Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební tepelná technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124STTT ZK 3 1P+1C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 124STTT je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124KKL
Úspěšná klasifikace předmětu 124STTT je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124KK01
Úspěšná klasifikace předmětu 124STTT je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124P01C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Tepelná technika

Základní kurz stavební tepelné techniky. V první části kurzu (přednášky 1 až 2) se studenti seznámí se základní teorií šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách, která je nezbytná pro další studium.

Druhá část kurzu (přednášky 3 až 6) představuje stručný úvod do navrhování a realizace stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky. Budou představeny postupy řešení několika vybraných typických praktických problémů. Součástí této části bude také stručná, základní informace vybraných diagnostických metodách používaných ve stavební tepelné technice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do stavební tepelné techniky, motivační přednášky hostů

2. Základní teorie - šíření tepla, vzduchu a vodní páry

3. Stavební konstrukce - součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota

4. Stavební konstrukce - kondenzace vodní páry ve skladbě

5. Stavební detaily - tepelné vazby mezi konstrukcemi

6. Budova - energetická náročnost budov, zásady návrhu nízkoenergetických budov, letní a zimní tepelná stabilita

Osnova cvičení:

1) Šíření tepla konstrukcí (hustota tepelného toku, teplota)

2) Tepelná bilance budovy a průměrný součinitel prostupu tepla

3) Vlhkostní bilance větraného prostoru, vnitřní povrchová teplota, povrchová kondenzace

4) Součinitel prostupu tepla, difúze vodní páry, kondenzace ve skladbě konstrukce

5) Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci

6) Tepelné vazby - riziko povrchové kondenzace a tepelné ztráty

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7939006.html