Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Systémy CAD: AutoCad 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XCA2 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Hana Kopřivová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video.

Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

Požadavky:

Předmět navazuje na 124XCA1. Je požadována znalost AutoCADu v rovině, zápočet z XCA1 není podmínkou.

Osnova přednášek:

1.CAD systémy ve stavebnictví. Hardware, software. Autodesk Academia program, certifikáty od Autodesku. Získání studentské verze AutoCADu. Motivační ukázky 3D objektů. Jednoduchá tělesa. Různá zobrazení - pohledy, axonometrie, perspektiva. Styly zobrazení - 2D, 3D drátový, skryté hrany, koncepční, realistický.

2.Uživatelské souřadné systémy. Kreslení v různých rovinách. Další příkazy pro tělesa.

Editace těles, průnik, sjednocení, rozdíl, posunutí a otočení v prostoru. 3D operace.

3.Tažení, vytažení, šroubovice, pole. Šroubové schodiště.

4.Doplnění těles. Šablonování, rotace, skořepina. Řez tělesa i povrchu rovinou i povrchem.

5.3D plochy - translační, rotační, přímkové, definované hranami - Hplochy. Kresba odruky, vrstevnice, imitace terénu plochami. Hyperbolický paraboloid - zajímavé střechy. 3D operace.

6.Síťová primitiva a jejich vlastnosti. Vyhlazení, vysunutí plochy. Převod tělesa na síť a obráceně.

7.Povrchy a jejich vlastnosti. Přechodový, záplata, odsazený. NURBS.

8.Kladení výřezů na papír. Příprava pro tisk. Formát výkresů.Vizualizace. Materiály. Vlastní materiál. Render. Pozadí. Zasazení objektu do okolního prostředí.

9.Světla, stíny, sluneční kalkulačka, oslunění objektu během dne. Výstup i v rastrovém formátu, např. JPG.

10.Animace, případně i se stíny.

11.Semestrální práce

-Prostorový objekt dle vlastního výběru. Nějaká jednoduchá stavba, vnitřek místnosti, zajímavý nábytek, novinový stánek, telefonní budka aj.

-Výkres č.1 : Několik výřezů na jeden papír, např. půdorys, pohled zepředu, z boku, axonometrie. Stejné měřítko.

-Výkres č.2 : Perspektiva , jediný výřez, razítko.

-Výstup z rednru. Materiály, světla, stíny. 2 soubory JPG. Jeden s vrženými stíny, jeden s pozadím. Případně obojí do jednoho souboru.

-Animace. Soubor AVI.

-Pro zápočet soubory DWG, JPG, vícelistový soubor DWF z výkresu č. 1 a č. 2. Soubor AVI, video.

12.Dokončení seminárních prací.

13.Odevzdání seminárních prací v elektronické podobě na USB nebo mailem . Zapsání zápočtu.

Osnova cvičení:

1.CAD systémy ve stavebnictví. Hardware, software. Autodesk Academia program, certifikáty od Autodesku. Získání studentské verze AutoCADu. Motivační ukázky 3D objektů. Jednoduchá tělesa. Různá zobrazení - pohledy, axonometrie, perspektiva. Styly zobrazení - 2D, 3D drátový, skryté hrany, koncepční, realistický.

2.Uživatelské souřadné systémy. Kreslení v různých rovinách. Další příkazy pro tělesa.

Editace těles, průnik, sjednocení, rozdíl, posunutí a otočení v prostoru. 3D operace.

3.Tažení, vytažení, šroubovice, pole. Šroubové schodiště.

4.Doplnění těles. Šablonování, rotace, skořepina. Řez tělesa i povrchu rovinou i povrchem.

5.3D plochy - translační, rotační, přímkové, definované hranami - Hplochy. Kresba odruky, vrstevnice, imitace terénu plochami. Hyperbolický paraboloid - zajímavé střechy. 3D operace.

6.Síťová primitiva a jejich vlastnosti. Vyhlazení, vysunutí plochy. Převod tělesa na síť a obráceně.

7.Povrchy a jejich vlastnosti. Přechodový, záplata, odsazený. NURBS.

8.Kladení výřezů na papír. Příprava pro tisk. Formát výkresů.Vizualizace. Materiály. Vlastní materiál. Render. Pozadí. Zasazení objektu do okolního prostředí.

9.Světla, stíny, sluneční kalkulačka, oslunění objektu během dne. Výstup i v rastrovém formátu, např. JPG.

10.Animace, případně i se stíny.

11.Semestrální práce

-Prostorový objekt dle vlastního výběru. Nějaká jednoduchá stavba, vnitřek místnosti, zajímavý nábytek, novinový stánek, telefonní budka aj.

-Výkres č.1 : Několik výřezů na jeden papír, např. půdorys, pohled zepředu, z boku, axonometrie. Stejné měřítko.

-Výkres č.2 : Perspektiva , jediný výřez, razítko.

-Výstup z rednru. Materiály, světla, stíny. 2 soubory JPG. Jeden s vrženými stíny, jeden s pozadím. Případně obojí do jednoho souboru.

-Animace. Soubor AVI.

-Pro zápočet soubory DWG, JPG, vícelistový soubor DWF z výkresu č. 1 a č. 2. Soubor AVI, video.

12.Dokončení seminárních prací.

13.Odevzdání seminárních prací v elektronické podobě na USB nebo mailem . Zapsání zápočtu.

Cíle studia:

Student zvládne software AutoCAD ve 3D, naučí se ho používat ve svém oboru.

Studijní materiály:

[1] Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu, Computer Press, Brno 2008

[2]Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=27
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24868705.html