a primární energie - historický vývoj a současnost

5. Historické budovy

- nevytápěné a vytápěné historické budovy

- příklady z praxe

- rizika a doporučení pro rekonstrukce jak konstrukcí, tak budov jako celku

6. Nevytápěné budovy a komplexní úlohy tepelné ochrany budov

- nevytápěné zemědělské stavby, mrazírny, chladírny: doporučení pro projektování

- příklady konstrukcí vyžadujících komplexní přístup při posouzení: dřevostavby, dvojité fasády

7. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Dvouplášťové konstrukce

- sestavení výpočtového modelu střechy

- analýza rizika kondenzace při různých okrajových podmínkách

2. Konzultace

3. Pokročilá vlhkostní analýza konstrukce

- hodnocení modelových skladeb v programu WUFI

- analýza vlivu okrajových podmínek (déšť, sluneční záření...)

4. Konzultace

5. Součinitel prostupu tepla lehkého obvodového pláště

- návrh rastrování

- výpočet geometrických charakteristik

- výpočet dílčích souč. prostupu tepla s pomocí detailního 2D modelu

6. Konzultace

7. Rezerva

Cíle studia:

Prohloubení znalostí v oblasti výpočtového hodnocení tepelně-vlhkostního chování stavebních konstrukcí a budov.

Studijní materiály:

webové stránky K124

ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“, ÚNMZ 2007-2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-215

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
Út
místnost TH:A-534

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
St
místnost TH:A-534

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
Čt

místnost TH:A-534

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24308705.html