Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Biologická degradace staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XBDS Z 1 1P+1C česky
Přednášející:
Pavla Ryparová (gar.), Zuzana Rácová (gar.)
Cvičící:
Pavla Ryparová (gar.), Zuzana Rácová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismy degradce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organismy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době stále více studovaná problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších prostředků pro ochranu staveb.

V jednotlivých přednáškách se bude výklad zabývat požadavky mikrobů na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, O2, CO2 a N a vztahy mezi jednotlivými druhy.

Největší důraz bude zaměřen na plísně a dřevokazné houby, bakterie, řasy, popřípadě vyšší rostliny a hmyz, jejich degradační potenciál v závislosti na typu stavebního materiálu.

Požadavky:

Základní znalost chemie a biologie na úrovni střední školy.

Osnova přednášek:

Jádro přednášek bude tvořit rozbor příčin biokoroze podlahových a hydroizolačních krytin, zejména krytin v základech stavebního díla a osinkocementových střešních krytin stájových objektů. Dále bude probrána účast mikrobů na korozi stavebního kamene, na tvorbě krusty a deskové korozi, a na zvětrávání stavebního kamene za přítomnosti lišejníků (degradace kamene CO2 lišejníkovými kyselinami kyselinou šťavelovou). V biologii interiéru staveb budou probrány základní vady a poruchy spojené s výskytem plísní v bytové a občanské výstavbě, klasifikace koncentrace zárodků v ovzduší bytů a zdroje zárodků v bytových objektech (mikrobní parametry bytů). Přednášky se dále budou zabývat vlivy filtrů klimatických zařízení, přenosných zvlhčovacích zařízení a vzduchovodů na množství zárodků v atmosféře bytů.

Samostatné přednášky budou věnovány biokorozi dřeva na stavbách (celulozovorní, ligninovorní houby), rozrušování dřeva bakteriemi, plísněmi a dřevozbarvujícími houbami. Bude vysvětlen způsob rozrušování dřeva dřevokazným hmyzem a jejich životní cyklus. Důraz bude kladen na biologický průzkum dřevěných konstrukcí, hlavní příčiny výskytu dřevokazných hub ve stavebních objektech, povrchové a hloubkové příznaky, hledání napadení dřeva pomocí cvičených psů. Budou popsány zásady rekonstrukčních sanačních prací, zásady fyzikální a konstrukční ochrany dřeva (suchá ochrana, mokrá ochrana), ošetření dřevěných prvků v exteriéru a interiéru, další metody ošetření dřeva (netoxické filmotvorné nátěry, paření dřeva, sterilizace dřeva různými typy záření, toxickými plyny nebo kapalinami.

Závěr přednášek bude tvořit rozbor účinnosti dezinfekčních přípravků (biocidů). Způsoby dezinfekce a sterilizace (postřik, otření a vyčištění, ponoření, expozice v atmosféře vypařovacího dezinfekčního prostředku, komorová dezinfekce), sterilizace parní, horkovzdušná, radiační, chemická ethylenoxidem a plazmová. Mechanizmus účinku biocidů (interakce s buňkou), efektivita a cílové oblasti jejich účinku. Vývoj nových biocidů. Nejčastější organické insekticidy. Praktické postupy při likvidaci plísní v bytových objektech, použití biocidů, proudícího vzduchu, UV výbojek. Dezinsekce ? ochranná opatření proti hmyzu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopení zákonitostí mezi degradací, typem stavebního materiálu, mikroorganismy a vnějšími podmínkami

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-1035

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1035
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1693806.html