Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diagnosis and Surveying of Historical Buildings

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124DSHB Z 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Eva Burgetová
Přednášející:
Eva Burgetová
Cvičící:
Eva Burgetová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět objasňuje základní faktory a požadavky pro hodnocení stavebních konstrukcí. Poskytuje metodický a systematický přístup k hodnocení historických objektů.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky (legislativa, rozdělení)

2.Diagnostika - terénní průzkum

Destruktivní a nedestruktivní metody průzkumu in situ

Přístrojové vybavení

3.Diagnostika - laboratorní analýzy

4.Průzkumy stavebně historické

„historické chátrání objektu“,

5.Průzkumy stavebně technické

příčiny vzniku poruch a spolupůsobící vlivy

6.Průzkumy stavebně fyzikální

7.Průzkumy dřevěných konstrukcí

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

8.Průzkumy zděných konstrukcí (svislé nosné, klenby)

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky,

9.Průzkumy dřevěných konstrukcí (stropy, krovy)

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

10.Průzkumy objektů se zvýšenou vlhkostí

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

11.Průzkumy obalových konstrukcí, stanovení parametrů vnitřního prostředí

Kritická místa, typy poruch, jejich symptomy a projevy, závažnost, příčiny a důsledky

12.–13. Průzkumy historických objektů, specifika památkově chráněných staveb

Osnova cvičení:

1. zadání semestrální práce

2.-3. terénní průzkumy

4. - 5. výuka v laboratoři (analýzy)

6. odborná exkurse

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oblasti průzkumů a diagnostiky historických objektů. Současně je důraz kladen na analýzu degradačních vlivů.

Studijní materiály:

[1] Hollis M.: Surveying Buildings, RICS Boks 2005, ISBN-13: 978-1842191927

[2] Assessment of Traditional Housing, BRE Watford 2001, ISBN: 0-85125-432-2

[3] Oxley R.: Survey and Repair of Traditional Buildings - A Sustainable Approach, Donhead 2006, ISBN 1-873304-50-0

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/DSHB
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-833

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1828806.html