Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YDRS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Růžička
Přednášející:
Milan Peukert, Marek Pokorný, Jan Růžička, Kamil Staněk, Lukáš Velebil, Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Milan Peukert, Marek Pokorný, Jan Růžička, Kamil Staněk, Lukáš Velebil, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je podat komplexní přehled o problematice dřevostaveb v kontextu návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu je také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb (I) těžký dřevěný skelet, (II) lehký sloupkový systém na bázi 2x4, (III) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (IV) roubené stavby. Všechny systémy budou prezentovány v konstrukčně statických a stavebně fyzikálních souvislostech pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Požadavky:

bez požadavků

Osnova přednášek:

1. Konstrukční systémy dřevostaveb 1

2. Konstrukční systémy dřevostaveb 2

3. Konstrukční detaily pro dřevostavby, technika projektování dřevostaveb. Konstrukce vícepodlažních dřevostaveb (do 5.NP)

4. Statická koncepce dřevostaveb. Prostorová tuhost dřevostaveb. Kotvení k základům.

5. Požární odolnost dřevostaveb

6. Problematika NE/PAS domů 1 - principy a souvislosti

7. Problematika NE/PAS domů 2 – základní bilanční výpočty, obvodové pláště, tepelná technika. Mikrostruktura dřeva.

8. Tepelně vlhkostní jevy v OP dřevostaveb

9. Akumulační vlastnosti dřevostaveb a rizika letního přehřívání. Konstrukční detaily a skladby dřevostaveb z hlediska stavební fyziky

10. Akustika dřevostaveb

11. Systémy TZB v dřevostavbách

12. Výškové dřevostavby. Vývojové tendence. Dřevostavby a udržitelná výstavba

13. Poruchy a rizika dřevostaveb

Osnova cvičení:

bez cvičení

Cíle studia:

Předmět je veden formou tematických přednášek. Pro osvojení problematiky a pochopení všech souvislostí je zároveň vytvořen prostor pro získání projekčních a konstrukčních zkušeností. Proto jsou na přednáškách zadávány tematické konstrukční a výpočetní úlohy, které jsou prezentovány a konzultovány na prezentačních hodinách.

Studijní materiály:

?Kolb, J. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3

?Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016

?Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014

?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.

?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.

?Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.

?Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/

:www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.

:POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.

Poznámka:

Dřevostavby pro NE/PAS domy<COMMENT>#,Doporučeno zapsat při zapsání 124BPAA</COMMENT>

Další informace:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=typ&type=pv&kod=124YDRS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25083405.html