Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pozemní stavby A2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PSA2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Korekvizita:
Pozemní stavby A1 (124PSA1)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozemní stavby A1 (124PSA1)
Přednášející:
Tereza Pavlů, Jiří Pazderka (gar.), Eva Burgetová
Cvičící:
Tereza Pavlů, Jiří Pazderka (gar.), Eva Burgetová, Lenka Ingrišová, Veronika Kačmaříková, Aneta Libecajtová, Magdaléna Novotná, Zuzana Rácová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty - požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, konstrukční detaily, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru, zábradlí. Dilatace nosných konstrukcí budov - důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů, interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba - řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany, osvětlovací šachty. Nosné konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.

Požadavky:

124PSA1 - Pozemní stavby A1

Osnova přednášek:

1. Vertikální komunikace 1 -schodiště (1. část -požadavky, třídění, typologie, požární hledisko).

2. Vertikální komunikace 2 - schodiště (2. část - historický vývoj, tradiční konstrukce).

3. Vertikální komunikace 3 - schodiště (3. část - moderní konstrukční systémy schodišť).

4. Vertikální komunikace 4 - schodiště (4.část - povrchy, zábradlí, akustika), šikmé rampy, výtahy, eskalátory.

5. Dilatace nosných konstrukcí budov - důvody, principy, konstrukční řešení.

6. Principy zakládání budov, poruchy spodní stavby.

7. Plošné základy a řešení soklové oblasti budov.

8. Hlubinné zakládání budov a možnosti sanace spodní stavby.

9. Konstrukce podzemních podlaží budov - suterénní stěny, osvětlovací šachty, anglické dvorky.

10. Hydroizolace spodní stavby 1 - povlakové hydroizolace.

11. Hydroizolace spodní stavby 2 - bílé vany.

12. Nosné konstrukce šikmých střech 1 - tradiční krovy a jejich úpravy.

13. Nosné konstrukce šikmých střech 2 - moderní konstrukce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student zvládne základní koncepční návrh vertikálních komunikací, základových konstrukcí, konstrukcí spodní stavby a její hydroizolační obálky, dilatací nosných konstrukcí a rámcově také konstrukcí šikmého zastřešení staveb. Při návrhu konstrukcí bude schopen uplatnit komplexní uvažování funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Studijní materiály:

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 2006

!Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10 (Dilatace - kapitoly D1,D2), skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 2002

?ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, technická norma, ÚNMZ, Praha 2010

?ČSN 73 4301 Obytné budovy, technická norma, ÚNMZ, Praha 2004

?ČSN EN 1997-1,2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, ÚNMZ, 2006

?ČSN EN ISO 14688-1,2 Geotechnický průzkum a zkoušení, ÚNMZ, 2003

?ČSN EN 206: Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ÚNMZ 2014

?ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Hloubka průsaku tlakovou vodou, ÚNMZ, Praha 2009

?ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, ÚNMZ, Praha 2000

?ČSN 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, t.n., ÚNMZ, Praha 2000

:Pazderka J.: Přednášky předmětu PSA2 - ke stažení na webových stránkách (http://kps.fsv.cvut.cz/index.php)

:Pazderka J., Pavlů T.: Podklady pro cvičení PSA2 - ke stažení na webových stránkách (http://kps.fsv.cvut.cz/index.php)

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124PSA2
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-833

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-435

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
místnost TH:A-536

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A536
místnost TH:A-333

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A333
Út
St
místnost TH:A-230

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
místnost TH:A-230

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
místnost TH:B-286

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:A-335

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:B-478

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:A-834

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A834
místnost TH:A-335

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
Čt
místnost TH:A-334

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4175206.html