Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XZSK Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu.

Je doporučen absolventům gymnázií.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Výkresy pozemních staveb- Legislativa, požadavky, způsoby kreslení.

Plocha výkresového listu, orientace výkresů,měřítka, formáty

Zobrazovací prostředky- druhy čar, kóty, značky, popisy, odkazy.Tabulky. Text. část tech. dokumentace.

Zásady zobrazování půdorysů, svislých řezů, pohledů, sklopených řezů.

Úvod - systémy CAD, systém AutoCAD.

Zadání : dispoziční schema jednoduchého objektu, konzultace nosné konstrukce

Zakreslování - výplně otvorů, úpravy povrchů, prostupy, průduchy, st. úpravy

Zakreslování konstrukcí ve svislých řezech - podlahy, stropní konstrukce atp. Schodiště ve svislém řezu a půdorysu (terminologie, zásady zakreslování).

Přehled CAD systémů, vektorová a rastrová grafika. Získání studentské verze AutoCADu.Základy práce v AutoCADU - přehled, uspořádání a popis programu, pracovní plocha, nabídky, ovládání myší a klávesnicí, zadávání příkazů. Příkazy pro kreslení.

Konzultace půdorys a svislý řez

AutoCAD 2D - editace, i pomocí uzlů, režimy přichycení, trasování. Jednoduchý půdorys.

Výkresy terénu, výkopy, základy - zásady zakreslování.

Situace - náležitosti a zásady zakreslování

AutoCAD 2D - typy čar, tloušťka čar, hladiny, ?šrafování, kótování.

Vodorovné nosné konstrukce.Výkres tvaru, výkres skladby - zásady zakreslování.

AutoCAD 2D - vkládání textů, tabulka, bloky, tisk.

Pohledy - náležitosti a zásady zakreslování.

Konstrukční detail - účel, meřítka, zásady zakreslování, kótování a označování.

Konzultace

Konzultace (zakreslování iCAD),

kompletace a zápočet.

Cíle studia:

Seznámit absolventy gymnázia s tvorbou projektové dokumentace a pravidly zakreslování výkresů pozemních staveb a vyrovnat tak jejich znalosti v tomto oboru s absolventy průmyslových škol.

Základní seznámení s počítačovými systémy CAD pro stavebnictví a možnost jejich využití při zpracování grafických úloh.

Studijní materiály:

1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.

2.Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005

3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009

4.AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze)

5.Podklady na web. stránkách předmětu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2640806.html