Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé modelování požáru a evakuace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YMPE KZ 2 2C česky
Vztahy:
Předmět 124YMPE lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124MDPV
Garant předmětu:
Vladimír Mózer
Přednášející:
Kamila Cábová, Vladimír Mózer, Hana Najmanová
Cvičící:
Kamila Cábová, Vladimír Mózer, Hana Najmanová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět Pokročilé modelování požáru a evakuace obsahově navazuje na povinný předmět Modelování dynamiky požáru a evakuace (124MDPV) a rozšiřuje znalosti studentů o více pokročilé metody a vhodné softwarové nástroje pro jejich realizaci. Pro modelování dynamiky požáru je představen numerický CFD (Computational Fluid Dynamics) model FDS (Fire Dynamics Simulator), v případě modelování evakuace osob se jedná zejména o pokročilé funkce programu Pathfinder. Studenti se rovněž seznámí s možnostmi propojení modelu FDS s pokročilými modely konstrukcí pro výpočet termomechanického namáhání konstrukcí.

Požadavky:

Absolvování předmětu 124MDPV

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Úvod do modelování požáru s využitím CFD a představení FDS (Fire Dynamics Simulator) – instalace, formáty, rozhraní, pre a post processing, spuštění vzorového modelu, vytvoření výpočetní oblasti, výpočetní sítě a jejich spojování, citlivostní analýza

2. Struktura vstupního souboru a tvorba geometrie - objekty, otvory, 2D plochy a jejich vlastnosti

3. Materiály a povrchy - základní typy, požadované specifikace, jedno a vícesložkové materiály a vrstvené povrchy

4. Požár a hoření - předefinované hoření a simulací řízené odhořívání materiálu, pyrolýza

5. Větrání, zařízení a ovládací logika - měření veličin, odezva zařízení a navazující ovládání

6. Hašení a specifické typy zařízení - sprinklery, trysky, zařízení pro detekci požáru

7. Definice výstupů modelu a jejich post-processing - grafické a numerické výstupy simulací, prostorově a časově statisticky zpracovaná výstupní data

8. Pokročilé modelování odezvy konstrukcí - volba výstupních dat pro export teplotních jevů z FDS modelu do FE modelu konstrukcí

9. Pokročilé modelování odezvy konstrukcí - přestup tepla do konstrukce a studie citlivosti odezvy konstrukce

10. Pokročilé modelování evakuace osob 1 - představení rozšířených funkcí modelu (např. evakuační výtahy)

11. Pokročilé modelování evakuace osob 2 - integrace požárních dat do evakuačních simulací

12. Pokročilé modelování evakuace osob 3 - pokročilé zpracování výstupů

13. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a rozšířit dovednosti studentů v oblasti pokročilého modelování požáru, namáhání konstrukcí a evakuace osob. Studenti si osvojí práci s CFD modelem požáru FDS, jeho limity a omezení, a budou v něm schopni vhodně reprezentovat řešený problém. Dále se studenti seznámí s možnostmi integrace podrobných požárních dat do modelů konstrukcí a modelů evakuace osob.

Studijní materiály:

Zejména uživatelské, technické a validační příručky k použitým simulačním modelům.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-438

18:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7838806.html