Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Požární prevence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PPR Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů. Požární legislativa a evropské normy ve vztahu k ČSN. Proces hoření, požární zatížení. Požárně bezpečnostní řešení staveb - požární návrh, požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, požární scénáře, třídy požární odolnosti, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah, zásobování vodou pro hašení a dodávka elektrické energie, hasicí přístroje. Požární kodex. Chování nejpoužívanějších materiálů v ohni: dřevo, ocel, beton prostý, železový a předpjatý, plasty lepidla. Prosklené stěny - protipožární skla, jejich požární odolnost, tvary, aplikace. Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Posouzení sendvičů z hlediska požární odolnosti. Protipožární odolnost dilatačních spár. Vliv obvodových plášťů na průběh teplot od požáru. Některé systémy a prvky zajišťující zlepšení protipožární ochrany stavebních konstrukcí. Problémy likvidace požáru ve výškových a halových objektech. Aktivní požárně bezpečnostní ochrana - EPS, stabilní hasicí zařízení, odvody kouře a tepla. Hydrantové systémy v zásobování požární vodou.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí se základy požárně bezpečnostního řešení staveb, chováním nejpoužívanějších materiálů v ohni a jejich ochranou, systémy a prvky zajišťujícími zlepšení požární ochrany stavebních konstrukcí a zásadami represivních opatření

Studijní materiály:

[1] KUPILÍK Václav. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5

[2] POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Verze 01_2010.12. Internetové stránky. [online]. http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3327206.html