Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní stavby 2R

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PS2R Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - „Krovy, halové a výškové stavby“, „Prefabrikované konstrukce“ a „Poruchy, degradace a rekonstrukce“

Část Krovy, halové a výškové stavby:

Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby.

Část Prefabrikované konstrukce:

Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců

Část Poruchy, degradace a rekonstrukce:

Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Část Krovy, halové a výškové stavby:

Student bude schopen provést rozbor okrajových podmínek, návrh a optimalizaci nosného systému halových a vícepodlažních budov.

Část Prefabrikované konstrukce:

Student bude schopen analyzovat a vyhodnotit vlivy a účinky působící na nosné systémy prefabrikovaných železobetonových konstrukcí, navrhovat prefabrikované konstrukce, styky nosných dílců a systémy. Toto téma bude dále prohloubeno v rámci volitelných předmětů 124YRMS - Rekonstrukce montovaných staveb a 124YDPK - Demontovatelné prefabrikované konstrukce

Část Poruchy, degradace a rekonstrukce:

Student se seznámí s rozsáhlou problematikou rekonstrukcí historických a památkově chráněných staveb, včetně základů degradačních procesů, průzkumů a hodnocení stavebně technického stavu konstrukcí a možností jejich sanací. Toto téma bude dále prohloubeno v rámci volitelného předmětu 124YRHS - Rekonstrukce historických staveb a 124YVSR - Vybrané stati z rekonstrukcí

Studijní materiály:

!Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0

!Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6

?Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878

?Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5205906.html