Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Historické konstrukce a rekonstrukce budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124HRRB Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Čejka, Klára Kroftová, Jiří Witzany, Radek Zigler
Cvičící:
Jan Bartoníček, Tomáš Čejka, Markéta Fialová, Klára Kroftová, Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR, historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb.

Dále jsou přednášky zaměřeny na témata související s vlastní ochranou historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.

Požadavky:

Konstrukce pozemních staveb 1 (124PSA1)

Pozemní stavby A2 (124PSA2)

Osnova přednášek:

1.Degradační procesy, vady a poruchy staveb 1.

2.Degradační procesy, vady a poruchy staveb 2.

3.Průzkumy památek 1.

4.Průzkumy památek 2.

5.Diagnostika a hodnocení stavebních konstrukcí.

6.Poruchy a konzervace kamenných materiálů.

7.Poruchy a konzervace omítaných povrchů.

8.Poruchy a sanace základových konstrukcí historických budov.

9.Poruchy a sanace svislých nosných konstrukce historických zděných budov.

10.Příklady z praxe / exkurze: např. katedrály sv. Barbory.

11.Poruchy a sanace klenbových konstrukcí a keramických stropů historických budov 1.

12.Poruchy a sanace klenbových konstrukcí a keramických stropů historických budov 2.

13.Příklady z praxe / exkurze: např. obnova Karlova mostu a katedrály sv. Víta.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s organizací cvičení a způsobem zadání dílčích semestrálních úloh.

2. - 4. Výběr a zadání konstrukce/tématu semestrální práce jednotlivým skupinám studentů, výběr vhodného objektu.

5. - 8. Zpracování stavebně technického průzkumu vybraného objektu (založený na vizuální prohlídce in-situ).

9. Prezentace zpracované první části cvičení - rozbor poruch (skutečných, popř. možných), analýza příčin, diskuze.

10. - 12. Zpracování návrhu komplexních sanančích opatření, podroné zpracování sanačního opatření vybrané konstrukce/tématu.

12. Prezentace zpracované druhé části cvičení - volba a zdůvodnění vhodného sanačního opatření, diskuze.

13. Odevzdání dílčích úloh (v digitální formě) v zápočtovém týdnu (upload na stránce předmětu)

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s komplexní problematikou poruch, sanací a rekonstrukcí stavebních konstrukcí a jejích částí. V rámci přednáškového cyklu budou studentům představena problematika degradací stavebních materiálů, zatěžovacích účinků a vlivů, problematika vad a poruch jednotlivých druhů stavebních konstrukcí. Dále budou přednášky zaměřeny a průzkumy a hodnocení stavebně technického stavu objektů, analýzu příčin poruch a následně vhodná sanační opatření.

Studijní materiály:

!Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2017

!Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005

!Balík, M. a kolektiv: 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011

!Razim, V., Macek, P.: Zkoumání historických staveb, Praha 2011

!Beránek, J. a kolektiv.: Metodika stavebněhistorického průzkumu, NPÚ Praha 2015

?Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996

?Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999

?Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010

?Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov – ochrana proti vlhkosti a radonu, Stavební informace, Praha 2006

?Witzany, J. a kol: Rekonstrukce, poruchy a sanace betonových konstrukcí, Stavební informace, Praha 2004

?Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Zděné valené klenbové konstrukce, Stavební ročenka 2006, Bratislava 2005

?Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 9, Praha 2008

?Witzany, J., Čejka, T.: Výzkum fyzikálně mechanických vlastností porézních zdících prvků, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 10, Praha 2008

?Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003

?Muk, J.: Historické konstrukce I. Praha: ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/HRRB
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-834

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
místnost TH:A-834

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A834
Út
místnost TH:C-221

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
místnost TH:C-221

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
St
Čt
místnost TH:A-531

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-531

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-536

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4223306.html