Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření tepelně-technických veličin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124MTTV Z 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák
Cvičící:
Jiří Novák
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je úvodem do problematiky měření v oblasti stavební tepelné techniky. Je rozdělen do tří bloků. První blok poskytuje nezbytné základní znalosti ze statistiky a teorie měření v obecné rovině, aby byl absolvent schopen analyzovat naměřená data, stanovit nejistotu měření a dále s ní pracovat při interpretaci výsledku. V druhém bloku se podrobně probírají různé metody měření tepelně technických veličin, jejich fyzikální principy, možnosti a limity jejich použití. V třetím bloku jsou studenti seznámeni s typickými úlohami ze stavební praxe, při jejichž řešení se využívá měření tepelně technických veličin. Cvičení z tohoto předmětu zahrnují teoretické početní úlohy k procvičení analýzy naměřených údajů, komplexní laboratorní úlohy zahrnující samostatnou realizaci měření a zpracování naměřených údajů, odborné exkurze a praktické ukázky vybraných měřicích metod.

Požadavky:

Základní znalosti stavbní fyziky

Osnova přednášek:

1)význam a možnosti použití měření ve stavební tepelné technice - přehled

2)úvod do teorie měření – základní statistické pojmy, chyby a nejistoty měření, interval spolehlivosti, přesnost měřicích přístrojů

3)úvod do teorie měření – stanovení nejistoty měření a šíření nejistoty ve výpočtech

4)měření teploty a tepelného toku – metody, přístroje, pracovní postupy

5)měření hmotnosti a vlhkosti – metody, přístroje, pracovní postupy

6)měření tlaku, průtoku, rychlosti a směru proudění – metody, přístroje, pracovní postupy

7)měření spotřeby energie – metody, přístroje, pracovní postupy

8)měření parametrů vnitřního prostředí a meteorologických veličin – metody, přístroje, pracovní postupy

9)diagnostika budov – infračervené snímkování

10)diagnostika budov – stanovení průvzdušnosti budov (tzv. blower door test)

11)diagnostika budov – dlouhodobé sledování odezvy vnitřního prostředí na klimatickou zátěž a dlouhodobé měření spotřeby energie v budovách

12)diagnostika budov – dlouhodobé sledování stavu vnitřního prostředí a stavu konstrukcí pro hodnocení rizika vlhkostních poruch

13)stanovení tepelně technických vlastností materiálů a stavebních výrobků laboratorními metodami

Osnova cvičení:

1) analýza souboru naměřených dat - stanovení základních statistik, testování odlehlých hodnot – procvičení na příkladech

2) stanovení nejistoty měření, šíření nejistoty ve výpočtech – procvičení na příkladech

3) konzultace

4) laboratorní úloha - měření teploty a vlhkosti

5) konzultace

6) exkurze do laboratoře – ukázka laboratorních metod měření

7) infračervené snímkování – snímkování budovy, práce s kamerou

8) infračervené snímkování – analýza snímků

9) infračervené snímkování – interpretace snímků

10) zkouška průvzdušnosti – komplexní úloha – spojené cvičení

11) zkouška průvzdušnosti budovy – komplexní úloha – spojené cvičení

12) zkouška průvzdušnosti budovy – komplexní úloha – spojené cvičení

13) konzultace

Cíle studia:

Absolvent by měl získat:

- základní přehled o metodách měření tepelně technických veličin a možnostech jejich praktického využití

Absolvent by měl být schopen:

- rozumět fyzikálním principům měření veličit používaných ve stavební tepelné technice

- samostatně realizovat typické, v praxi se opakující úlohy z oblasti měření tepelně technických veličin

- zpracovat a analyzovat naměřená data

- interpretovat výsledky měření s ohledem na jejich nejistotu

Studijní materiály:

!Matuška T.: Experimentální metody v technice prostředí, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03291-4

!Tywoniak J. a kol.: Sledování energetických vlastností pasivních domů, Grada, Praha, 2012, ISBN 978-80-247-4277-9

!Novák J.: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Grada, Praha, 2008, ISBN 8024719535

?Taylor J.R.: An introduction to error analysis, University science books, Sausalito, 1997, ISBN 0-935702-75-X

?Vollmer, M., Mollman, K.-P.: Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, ISBN 978-3-527-41351-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-230

08:00–08:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
místnost TH:A-230

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A230
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6869406.html