Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerická analýza ve stavební fyzice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YNAS Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Vladimír Žďára
Přednášející:
Vladimír Žďára
Cvičící:
Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické modelování různých technických problémů zejména z oblasti stavební fyziky budov a optimalizace konstrukcí.

Cílem je naučit se definovat problém, vytvořit matematický a fyzikální model, navrhnout algoritmus řešení a tento algoritmus zapsat v excelu nebo ve VBA.

Dozvíte se, jak efektivně používat Excel a psát aplikace, aby jste je mohli používat i po letech.

Nečekejte velkou vědu, ale spíše praktický přístup k problémům, se kterými se budete setkávat v praxi.

Požadavky:

Základní znalosti práce s MS Excel. Obsah předmětu vždy přizpůsobuji výchozím znalostem studentů.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1. Stacionární teplotní pole vrstvené obvodové konstrukce. Data a databáze v excelu.

2. Nestacionární teplotní pole vrstvené obvodové konstrukce. Cyklické výpočty v excelu

3. Šíření požáru v 1D poli. Jednoduchý příklad - diskretizace prostoru a času. Logické operátory.

4. Modelování tepelných zisků oken. Poloha slunce a intenzita solárního záření. Uživatelské funkce VBA.

5. Šíření požáru v 1D poli. Jednoduchý příklad - diskretizace prostoru a času. Cyklické výpočty v excelu.

6. Stavebně-fyzikální chování provětrávané konstrukce.

7. Pokročilé maticové operace v Excelu.

8. Síťový model energetického chování budovy.

9. Optimalizace tloušťky tepelné izolace budovy.

10. Použití Excelu pro optimalizaci různých technických problémů.

11. Evoluční algoritmy a jejich použití pro optimalizaci.

12. Multikriteriální optimalizace.

Cíle studia:

Student se naučí tvořit aplikace pro řešení dílčích praktických problémů a modelů ve stavební fyzice. Součástí je rozbor problému, tvorba modelu a algoritmu řešení. Implementace algoritmu a jeho zápis v prostředí VBA a Excel.

Studijní materiály:

Přineste si svůj notebook s instalací Excel. Aplikace budeme vytvářet v průběhu hodiny.

Poznámka:
Další informace:
N/A
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1106406.html