Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YDRS Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jan Růžička (gar.), Milan Peukert, Marek Pokorný, Kamil Staněk
Cvičící:
Jan Růžička (gar.), Milan Peukert, Marek Pokorný, Kamil Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb.

V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby. Všechny systémy budou prezentovány v konstrukčně statických a stavebně fyzikálních souvislostech pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Požadavky:

Každý student k zápočtu musí splnit:

- min 1 prezentace (dle rozpisu)

- předložení všech 9 úloh vedoucím předmětu (Růžička, Staněk)

- povinná účast na prezentačních hodinách.

Osnova přednášek:

1. Problematika NE/PAS domů 1 - souvislosti, základní principy, požadavky (Růžička)

2. Problematika NE/PAS domů 2 - základní bilanční výpočty (Staněk)

3. Stavebně fyzikální souvislosti dřevostaveb, voda ve dřevě. Obvodové pláště dřevostaveb (Staněk)

4. Konstrukční systémy dřevostaveb 1 - dřevo jako stavební materiál, druhy konstrukčního dřeva, materiály na bázi dřeva, dřevostavby a UV. Konstrukční systémy dřevostaveb 1 - svislé nosné konstrukce (Růžička)

5. Konstrukční systémy dřevostaveb 2 - stropní konstrukce, konstrukce zastřešení, vnitřní dělicí konstrukce, zakládání dřevostaveb. Konstrukčně technologické systémy dřevostaveb (Růžička)

6. Předběžný statický návrh - svislé, stropní a střešní konstrukce pro dřevostavby. Prostorová tuhost dřevostaveb (Peukert)

7. Konstrukční detaily dřevostaveb, technika projektování dřevostaveb (Růžička, Peukert, Staněk)

8. Akumulační vlastnosti dřevostaveb a rizika letního přehřívání. Konstrukční detaily a skladby dřevostaveb z hlediska stavební fyziky (Staněk)

9. Akustika dřevostaveb (Vychytil)

10. Požární odolnost dřevostaveb (Pokorný)

11. Konstrukce vícepodlažních dřevostaveb a vývojové tendence. (Růžička, Peukert, Staněk)

12. Tragické příběhy dřevostaveb. Poruchy a rizika dřevostaveb. (Růžička, Peukert, Staněk)

13. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání praktické zkušenosti s návrhem dřevostaveb. Předmět je veden formou tematických přednášek, pro osvojení problematiky a pochopení všech souvislostí je zároveň vytvořen prostor pro získání vlastní konstrukční a projekční zkušenosti.

Studenti ve skupinách zpracovávají tematické konstrukční a projekční úlohy, které prezentují na prezentačních hodinách.

Studijní materiály:

?Kolb, J. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3

?Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016

?Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014

?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.

?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.

?Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

?Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/

:www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.

:POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.

Poznámka:

Dřevostavby pro NE/PAS domy<COMMENT>#,Doporučeno zapsat při zapsání 124BPAA</COMMENT>

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C219
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25083405.html