Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24MMO ZK česky
Garant předmětu:
Pavel Kopecký
Přednášející:
Pavel Kopecký
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely zejména z oblasti přenosu tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích. Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků.

Požadavky:

Pro absolvování předmětu nejsou potřeba žádné zvláštní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Proces matematického modelování. Zobrazování modelů grafy. Numerická integrace.

2. Statické modely - soustavy lineárních rovnic. Dynamické modely - soustavy obyčejných diferenciálních rovnic.

3. Dynamické modely - základy numerického řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic (explicitní a implicitní metoda).

4. Ukázka využití Matlab Simulink k řešení diferenciálních rovnic - příklad dynamického tepelného modelu budovy.

5. Iterativní metody pro řešení nelineárních rovnic.

6. Ukázka využití Matlab Simulink k řešení nelineárních rovnic (model proudění vzduchu v dutině).

Osnova cvičení:

1. Ú1 - Numerická integrace pro výpočet určitého integrálu.

2. Konzultace.

3. Ú2 - Numerické řešení diferenciálních rovnic.

4. Konzultace.

5. Ú3 - Numerické řešení nelineárních rovnic.

6. Konzultace.

Osnova cvičení se může změnit po vzájemné domluvě na základě potřeb studentů.

Cíle studia:

Získání znalosti a základní praxe v oblasti tvorby vlastních matematických modelů a numerického řešení.

Studijní materiály:

1) Navara, M., Němeček, A., Numerické metody, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, skripta.

2. Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001. ISBN: 91-44-01896-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1931806.html