Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Všechny předměty Fakulta biomedicínského inženýrství

Rychlé filtrování: Zrušit filtr

Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.

Kód Název předmětu Vyučující Jazyk výuky Zakončení Kredity Rozsah Semestr
F7DIAMI Advances in Microwave Imaging Giacomo Oliveri, Jan Vrba  ZK 20P+8C *
F7ADIAMI Advances in Microwave Imaging Giacomo Oliveri, Jan Vrba  ZK 20P+8C *
17KBIALP Algoritmizace a programování Pavel Smrčka  česky Z,ZK 5 8P+12C Z
17PBTALP Algoritmizace a programování Pavel Smrčka  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17ABBALP Algoritmizace a programování David Gillar, Lenka Hanáková, Pavel Smrčka, Martin Vítězník  KZ 4 2P+2C Z
17PBBALP Algoritmizace a programování David Gillar, Lenka Hanáková, Lukáš Kučera, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý  česky KZ 4 2P+2C Z
17PBIALP Algoritmizace a programování Martin Ladecký, Pavel Smrčka  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DTAAL Ambient Assisted Living Jaromír Doležal, Lenka Lhotská, Pavel Slavík, Olga Štěpánková  česky ZK 5 14P+7C *
F7ADIAB Analytical Biochemistry Larysa Kalashnikova  ZK 20P+8C *
F7DIAB Analytical Biochemistry Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova  ZK 20P+8C *
F7DIAMP Analýza a modelování procesů zdravotnických zařízení Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová  česky ZK 20P+8C *
F7DTARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat Václav Křemen, Lenka Vysloužilová, Olga Štěpánková  česky ZK 5 14P+7C *
17ADBASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů Jiří Hozman  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů Jiří Hozman  česky ZK 5 2P+0C *
17PBBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat Tereza Duspivová, Jan Kauler  česky KZ 2 1P+1C Z
F7DIAOP Analýza obrazu počítačem Václav Hlaváč, Zoltán Szabó, Jan Vrba  česky ZK 20P+8C *
F7DCAR Analýza rizik Jozef Ristvej  česky ZK 5 10P *
F7PMIAS1 Analýza signálu I. Zbyněk Bureš, Václav Chudáček, Václav Gerla, Jan Kauler, Jiří Spilka  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I Radek Matlach, Ksenia Sedova, Vladimír Tarci, Yulia Čuprová  česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Z
17ABBAF1 Anatomie a fyziologie I Ksenia Sedova, Yulia Čuprová  Z,ZK 5 2P+1S+1L Z
17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I Ksenia Sedova, Yulia Čuprová  Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. Ivan Dylevský, Radek Matlach, Yulia Čuprová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie Ivan Dylevský, Ján Lešták  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I Radek Matlach, Yulia Čuprová  česky Z 5 2P+2C Z
17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I. Yulia Čuprová  česky Z 5 2P+2C Z
F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Ivan Dylevský, Yulia Čuprová  česky Z 5 2P+2C Z
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie Ivan Dylevský, Dita Hamouzová, Václav Kvítek, Radek Matlach, Yulia Čuprová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. Robert Pleskot, Jan Pokorný  česky Z 2 2P+1C Z
17PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III. Eva Kozáková, Jan Pokorný  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie František Jira  česky ZK 1 1P+0C Z
17KBP2AK Anglická konverzace Václav Navrátil  česky KZ 3 0P+12C Z
17PBPAK Anglická konverzace Jitka Mariňáková  česky KZ 2 0P+2C Z
17VATF Anglická terminologie pro fyzioterapeuty Jitka Mariňáková  česky Z 2 0P+2C Z
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie Jitka Mariňáková, Eva Motyčková  česky KZ 2 0P+2C Z
17AMBJAA Angličtina A Jitka Mariňáková, Eva Motyčková  Z 3 0P+4C Z
17PBTAJ1 Angličtina I Eva Motyčková  česky KZ 3 0P+2C Z
17PBTAJ3 Angličtina III Jitka Mariňáková, Eva Motyčková  česky KZ 4 0P+2C Z
17PBIJA3 Angličtina III. Jitka Mariňáková, Eva Motyčková  česky KZ 4 0P+4C Z
17ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) Eva Motyčková  KZ 2 0P+2C Z
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) Eva Motyčková  česky KZ 2 0P+2C Z
F7DIAJ Angličtina pro doktorandy Eva Motyčková  ZK 28C L
F7DCAJ Angličtina pro doktorandy Jitka Mariňáková, Eva Motyčková  ZK 5 2S L
F7DTAJ Angličtina pro doktorandy Eva Motyčková  ZK 5 28S L
17ADBAJ Angličtina pro doktorandy   ZK 5 0P+2C L
17DCAJ Angličtina pro doktorandy Eva Motyčková  ZK 5 0P+2C L
17AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně Luis Felipe Díaz Rondón, David Vrba, Jan Vrba  Z,ZK 5 2P+2C Z
17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně Helena Jelínková  KZ 2 2P+0C Z
17PBTAIB Aplikace umělé inteligence a biokybernetiky v medicíně Vladimír Krajča, Pavel Smrčka  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DIAMSD Architektura a metody sběru dat a vyhodnocování behaviorálních modelů každodenních aktivit člověka Alena Galajdová, Patrik Kutílek, Dušan Šimšík  česky ZK 20P+8C *
F7DTATSS Asistivní technologie a senzorové systémy Jaromír Doležal, Patrik Kutílek  česky ZK 5 14P+7C *
17AMPAMF Atomová a molekulární fyzika Milan Šiňor  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika Milan Šiňor  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DTAAT Autonomní asistivní technologie Miroslav Kulich, Libor Přeučil  česky ZK 5 14P+14C *
17BMI1KFS BMI 1.r. KFS - rezervace místnosti   česky NIC 12P+0C Z,L
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Miroslav Jelínek, Petr Kudrna  česky Z 1 1P+0C Z
17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Petr Kudrna  Z 1 1P+0C Z
F7DIBPRP Basic Principles for Research Project Mariia Baturova, Ksenia Sedova  ZK 20P+8C *
F7ADIBPRP Basic Principles for Research Project Mariia Baturova  ZK 20P+8C *
F7DTBOD Bezpečnost a ochrana dat Dagmar Brechlerová, Lenka Lhotská  česky ZK 5 14P *
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Petr Kudrna  česky Z 0 1P+0C Z
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Petr Kudrna  Z 0 1P+0C Z
17PBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat Dagmar Brechlerová, Dagmar Brechlerová  česky Z,ZK 2 2P+1C Z
F7DCBPST Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus Jan Eichler, Lukáš Tichý  česky ZK 5 10P *
17DCBPST Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus Jan Eichler, Lukáš Tichý  česky ZK 5 10P+0C *
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky Jakub Hlaváček, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ondřej Policar, Markéta Žáková  česky Z,ZK 7 2P+4C Z
F7DIBFM Biochemické a fyzikální metody v medicíně Lucie Bačáková, Roman Matějka, Jana Štěpanovská  česky ZK 20P+8C *
17PBOBCHA Biochemie Taťána Jarošíková, Romana Široká  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17PBBBCH Biochemie Iveta Horáčková, Eva Klapková, Karel Kotaška  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBLBCH2 Biochemie II. Lenka Fialová, Daniela Obitková  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DIBEMG Bioelektromagnetismus Peter Kneppo, Ksenia Sedova, Jan Vrba  česky ZK 20P+8C *
17ADBBEMG Bioelektromagnetismus Peter Kneppo  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBBEMG Bioelektromagnetismus Peter Kneppo, Jan Vrba  česky ZK 5 2P+0C *
17PBBBFT Biofotonika Miroslav Jelínek  česky KZ 2 2P+0C Z
17PBOBFT Biofotonika Miroslav Jelínek, Jan Mikšovský  česky KZ 2 2P+0C Z
17PBIBIF Bioinformatika Ondřej Klempíř, Jan Tesař  česky KZ 4 2P+1C Z
17PMBBPK Biokompatibilita a procesy korozní Libor Holík  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBBBLG Biologie Veronika Vymětalová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBOBLG Biologie Radka Iblová, Veronika Vymětalová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17ABBBLG Biologie Vladimíra Petráková, Svitlana Strunina, Veronika Vymětalová  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBFBLG Biologie Veronika Vymětalová  česky Z,ZK 4 1P+0C Z
F7PMIBLGC-S Biologie člověka David Macků  česky ZK 2 2P Z
F7DIBMBK Biomateriály a biokompatibilita Miroslav Jelínek, Roman Matějka  česky ZK 20P+8C *
F7DTBM Biomechanika Matej Daniel, Patrik Kutílek, Martin Otáhal  česky ZK 5 14P+7C *
F7DIBM Biomechanika Jan Hejda, Patrik Kutílek  česky ZK 20P+8C *
17AMBBB Biomechanika a biomateriály Ana Carolina D´Angeles Mendes de Brito, Patrik Kutílek  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBBB Biomechanika a biomateriály Michaela Hourová, Patrik Kutílek, Klára Ševčíková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBFBB Biomechanika a biomateriály Matej Daniel, Martin Otáhal  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17ABBBB Biomechanika a biomateriály Dana Tayser Hassan, Patrik Kutílek  Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DIBMY Biomechanizmy Patrik Kutílek, Jozef Živčák  česky ZK 20P+8C *
F7ADIBE Biomedical Ethics Larysa Kalashnikova  ZK 20P+8C *
F7DIBE Biomedical Ethics Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova  ZK 20P+8C *
F7ADIBMC Biophysical Modeling in Cardiology Peter van Dam  ZK 20P+8C *
F7DIBMC Biophysical Modeling in Cardiology Machteld Boonstra, Ksenia Sedova, David Vrba, Peter van Dam  ZK 20P+8C *
F7DIBS Biosenzory David Vrba, Jan Vrba  česky ZK 20P+8C *
17AMSBST Biostatistika Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz  Z,ZK 4 2P+2C Z
17KMSBST Biostatistika Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DIBST Biostatistika Vladimír Rogalewicz  česky ZK 20P+8C *
17PMSBST Biostatistika Anna Erfányuková, Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PMIBST Biostatistika Jaroslav Doubek, Vojtěch Kamenský, Marek Piorecký, Vladimír Rogalewicz  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DIBIOC Biosystém člověka Pavel Kučera, Ksenia Sedova, David Vrba, Jana Štěpanovská  česky ZK 20P+8C *
17KMSBCA Biosystém člověka Ksenia Sedova, Jana Štěpanovská  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PMSBCA Biosystém člověka Marek Piorecký, Šimon Pražák, Ksenia Sedova, Jana Štěpanovská  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PMBBCA Biosystém člověka Pavel Kučera, Roman Matějka, Marek Piorecký, Šimon Pražák, Ksenia Sedova, Jana Štěpanovská  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17DBBIOC Biosystém člověka Pavel Kučera  česky ZK 5 2P+0C L
17ADBBIOC Biosystém člověka Pavel Kučera  ZK 5 2P+0C L
F7DIBTRM Biotechnologie,regenerativní medicína,tkáňové inženýrství,biomateriály a nanotechnologie,biosenzory Lucie Bačáková, Jaroslav Chlupáč, Miroslav Koňařík, Roman Matějka, Jana Štěpanovská  česky ZK 20P+8C *
F7DIBTS Biotelemetrické systémy Karel Hána, Jan Mužík, Pavel Smrčka  česky ZK 20P+8C *
F7DIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova  ZK 20P+8C *
F7ADIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer Larysa Kalashnikova  ZK 20P+8C *
17PMP2BTR Biotransport Pavel Kučera, Marek Piorecký, Šimon Pražák, Ksenia Sedova, Jana Štěpanovská  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17PBOBT Brýlové technologie Richard Baštecký, Jakub Král, Přemysl Kučera, Jiří Michálek, Martin Otáhal  česky Z,ZK 6 2P+4C Z
17CNP1KFS CNP 1.r. KFS - rezervace místnosti   česky NIC 12P+0C Z,L
17CNP2KFS CNP 2.r. KFS - rezervace místnosti   česky NIC 12P+0C Z,L
17KMCCHB Chemická bezpečnost Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann  česky ZK 4 15P+0C Z
17PMCCHB Chemická bezpečnost Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann  česky ZK 4 2P+0C Z
F7DICHN Chemie chytrých nanostruktur, nanochemie Anton Fojtík  česky ZK 20P+8C *
17ADBCHN Chemie chytrých nanostruktur. Nanochemie Anton Fojtík  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBCHN Chemie chytrých nanostruktur. Nanochemie Anton Fojtík  česky ZK 5 2P+0C *
17KBP2CHPB Chemie pro bakaláře Danuše Andrisová  česky Z 2 8P+6C Z
17PBPCHB Chemie pro bakaláře Danuše Andrisová, Iveta Horáčková  česky Z 2 1P+1C Z
17PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. Jan Bříza  česky Z 2 2P+0C Z
F7DICHS Chytré struktury v medicínských aplikacích Anton Fojtík  česky ZK 20P+8C *
17ADBCHS Chytré struktury v medicínských aplikacích Anton Fojtík  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBCHS Chytré struktury v medicínských aplikacích Anton Fojtík  česky ZK 5 2P+0C *
F7DTDWT Databáze a webové technologie Zoltán Szabó  česky ZK 5 14P *
17PBIDBS Databázové systémy Bohuslav Dvorský  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7DIDA Datová analýza v biologických vědách Jan Hejda, Václava Piorecká, Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová  česky ZK 20P+8C *
17PBTDAS Datové sítě Dalibor Hrabec, Jan Mužík  česky Z,ZK 4 0P+2C Z
17PBIDTA Desktop aplikace MS Office Tomáš Hrůza, Zoltán Szabó  česky KZ 3 1P+1C Z
17KBIDTA Desktop aplikace MS Office Zoltán Szabó  česky KZ 3 4P+4C Z
17DCDTL Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek Vladimír Pitschmann, Jaroslav Racek  česky ZK 5 10P+5C *
F7DCDTL Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek Vladimír Pitschmann  česky ZK 5 10P+5S *
F7DCDPTV Devastující poranění tlakovou vlnou Jan Bříza  česky ZK 5 10P+2S *
17DCDPTV Devastující poranění tlakovou vlnou Jan Bříza, Jan Pokorný  česky ZK 5 10P+2C *
17PMP2DP1 Diplomová práce 1 Ondřej Fišer, Jan Mikšovský, Martin Otáhal, Marie Pospíšilová, Martin Smrž  česky Z 8 0P+7C Z
17PMBDS1 Diplomový seminář I Martin Rožánek, Jakub Ráfl  česky Z 4 0P+4C Z
17KBP2DT Drogy a toxikomanie Radek Matlach  česky KZ 2 8P+6C Z
17PBPDTX Drogy a toxikomanie Radek Matlach  česky KZ 2 1P+1C Z
F7DIDS Dynamické simulace pro modelování komplexních systémů poskytování zdravotní péče Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz  česky ZK 20P+8C *
F7AMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví Gleb Donin, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský  KZ 3 2P+2S Z
17KMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví Martina Caithamlová, Jana Chocholatá, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Barbora Klíčová, Miroslav Selčan  česky KZ 4 2P+2C Z
17AMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví Gleb Donin, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský  KZ 4 2P+2C Z
17PMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví Martina Caithamlová, Jana Chocholatá, Gleb Donin, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Barbora Klíčová, Miroslav Selčan  česky KZ 4 2P+2C Z
F7DIEM Ekonomické metody v klinickém inženýrství Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová  česky ZK 20P+8C *
F7KMSEK Ekonomie Martina Caithamlová, Zuzana Kotherová, Lucie Severová, Alexandr Soukup  česky Z,ZK 5 8P+8S Z
F7AMSEK Ekonomie Miroslav Barták, Zuzana Kotherová, Lucie Severová, Alexandr Soukup  Z,ZK 5 2P+2S Z
F7PMSEK Ekonomie Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Zuzana Kotherová, Lucie Severová, Alexandr Soukup  česky Z,ZK 5 2P+2S Z
17KMSEK Ekonomie   česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PMSEK Ekonomie Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Jan Kauler  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies David Vrba, Jan Vrba, Antonio Šarolič  ZK 20P+8C *
F7ADIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies Antonio Šarolič  ZK 20P+8C *
17ABBEM Elektrická měření Ondřej Fišer, Tomáš Pokorný, David Vrba, Jan Vrba  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBEM Elektrická měření Ondřej Fišer, Peter Kneppo, Tomáš Pokorný, Jan Tesařík, David Vrba, Jan Vrba  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBELF Elektrofyziologie Jiří Hozman, Pavel Kučera, Markéta Masopustová, Ksenia Sedova, Yulia Čuprová  česky Z,ZK 4 1P+1C Z
17PBBELFA Elektrofyziologie Pavel Kučera, Ksenia Sedova, Yulia Čuprová  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
17ABBELFA Elektrofyziologie Ksenia Sedova, Yulia Čuprová  Z,ZK 2 1P+1C Z
17PBBEO Elektronické obvody Martin Pokorný, Jan Uhlíř  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17ABBEO Elektronické obvody Pavel Máša, Jan Uhlíř  Z,ZK 4 2P+2C Z
17KBP2ENB Environmentální bezpečnost Pavla Bojarová  česky KZ 3 8P+0C Z
17PBPENV Environmentální bezpečnost Pavla Bojarová  česky KZ 3 2P+0C Z
F7DTEAP Ergonomie a analýza pohybu Patrik Kutílek  česky ZK 5 14P+14C *
F7DTEPA Etika a právní aspekty Iva Holmerová, Lenka Lhotská  česky ZK 5 14P+7S *
17PBPEKRA Etika krizového řízení Tibor Brečka  česky Z 3 1P+0C Z
17KBP2ET Etika krizového řízení Tibor Brečka  česky Z 3 8P+0C Z
17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství Václav Navrátil  KZ 2 2P+0C Z
17ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství Václav Navrátil  KZ 2 2P+0C Z
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii Tibor Brečka  česky KZ 2 2P+0C Z
F7PBLEVZ Etika ve zdravotnictví Tibor Brečka  česky KZ 2 2P Z
17PBZEZ Etika ve zdravotnictví Tibor Brečka  česky KZ 2 2P+0C Z
17PBLEZ Etika ve zdravotnictví Tibor Brečka  česky KZ 2 2P+0C Z
F7DIEBM Evidence-based Medicine Gleb Donin, Ilya Ivlev, Vojtěch Kamenský  ZK 20P+8C *
F7ADIEBM Evidence-based Medicine Gleb Donin, Ilya Ivlev  ZK 20P+8C *
17PBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu Radim Krupička, Petr Maršálek, Jan Tesař  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17PBBFVP Funkce více proměnných Jana Urzová  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBZFA1 Funkční anatomie I. Václav Kvítek, Yulia Čuprová  česky Z 4 2P+2C Z
17PBLF Fyzika Jan Mikšovský, Petr Písařík, Eva Urbánková, Jana Urzová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBOFYZ Fyzika Jan Mikšovský, Petr Písařík, Svitlana Strunina, Eva Urbánková, Jana Urzová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PBLFYZ Fyzika Jan Mikšovský, Petr Písařík, Svitlana Strunina, Eva Urbánková, Jana Urzová  česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
17PBBFY1 Fyzika I Jan Mikšovský, Petr Písařík, Svitlana Strunina, Eva Urbánková, Jana Urzová  česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Z
17PBTFY1 Fyzika I Jan Mikšovský, Petr Písařík  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17ABBFY1 Fyzika I Jan Mikšovský, Petr Písařík  Z,ZK 5 2P+1S+1L Z
17PBIFY1 Fyzika I. Jan Mikšovský  česky KZ 3 2P+0C Z
17PBBFCH Fyzikální chemie Iveta Horáčková, Karel Roubík  česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Z
17ABBFCH Fyzikální chemie Karel Roubík, Lenka Strnadová  Z,ZK 4 2P+1S+1L Z
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty Martin Brach, Václava Hušková, Martina Lopotová, Tomáš Nedělka, Tereza Škrampalová  česky Z,ZK 3 2P+4C Z
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii Andrea Hašková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DIGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů Jan Hejda, Karel Roubík, Martin Rožánek, Jakub Ráfl  česky ZK 20P+8C *
17DBGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů Karel Roubík  česky ZK 5 2P+0C *
17ADBGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů Karel Roubík  ZK 5 2P+0C Z,L
17PBZGP Gynekologie a porodnictví Jan Lukáč  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví Pavel Čepický  KZ 2 1P+0C Z
17PBPHKP Havarijní a krizové plánování Jiří Halaška, Denisa Charlotte Ralbovská  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17DCHKP Havarijní a krizové plánování Zdeněk Hon  česky ZK 5 10P+0C *
17KBP2HKP Havarijní a krizové plánování Josef Sedlák  česky Z,ZK 4 10P+6C Z
F7DIHTA Health Technology Assessment pro zdravotnické prostředky Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz  česky ZK 20P+8C *
17PBLHTS1 Hematologie a transfúzní služba I. Miloš Bohoněk, Tatjana Markovina, Zuzana Mošnová  česky Z 5 2P+2C Z
17PBLHHT Histologie a histologické techniky Richard Becke  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka Jiří Uhlík  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie Magdalena Wantochová  česky KZ 2 1P+0C Z
17PBIITH IT pro handicapované Jan Kauler  česky KZ 3 1P+1C Z
17KMCIZS IZS a řešení krizových situací Ivan Koleňák  česky Z,ZK 4 18P+6C Z
17PMCIZS IZS a řešení krizových situací Ivan Koleňák  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
F7KMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Zdeněk Hon, Ivan Koleňák  česky Z,ZK 5 9P+5S Z
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Zdeněk Hon, Ivan Koleňák  česky Z,ZK 5 2P+1S Z
F7DIIM Implantáty a implantologie Radovan Hudák, Patrik Kutílek, Jozef Živčák  česky ZK 20P+8C *
17PBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS Bohuslav Dvorský  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7DICZS Implementace číslicového zpracování signálu Jan Hejda, Václava Piorecká  česky ZK 20P+8C *
17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III. Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková  česky Z 3 120XH Z
17PMCINA Informační analytika Václav Navrátil  česky Z 3 1P+1C Z
17KMCINA Informační analytika Michal Polčák, Břetislav Čupr  česky Z 3 6P+6C Z
17DCIB Informační bezpečnost Josef Požár, Zoltán Szabó  česky ZK 5 20P+0C *
F7DCIB Informační bezpečnost Josef Požár, Zoltán Szabó  česky ZK 5 20P *
17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví Martin Bejtic, Dagmar Brechlerová, Tomáš Hrůza, David Jirsa, Radim Krupička, Anna Schlenker, Libor Seidl, Zoltán Szabó, Petr Šmíd  česky Z,ZK 3 2P+2C Z
17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení Anna Schlenker, Martin Staněk  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17KBP2ISKR Informační systémy v krizovém řízení Anna Schlenker, Martin Staněk  česky Z,ZK 4 10P+6C Z
F7DIIS Informační systémy ve zdravotnictví Jan Bruthans, Gleb Donin, Vojtěch Kamenský  česky ZK 20P+8C *
17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Dagmar Brechlerová, Dagmar Brechlerová, Ondřej Klempíř, Radim Krupička, Michal Reimer, Libor Seidl, Zoltán Szabó, Petr Šmíd  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Michal Reimer, Zoltán Szabó  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví Dagmar Brechlerová, Dagmar Brechlerová, Radim Krupička, Anna Schlenker, Libor Seidl, Zoltán Szabó  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17KMCIT Informační technologie Karel Hána  česky Z 3 12P+0C Z
17KBIIT Informační technologie Karel Hána  česky Z,ZK 3 8P+0C Z
17PMCIT Informační technologie Tomáš Funda, Karel Hána, Jan Mužík  česky Z 3 2P+0C Z
17PBTITT Informační technologie Karel Hána  česky Z,ZK 4 2P+0C Z
17PBIIT Informační technologie Karel Hána  česky Z,ZK 3 2P+0C Z
17PBLIT Informační technologie Karel Hána  česky KZ 2 2P+0C Z
17PBRITR Informační technologie Karel Hána, Zoltán Szabó  česky KZ 3 2P+0C Z
17ABBITT Informační technologie a telemedicína David Gillar, Karel Hána, Martin Vítězník  ZK 2 2P+0C Z
17PBOITT Informační technologie a telemedicína Karel Hána, Lenka Lhotská  česky KZ 3 2P+0C Z
17PBBITT Informační technologie a telemedicína Karel Hána, Jan Mužík  česky ZK 2 2P+0C Z
17KBP2ITT Informační technologie a telemetrie Karel Hána  česky Z,ZK 3 8P+6C Z
17PBPITT Informační technologie a telemetrie Tomáš Funda, Karel Hána, Pavel Smrčka  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
F7KMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví Gleb Donin, Vojtěch Kamenský  česky KZ 3 4P+8S Z
F7AMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví Gleb Donin, Vojtěch Kamenský  KZ 3 1P+2S Z
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví Gleb Donin, Vojtěch Kamenský  česky KZ 3 1P+2S Z
F7DTIS Interoperabilita a standardy Lenka Lhotská  česky ZK 5 14P *
F7ADIICE Introduction to Clinical Electrocardiology Marina Demidova  ZK 20P+8C *
F7DIICE Introduction to Clinical Electrocardiology Marina Demidova, Gleb Donin, Ksenia Sedova  ZK 20P+8C *
17KMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost Zdeněk Rozlívka, Jiří Vokálek  česky ZK 3 15P+0C Z
17PMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost Zdeněk Rozlívka  česky ZK 3 2P+0C Z
17PBLKB2A Klinická biochemie II. Lenka Fialová, Daniela Obitková, Jaroslav Racek  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBLKMBA Klinická mikrobiologie Emil Pavlík  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DCKR Klinická radiobiologie a biodozimetrie Renata Havránková, Leoš Navrátil, Jozef Rosina  česky ZK 5 10P *
17DCKR Klinická radiogiologie a biodozimetrie Leoš Navrátil, Jozef Rosina, Friedo Zölzer  česky ZK 5 10P+0C *
17PMBKH Klinické hodnocení Ivana Kubátová, Karel Roubík, Mariia Simonova  česky Z 2 2P+0C Z
17PBZKZ Komunikace ve zdravotnictví Martina Dingová Šliková  česky KZ 1 0P+1C Z
17KBP2KP Komunikační prostředky IZS Václav Gráf  česky KZ 3 8P+0C Z
17PBPKPS Komunikační prostředky IZS Václav Gráf  česky KZ 3 2P+0C Z
F7DIKBLP Konstrukčně-bezpečnostní a legislativní požadavky při vývoji a testování nového lékařského přístroje Vojtěch Kamenský, Jaroslav Průcha  česky ZK 20P+8C *
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II. Jiří Cendelín, Přemysl Kučera, Jiří Michálek, Petra Srovnalová, Markéta Žáková  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBRKR1 Konvenční radiologie I Ondřej Krahula  česky Z 2 1P+1C Z
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I. Ondřej Krahula  česky Z 5 0P+4C Z
F7DCKI Kritická infrastruktura Ivan Koleňák, Josef Požár  česky ZK 5 5P+5S *
17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu Jindřich Komárek  česky KZ 2 1P+0C Z
17KBP2KSP Krizové situace v silničním provozu Jindřich Komárek  česky KZ 2 8P+0C Z
17PMCKZD Krizové zdravotnictví Petr Jelínek, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 5 2P+1C Z
17KMCKZD Krizové zdravotnictví Josef Štorek  česky Z,ZK 5 9P+3C Z
17KBP2KRZ Krizové řízení ve zdravotnictví Markéta Janů  česky ZK 4 10P+0C Z
17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví Markéta Janů, Kobi Peleg  česky ZK 4 2P+0C Z
17PBPKM Krizový management Oldřich Volf  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17KBP2KM Krizový management Oldřich Volf  česky Z,ZK 4 8P+6C Z
17PBZKHZ Kurz horské záchrany   česky Z 1 40XH Z
F7DIKHRP Kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu Markéta Janatová, Jaroslav Průcha, Pavel Smrčka  česky ZK 20P+8C *
F7DILAKS Laboratorní automatizace, řízení kultivačních systémů Peter Kneppo, Roman Matějka  česky ZK 20P+8C *
F7DCLPIA Laboratorní průkaz infekčních agens - diagnostické techniky a možnosti jejich využití ve screeningu Emil Pavlík, Jaroslav Racek  česky ZK 5 15S *
17DCLPIA Laboratorní průkaz infekčních agens - diagnostické techniky a možnosti jejich využití ve screeningu Emil Pavlík, Jaroslav Racek  česky ZK 5 0P+15C *
17AMBLT Laboratorní technika Lenka Strnadová  Z,ZK 4 1P+1C Z
17PBLLZPA Laboratorní zdravotnické přístroje Danuše Andrisová, Iveta Horáčková  česky Z 2 1P+1C Z
17AMBLTX Latex Anna Schlenker, Slávka Vítečková  Z 3 0P+2C Z
17VLTX Latex Anna Schlenker, Slávka Vítečková  česky Z 2 0P+2C Z
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat Dagmar Brechlerová, Lenka Lhotská  česky ZK 2 2P Z
17KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Jana Chocholatá, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Barbora Klíčová, Peter Kneppo  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Jana Chocholatá, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Barbora Klíčová, Peter Kneppo, Mariia Simonova, Veronika Vašková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace Jiří Halaška, Denisa Charlotte Ralbovská  česky Z 3 1P+1C Z
17KBP2LZKS Lidské zdroje a krizové situace Jiří Halaška  česky Z 3 8P+4C Z
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Lucie Drbohlavová, Eva Feuerstein, Tomáš Parkman, Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet Lucie Drbohlavová, Eva Feuerstein, Jana Urzová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet Lucie Drbohlavová, Eva Feuerstein, Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17KBILAD Lineární algebra a diferenciální počet Jana Urzová  česky Z,ZK 5 12P+12C Z
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Eva Feuerstein  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBILOG Logika Dagmar Brechlerová, Dagmar Brechlerová, Petr Maršálek  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17KBILOG Logika Dagmar Brechlerová  česky Z,ZK 4 8P+8C Z
17KBILTR Lékařská terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 1 4P+0C Z
17PBILTR Lékařská terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 1 1P+0C Z
17PBOLTR Lékařská terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 1 1P+0C Z
17PBBLTR Lékařská terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 1 1P+0C Z
17ABBLTR Lékařská terminologie Václav Navrátil  Z 1 1P+0C Z
17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I Veronika Huttová, Petr Kudrna, Václav Ort, Karel Roubík, Leoš Tejkl  Z,ZK 5 2P+2C Z
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Veronika Huttová, Petr Kudrna, Karel Roubík  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Petr Kudrna, Anna Miltová, Václav Ort, Karel Roubík, Martin Rožánek, Leoš Tejkl  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17AMBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II Petr Kudrna  Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DILPUM Lékařské přístroje v urgentní medicíně Jan Bruthans, Petr Kudrna  česky ZK 20P+8C *
17PBOMCHA Makromolekulární chemie Jiří Michálek  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 2 1P Z
17KMCMKR Management a krizové řízení Miroslav Štěpán  česky Z,ZK 4 18P+6C Z
F7PMCMKR Management a krizové řízení Zdeněk Hon, Miroslav Štěpán  česky Z,ZK 4 2P+1S Z
F7KMCMKR Management a krizové řízení Zdeněk Hon, Miroslav Štěpán  česky Z,ZK 4 9P+5S Z
17PMCMKR Management a krizové řízení Miroslav Štěpán  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17PBPMKR1 Management a krizové řízení I Jiří Halaška  česky Z 4 2P+0C Z
17KBP2MKR1 Management a krizové řízení I. Jiří Halaška  česky Z 4 8P+0C Z
17PMSMZZ Management zdravotnických zařízení Martina Caithamlová, Petra Hospodková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17KMSMZZ Management zdravotnických zařízení Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Miroslav Selčan  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DIMMEP Mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice Peter Kneppo, Ksenia Sedova, Milan Tyšler  česky ZK 20P+8C *
17PBFMMT Masáž a měkké techniky Kateřina Jinochová, Aleš Příhoda, Milada Luisa Šedivcová  česky KZ 2 0P+3C Z
17PMBMPV Matematická podpora výzkumu Marek Piorecký, Jakub Ráfl, Jana Vránová, Jan Štrobl  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17ADBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení Vladimír Rogalewicz  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení Vladimír Rogalewicz  česky ZK 5 2P+0C Z,L
17PBOMA1 Matematika I. Lucie Drbohlavová, Eva Feuerstein, Tomáš Parkman, Jana Urzová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17KBP2MPB Matematika pro bakaláře Jana Urzová  česky Z,ZK 4 14P+10C Z
17PBPMB Matematika pro bakaláře Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17VMZK Matematika: základy kalkulu Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová  česky Z 2 2P+2C Z
17PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně Václav Ort, Tomáš Pokorný, Karel Roubík  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7ADIMDM Medial Desicion Making Ilya Ivlev  ZK 20P+8C *
F7DIMDM Medial Desicion Making Gleb Donin, Ilya Ivlev, Vojtěch Kamenský  ZK 20P+8C *
F7DIMDR Medical Device Regulation (MDR) Roger Abächerli  ZK 20P+8C *
F7ADIMDR Medical Device Regulation (MDR) Roger Abächerli  ZK 20P+8C *
F7DIMMS Medical Microwave Sensing Ondřej Fišer, Marko Helbig, David Vrba, Jan Vrba  ZK 20P+8C *
F7ADIMMS Medical Microwave Sensing Marko Helbig  ZK 20P+8C *
17DCMK Medicína katastrof Stanislav Brádka, Jan Bříza, Leoš Navrátil  česky ZK 5 15P+0C *
F7DCMK Medicína katastrof Jan Bříza, Leoš Navrátil  česky ZK 5 15P *
17PBZMKS Medicína krizových stavů Pavel Böhm, Denisa Charlotte Ralbovská  česky KZ 1 2P+0C Z
17PBLMTA Medicínská terminologie Václav Navrátil, Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 3 0P+1C Z
17PBRMT Medicínská terminologie Jitka Zacharovová  česky KZ 2 0P+1C Z
F7DTMVP Metodika vědecké práce Lenka Lhotská, Michal Vavrečka, Olga Štěpánková  česky ZK 5 7P+14S *
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce Monika Donevová, Leoš Navrátil  česky Z 2 1P+1C Z
17PBZMVP Metodologie výzkumné práce Monika Donevová, Leoš Navrátil  česky Z 1 1P+1C Z
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce Monika Donevová, Leoš Navrátil  česky Z 2 1P+1C Z
17ABBMVP Metodologie výzkumné práce Veronika Huttová, Karel Roubík, Jakub Ráfl  KZ 2 1P+1C Z
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce Veronika Huttová, Petr Kudrna, Marek Piorecký, Karel Roubík, Jakub Ráfl  česky KZ 2 1P+1C Z
F7DIMVBI Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství Peter Kneppo, Jakub Ráfl  česky ZK 28P *
17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu Monika Donevová, Leoš Navrátil  česky Z 2 1P+1C Z
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu Marie Pospíšilová, Petr Písařík  česky KZ 2 1P+1C Z
17AMBMPZ Metody a prostředky (HW+SW) pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu Jiří Hozman, Petr Volf  Z 3 1P+1C Z
17DBMPD Metody a prostředky diagnostiky založené na vyhodnocování pohybu Jiří Hozman  česky ZK 5 2P+0C *
17ADBMPD Metody a prostředky diagnostiky založené na vyhodnocování pohybu Jiří Hozman  ZK 5 2P+0C Z,L
17PMBMPZ Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu Jiří Hozman, Petr Volf  česky Z 2 1P+1C Z
17ADBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace Karel Roubík  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace Karel Roubík, Martin Rožánek, Jakub Ráfl  česky ZK 5 2P+0C *
F7DIMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace Jan Bruthans, Karel Roubík  česky ZK 20P+8C *
17DBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření Miroslava Vrbová  česky ZK 5 2P+0C *
17ADBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření Miroslava Vrbová  ZK 5 2P+0C Z,L
F7DIBKDS Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy Lucie Bačáková, Roman Matějka, Jana Štěpanovská  česky ZK 20P+8C *
17DBMUNB Metody určování nejistot bioměření Peter Kneppo, Jakub Ráfl  česky ZK 5 2P+0C *
F7DIMUNB Metody určování nejistot bioměření Peter Kneppo, Jakub Ráfl  česky ZK 20P+8C *
17ADBMUNB Metody určování nejistot bioměření Peter Kneppo  ZK 5 2P+0C Z,L
F7DIMZKS Metody zobrazování tkáňových kultur a biologických struktur Lucie Bačáková, Daniel Hadraba, Roman Matějka  česky ZK 20P+8C *
F7DIMH Microwave Hyperthermia Gerard Van Rhoon, David Vrba  ZK 20P+8C *
F7ADIMH Microwave Hyperthermia Gerard Van Rhoon  ZK 20P+8C *
F7ADIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application Lorenzo Crocco  ZK 20P+8C *
F7DIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application Lorenzo Crocco, David Vrba, Jan Vrba  ZK 20P+8C *
F7ADIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy Vanni Lopresto  ZK 20P+8C *
F7DIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy Vanni Lopresto, David Vrba, Jan Vrba  ZK 20P+8C *
17PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně Pavel Smrčka  česky KZ 2 1P+1C Z
17ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně   KZ 2 1P+1C Z
17PBIMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně Pavel Smrčka  česky KZ 3 1P+1C Z
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně Jiří Hozman, Miroslav Jelínek, Veronika Vymětalová  česky KZ 2 2P+0C Z
F7DIMSM Modeling and Simulation in Medicine Raquel Cruz Conceicao, David Vrba, Jan Vrba  ZK 20P+8C *
F7ADIMSM Modeling and Simulation in Medicine Raquel Cruz Conceicao  ZK 20P+8C *
F7DTMSPO Modelování a simulace pro protetiku a ortotiku Patrik Kutílek  česky ZK 5 7P+14C *
F7DIMSTS Modelování a simulace technických systémů David Vrba, Jan Vrba  česky ZK 20P+8C *
17ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS David Vrba, Jan Vrba  KZ 2 1P+1C Z
17PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS Matouš Brunát, David Vrba, Jan Vrba  česky KZ 2 1P+1C Z
F7DIMF Modelování ve fyziologii Petr Maršálek, Ksenia Sedova, David Vrba, Jana Štěpanovská  česky ZK 20P+8C *
17PBLMB Molekulární biologie Helena Havelková, Taťána Jarošíková, Romana Široká  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství Helena Havelková, Taťána Jarošíková, Romana Široká  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17DCMBAR Molekulární, buněčná a aplikovaná radiobiologie Jan Österreicher, Zuzana Šinkorová  česky ZK 5 10P+5C *
F7DIMZFD Multidimenzionální zpracování fyziologických dat Jan Hejda, Martin Rožánek  česky ZK 20P+8C *
17PBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase Karel Hána  česky KZ 3 1P+1C Z
17PBONRA Nauka o refrakci Jiří Novák  česky ZK 2 1P+0C Z
17DBNEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně Pavel Smrčka  česky ZK 5 2P+0C *
F7DINEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně Gleb Donin, Pavel Smrčka  česky ZK 20P+8C *
17ADBNEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně Pavel Smrčka  ZK 5 2P+0C Z,L
17KMSNISA Nemocniční informační systémy Jan Bruthans  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBINIS Nemocniční informační systémy Dagmar Brechlerová, Radim Krupička, Libor Seidl, Zoltán Szabó, Petr Šmíd  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PMSNISA Nemocniční informační systémy Jan Bruthans, Michaela Steklá  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBFNRFA Neurofyziologie Petra Fialová, Michaela Prokešová  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17PBZN Neurologie Tomáš Nedělka  česky ZK 2 2P+0C Z
F7DINEU Neurotechnologie Gleb Donin, Karel Hána, David Vrba  česky ZK 20P+8C *
17ADBNEU Neurotechnologie Karel Hána  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBNEU Neurotechnologie Karel Hána  česky ZK 5 2P+0C *
17VNRT Neurotechnologie Karel Hána  česky Z 2 1P+1C Z
17PBTNPC Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo  česky KZ 4 1P+0C Z
17PMCNPL Nouzové plánování Václav Hes, Tomáš Holec, René Mildorf  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17KMCNPL Nouzové plánování Tomáš Holec  česky Z,ZK 4 18P+6C Z
F7DINMKI Nové metody klinického inženýrství Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová  česky ZK 20P+8C *
F7DCNPE Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorizmu Stanislav Brádka, Emil Pavlík  česky ZK 5 10P+5S *
17DCNPE Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorizmu Stanislav Brádka, Emil Pavlík  česky ZK 5 10P+5C *
F7DTNTMAT Nové technologie a metody v asistivních technologiích Lenka Lhotská  česky ZK 5 14P *
F7DCNTPO Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN Vladimír Pitschmann  česky ZK 5 10P *
17DCNTPO Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN Vladimír Pitschmann  česky ZK 5 10P+0C *
F7DINTZM Nové trendy v zobrazovacích metodách v lékařství David Vrba, Jan Vrba  česky ZK 20P+8C *
17PBRNM1 Nukleární medicína I Petra Dostálová, Jozef Rosina  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBRNM3 Nukleární medicína III Lucie Lančová, Kateřina Michalová, Jitka Svobodová, Petr Vlček  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe Petr Vlček  česky Z 4 0P+4C Z
F7ADINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics Giuseppe Ruvio  ZK 20P+8C *
F7DINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics Ondřej Fišer, Giuseppe Ruvio, David Vrba, Jan Vrba  ZK 20P+8C *
17AMBNMP Návrh a management projektu Vladimír Krajča, Marek Piorecký, Hana Schaabová  KZ 2 1P+1C Z
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty Iveta Horáčková, Miriam Hošková  česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Z
17PBLOZLA Obecná chemie a základní laboratorní výpočty Iveta Horáčková, Miriam Hošková  česky Z,ZK 5 2P+2C+2L Z
17KBP2HKS Obecné základy řešení havarijních a krizových sitací Petra Kadlec Linhartová  česky Z,ZK 4 8P+4C Z
17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací Jiří Halaška, Denisa Charlotte Ralbovská  česky Z,ZK 4 1P+1C Z
17PBIPJC Objektové programování v jazyce C# Radim Krupička, Jan Tesař  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
F7PMIOOP Objektově orientované programování Ondřej Dvorský, Radim Krupička  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
17PBTOOP Objektově orientované programování Radim Krupička, Jan Tesař  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PMP2OOP Objektově orientované programování Radim Krupička  česky KZ 2 0P+2C Z
17PMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy Jiří Hozman, Petr Volf  česky KZ 2 1P+1C Z
17AMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy Jiří Hozman, Petr Volf  KZ 3 1P+1C Z
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 5 2P+1S Z
17DCOO Ochrana obyvatelstva Jiří Halaška, Gustav Šafr  česky ZK 5 10P+5C *
F7DCOO Ochrana obyvatelstva Jiří Halaška, Ivan Koleňák, Gustav Šafr  česky ZK 5 10P+5S *
F7KMCOO Ochrana obyvatelstva Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 5 9P+5S Z
17DCOZZ Ochrana zvířat a etologie, základy zoohygieny Zuzana Šinkorová  česky ZK 5 20P+0C *
F7PBLOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) Eva Motyčková  česky Z 3 2S Z
F7PBLOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) Eva Motyčková  česky Z 3 2S Z
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. Monika Donevová  česky KZ 10 240XH Z
17PBOOFP Oftalmologické přístroje Martin Fůs, Ján Lešták, Jiří Novák  česky KZ 3 3P+0C Z
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I. Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DIOV Operační výzkum Martin Dobiáš  česky ZK 20P+8C *
17DBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu Jiří Novák  česky ZK 5 2P+0C *
F7DIOM Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu Jiří Novák  česky ZK 20P+8C *
17ADBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu Jiří Novák  ZK 5 2P+0C Z,L
17PBOOF Optika fyzikální Jan Mikšovský, Jiří Novák, Marie Pospíšilová, Petr Písařík  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová Jan Mikšovský, Jiří Novák, Tomáš Parkman, Dalibor Pánek, Petr Písařík  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17PMBOPT Optika v přístrojové technice Jan Bednář, Martin Blažek, Petr Páta  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PMP2OEL Optoelektronika Milan Šiňor  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBOOVP Optometrie v praxi Markéta Žáková  česky KZ 2 2P+0C Z
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu Radek Bartoška, Jan Ježek, Jiří Záhorka  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu Radek Bartoška, Jan Ježek, Jiří Záhorka  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. Pavel Böhm  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
17PBZOP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II. Pavel Böhm  česky KZ 2 0P+2C Z
F7DIPPS Pacientské a přístrojové simulátory Petr Kudrna, Martin Rožánek  česky ZK 20P+8C *
17ABBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery Lenka Horáková, Jiří Hozman, Petr Kudrna, Martin Rožánek  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery Lenka Horáková, Jiří Hozman, Petr Kudrna, Martin Rožánek  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DIPDM Perspektivní diagnostické metody založené na měření dielektrických parametrů biologických tkání David Vrba, Jan Vrba  česky ZK 20P+8C *
17DBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory Miroslav Jelínek  česky ZK 5 2P+0C *
17ADBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory Miroslav Jelínek  ZK 5 2P+0C Z,L
F7DIPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory Miroslav Jelínek, Roman Matějka, Jan Remsa  česky ZK 20P+8C *
F7DIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System Ian Azarov, Ksenia Sedova, David Vrba  ZK 20P+8C *
F7ADIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System Ian Azarov  ZK 20P+8C *
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných Aleš Příhoda  česky Z 3 1P+0C Z
17ADBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství Peter Kneppo  ZK 5 2P+0C Z
17DBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství Peter Kneppo  česky ZK 5 2P+0C Z
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace Pavel Smrčka  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika Miroslav Jelínek, Jan Mikšovský  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17DBPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky Pavel Smrčka  česky ZK 5 2P+0C Z,L
F7DIPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky Pavel Smrčka  česky ZK 20P+8C *
17ADBPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky Pavel Smrčka  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku Jiří Novák  česky ZK 5 2P+0C *
17ADBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku Jiří Novák  ZK 5 2P+0C Z,L
F7DIPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku Jiří Novák  česky ZK 20P+8C *
17VPMD Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu Jan Brož, Anna Holubová, Jan Mužík  česky Z 2 2P+0C Z
17DBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně Vlastimil Fidler  česky ZK 5 2P+0C *
17ADBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně Vlastimil Fidler  ZK 5 2P+0C Z,L
17KBT Porady KBT - fiktivní předmět-rezervace místnosti   NIC 2P+0C Z,L
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice Tůma Tomáš  česky KZ 2 1P+0C Z
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů Roman Matějka, Jan Štrobl  KZ 2 0P+2C Z
17AMBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů Roman Matějka  KZ 2 0P+2C Z
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů Roman Matějka, Václav Ort, Jan Štrobl, Jana Štěpanovská  česky KZ 2 0P+2C Z
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Marek Piorecký, Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jan Štrobl  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jan Štrobl  česky KZ 3 1P+1C Z
17ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jan Štrobl  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění Pavel Böhm  česky Z 3 80XH Z
17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I. Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková, Lucie Lidická, Eva Veverková  česky Z 4 0P+12C Z
17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III. Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková  česky Z 2 200XH Z
17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III. Pavel Böhm  česky Z 2 160XH Z
17KBP2POK Prevence a odhalování kriminality Břetislav Čupr  česky Z 2 8P+4C Z
17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality Břetislav Čupr  česky Z 2 1P+1C Z
F7DIPSZT Principy a struktury zdravotnické techniky Gleb Donin, Karel Hána, Peter Kneppo, Jakub Král, Martin Mayer, Jozef Rosina, Karel Roubík, Martin Rožánek, Milan Tyšler  česky ZK 20P+8C *
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I.   česky Z 1 0P+2C Z
17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness Zdeněk Valjent  česky Z 2 0P+2C Z
17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví Daniel Hynek  česky Z 1 0P+2C Z
17VPAA Programování aplikací pro mobilní platformu Android Radim Kliment  česky KZ 2 1P+1C Z,L
17PMP2PJ1 Projekt 1 Veronika Benson, Taťána Jarošíková, Miroslav Jelínek, Radim Krupička, Jan Mužík, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Jan Vrba, Miroslava Vrbová, Jan Žemlička  česky Z 4 0P+2C Z
17PBTPR1 Projekt I Marek Doksanský, Tomáš Funda, David Gillar, Anna Holubová, Karel Hána, Radim Kliment, Patrik Kutílek, Lukáš Kučera, Jan Mužík, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý, Martin Vítězník  česky KZ 6 0P+12C Z
17PBTPR3 Projekt III Tomáš Funda, David Gillar, Anna Holubová, Karel Hána, Vít Janovský, Radim Kliment, Patrik Kutílek, Lukáš Kučera, Jan Mužík, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý, Martin Vítězník  česky KZ 10 0P+12C Z
17PBTPR5 Projekt V   česky KZ 11 0P+11C Z
17KMSMIPA Projektové řízení Petra Hospodková, Miroslav Selčan  česky KZ 4 2P+2C Z
17PMSMIPA Projektové řízení Petra Hospodková, Miroslav Selčan, Andrea Vodochodská  česky KZ 4 2P+2C Z
17PBLPPA První pomoc Pavel Böhm  česky Z 2 1P+1C Z
17PBZPPM První pomoc, metodologie první pomoci Pavel Böhm  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu Veronika Huttová, Karel Roubík, Jakub Ráfl  česky KZ 4 2P+2C Z
17KBIPPZ Práce s programovými prostředky Pavel Smrčka  česky KZ 3 0P+8C Z
17PBIPPZ Práce s programovými prostředky Radim Kliment, Pavel Smrčka, Slávka Vítečková  česky KZ 3 0P+2C Z
17ABBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) Ondřej Klempíř, Radim Krupička, Zoltán Szabó  KZ 2 0P+2C Z
17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) Tereza Duspivová, David Jirsa, Michal Reimer, Zoltán Szabó, Slávka Vítečková, Václav Čejka  česky KZ 2 0P+2C Z
17DCPAMU Psychologické aspekty mimořádných událostí Tibor Brečka, Ludmila Čírtková  česky ZK 5 10P+10C *
F7DCPAMU Psychologické aspekty mimořádných událostí Tibor Brečka, Ludmila Čírtková  česky ZK 5 10P+10S *
17PBOPSL Psychologie Jaroslava Jirásková, Martina Kusáková  česky KZ 2 1P+1C Z
17ABBPSL Psychologie Olga Shivairová  KZ 2 1P+1C Z
17PBBPSL Psychologie Martina Kusáková  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBZPK2 Psychologie katastrof a krizové komunikace II. Tibor Brečka  česky KZ 1 0P+1C Z
17PMCPKS Psychologie krizových situací Veronika Křivánková, Roman Říha  česky KZ 4 1P+2C Z
17KBP2PKS Psychologie krizových situací Eva Biedermannová  česky KZ 2 0P+8C Z
17KMCPKS Psychologie krizových situací Eva Biedermannová  česky KZ 4 6P+12C Z
17PBPPKS Psychologie v krizových situacích Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 2 0P+2C Z
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová  česky KZ 2 2P+0C Z
17PRKS1KFS PŘKS 1.r. KFS - rezervace místnosti   česky NIC 12P+0C Z,L
17PRKS2KFS PŘKS 2.r. KFS - rezervace místnosti   NIC 12P+0C Z,L
17PRKS3KFS PŘKS 3.r. KFS - rezervace místnosti   NIC 12P+0C Z,L
17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová  česky Z,ZK 4 1P+1C Z
17KBP2PPP Předlékařská pomoc a péče Pavel Böhm  česky Z,ZK 4 8P+6C Z
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky Matouš Brunát, Jana Urzová, David Vrba, Jan Vrba  česky Z,ZK 4 2P+2S Z
F7KMSPMF Přehled matematiky a fyziky Jana Urzová, David Vrba  česky Z,ZK 4 8P+8S Z
F7AMSPMF Přehled matematiky a fyziky Matouš Brunát, Jana Urzová, David Vrba  Z,ZK 4 2P+2S Z
17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie Taťána Jarošíková, Hana Kalábová  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
17VFCE1 Přípravný kurz ke zkoušce FCE I. Jitka Mariňáková  česky Z 2 0P+2C Z
17VCAE Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English Jitka Mariňáková  česky Z 2 0P+2C Z,L
17ABBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová  KZ 2 1P+1C Z
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II Jiří Hozman  česky KZ 4 1P+3C Z
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii Ondřej Krahula  česky KZ 1 1P+0C Z
17KBP2RO Radiační ochrana Renata Havránková  česky ZK 4 10P+0C Z
17PBPRO Radiační ochrana František Podzimek  česky ZK 4 2P+0C Z
17PBRRDB Radiobiologie Renata Havránková, Jana Hudzietzová, Emil Kormuth, Leoš Navrátil, Daniela Obitková  česky KZ 4 2P+0C Z
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I Kamila Kulhová  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBZRSZS Radiokomunikační systémy záchranných služeb Václav Gráf  česky KZ 1 1P+1C Z
17PBRRF1 Radiologická fyzika I. František Podzimek  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe Ondřej Krahula  česky Z 4 0P+4C Z
17PBRRA1 Radioterapie I Pavla Buřičová, Lukáš Cupal, Pavla Nováková, Veronika Paštyková  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBRRA3 Radioterapie III Pavla Buřičová, Jiří Kubeš, Zuzana Šebelová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBRRAP Radioterapie-praxe Zuzana Šebelová  česky Z 4 4C Z
17DCROEZ Reakce organizmu na extrémní zátěž Stanislav Brádka, Ivan Dylevský  česky ZK 5 10P+5C *
F7DCROEZ Reakce organizmu na extrémní zátěž Stanislav Brádka, Ivan Dylevský  česky ZK 5 10P+5S *
F7DIRLZP Regulace a legislativa zdravotnických prostředků Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Jakub Král, Ivana Kubátová  česky ZK 20P+8C *
F7DIRI Rehabilitační inženýrství Jan Hejda, Patrik Kutílek  česky ZK 20P+8C *
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika Kateřina Jinochová, Martina Lopotová, Jiří Nedělka, Aleš Příhoda, Milada Luisa Šedivcová  česky KZ 5 1P+1C Z
17PBRRA Rentgenová anatomie Jiří Vrána  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7ADIRE Requirement Engineering Roger Abächerli  ZK 20P+8C *
F7DIRE Requirement Engineering Roger Abächerli  ZK 20P+8C *
17PMBRT Respirační terapie Lenka Horáková, Karel Roubík, Martin Rožánek  česky Z 2 1P+1C Z
17PBZRT1 Respirační terapie I. Lenka Horáková, Jan Matějka, Jan Pokorný, Karel Roubík, Martin Rožánek  česky Z 2 2P+1C Z
F7DIRRI Robotika v rehabilitačním inženýrství Jan Hejda, Patrik Kutílek  česky ZK 20P+8C *
17VRKD Rozvoj komunikačních dovedností Ivo Květ  česky Z 2 0P+2C Z
F7KMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Václav Navrátil  česky Z 3 6S Z
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Jitka Mariňáková  česky Z 3 2S Z
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I. Zoltán Szabó  česky KZ 8 2S Z
17PBRROT Ruský jazyk-odborná terminologie   česky KZ 2 0P+2C Z
17SIPZ1KFS SIPZ 1.r. KFS - rezervace místnosti   česky NIC 12P+0C Z,L
17SIPZ2KFS SIPZ 2.r. KFS - rezervace místnosti   česky NIC 12P+0C Z,L
17PBBSPRA Semestrální projekt Petr Kudrna, Jakub Ráfl, Hana Schaabová  česky KZ 4 0P+4C Z
17PBISPR Semestrální projekt Dagmar Brechlerová, Jan Kauler, Ondřej Klempíř, Radim Krupička, Jan Mužík, Anna Schlenker, Zoltán Szabó, Jan Tesař  česky KZ 5 0P+4C Z
17ABBSPR2 Semestrální projekt II Petr Kudrna  KZ 4 0P+4C Z
17PBBSPR2 Semestrální projekt II. Petr Kudrna  česky KZ 4 0P+4C Z
17KBI Seminář KBI - fiktivní předmět - rezervace místnosti Martin Bejtic, Dagmar Brechlerová, Tereza Duspivová, Bohuslav Dvorský, Ondřej Dvorský, Tomáš Hrůza, David Jirsa, Jan Kauler, Ondřej Klempíř, Radim Krupička, Michal Reimer, Anna Schlenker, Zoltán Szabó, Jan Tesař, Slávka Vítečková, Petr Šmíd  NIC 2P+0C Z,L
17PBLSBP Seminář k bakalářské práci Monika Donevová  česky Z 1 0P+1C Z
17KBP2SBP Seminář k bakalářské práci Monika Donevová  česky Z 2 0P+4C Z
17PBPSBP Seminář k bakalářské práci Monika Donevová  česky Z 2 0P+1C Z
17AMBSDP Seminář k diplomové práci Vladimír Krajča, Marek Piorecký, Martin Rožánek, Hana Schaabová  Z 5 0P+4C Z
17PMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 Gleb Donin, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Ivana Kubátová, Vladimír Rogalewicz, Miroslav Selčan  česky Z 2 0P+1C Z
17KMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 Gleb Donin, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Zuzana Kotherová, Vladimír Rogalewicz, Miroslav Selčan  česky Z 2 0P+1C Z
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1 Martin Otáhal, Marie Pospíšilová, Miroslava Vrbová  česky Z 2 0P+1C Z
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1 Martin Otáhal, Marie Pospíšilová, Miroslava Vrbová  česky Z 2 0P+1C Z
17VSBM Seminář z biomechaniky Martin Otáhal, Radek Sedláček  česky Z 2 0P+2C Z
17VSF1 Semináře z fyziky 1 Jan Mikšovský, Jana Urzová  česky Z 2 0P+2C Z
17VSM Semináře z matematiky Lucie Drbohlavová, Tomáš Parkman, Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky Z 2 0P+2C Z,L
17PBISM Semináře z matematiky Lucie Drbohlavová, Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky KZ 3 0P+2C Z
17KBISM Semináře z matematiky Jana Urzová  česky KZ 3 4P+8C Z
F7PMISKJ Skriptovací jazyky Radim Krupička  česky KZ 2 2C Z
17VSADR Skriptování a analýza dat v jazyce R Lubomír Štěpánek  česky Z 2 0P+2C Z
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace Jaroslav Civín  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
17PMBSPM Softwarová podpora pro matematické modelování Eva Feuerstein  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBZSL Soudní lékařství Radek Matlach  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBLSL Soudní lékařství Radek Matlach  česky Z 2 1P+0C Z
F7DISPL Specifika, parametry a limity zobrazovacích systémů v lékařství Martin Rožánek  česky ZK 20P+8C *
17PBOSOP Speciální optické pomůcky Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17AMBSPT Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči Lenka Horáková, Václav Ort, Karel Roubík, Martin Rožánek, Jakub Ráfl  Z,ZK 4 1P+1C Z
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III. Jiří Drnek  česky Z 1 dle kurzu Z
17PMCSPP Správní a policejní právo Eva Reicheltová  česky ZK 4 2P+0C Z
17KMCSPP Správní a policejní právo Eva Reicheltová  česky ZK 4 12P+0C Z
F7KMCSPVS Správní právo a veřejná správa Eva Reicheltová  česky ZK 3 9P Z
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa Eva Reicheltová Suková  česky ZK 3 2P Z
F7DCSTA Statistika Vladimír Rogalewicz  česky ZK 5 5P+10S *
17DCSTA Statistika Vladimír Rogalewicz  česky ZK 5 5P+10C *
17PBOSRBA Strabologie Blanka Brůnová, Anna Zobanová  česky KZ 2 1P+1C Z
F7DTSZ Stárnutí a zdraví Iva Holmerová  česky ZK 5 14P *
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. Jakub Král, Přemysl Kučera, Ondřej Policar, Petr Písařík, Markéta Žáková  česky Z,ZK 3 2P+2C Z
17KMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti Barbora Vegrichtová  česky KZ 4 12P+6C Z
17PMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti Barbora Vegrichtová  česky KZ 4 2P+1C Z
F7DISRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení Gleb Donin, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Zuzana Kotherová, Ján Lešták, Vladimír Rogalewicz  česky ZK 20P+8C *
17ADBSRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení Peter Kneppo  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBSRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení Peter Kneppo  česky ZK 5 2P+0C *
F7DIMEMS Systémy MEMS v biologických aplikacích a nanotechnologiích Miroslav Husák  česky ZK 20P+8C *
17PMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění Zuzana Kotherová, Miroslav Selčan  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DTTRAT Technická realizace asistivních technologií Karel Hána  česky ZK 5 7P+14C *
17PBTTCS Technika číslicových systémů Tomáš Funda, Jan Uhlíř  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DTTSS Telemedicína a senzorové sítě Karel Hána  česky ZK 5 14P+7C *
F7DCTLM Telemetrie Karel Hána  česky ZK 5 10P *
17DCTLM Telemetrie Jaroslav Průcha  česky ZK 5 10P+0C *
17AMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy Jiří Hozman, Petr Volf  KZ 2 1P+1C Z
17DCTPKM Teorie a praxe krizového managementu Zdeněk Hon, Miroslav Štěpán  česky ZK 5 10P+5C *
F7DCTPKM Teorie a praxe krizového managementu Zdeněk Hon, Miroslav Štěpán  česky ZK 5 10P+5S *
17PBZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. Martina Dingová Šliková, Eva Jandová  česky Z 3 2P+1C Z
17KBP2TR Teorie rizik Petr Skřehot  česky Z,ZK 3 10P+6C Z
17PBPTER Teorie rizik Tomáš Fröhlich, Petr Skřehot  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
F7DITM Terapeutické metody využívající EM polí David Vrba  česky ZK 20P+8C *
17PBPTR Terorismus Barbora Vegrichtová  česky ZK 3 2P+0C Z
17KBP2TE Terorismus Barbora Vegrichtová  česky ZK 3 10P+0C Z
17ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy Jiří Hozman, Martin Rožánek, Petr Volf  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy Jiří Hozman, Martin Rožánek, Petr Volf, Jan Štrobl  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7DCTX Toxikologie Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann  česky ZK 5 15P *
17DCTX Toxikologie Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann  česky ZK 5 15P+0C *
17PBOTPR Týmový projekt Blanka Brůnová, Jiří Cendelín, Jakub Hlaváček, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Jana Urzová, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková  česky KZ 5 0P+4C Z
17PBPTPR Týmový projekt Jiří Halaška  česky Z 2 0P+2C Z
17KBP2TP Týmový projekt Josef Sedlák  česky Z 2 0P+2C Z
F7KMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva Josef Sedlák  česky Z 4 9C Z
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva Jiří Halaška  česky Z 4 3C Z
17PMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva Jiří Halaška  česky Z 4 0P+3C Z
17KMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva Josef Sedlák  česky Z 4 0P+4C Z
17PBPTV1 Tělesná výchova I.   česky Z 1 0P+2C Z
17PBPTV3 Tělesná výchova III. Jan Roob  česky Z 1 0P+2C Z
17AMBUDS Ultrazvukové a dopplerovské zobrazovací systémy Jiří Hozman, Martin Rožánek  KZ 2 1P+1C Z
F7DIUON Umělé orgány a náhrady Matej Daniel, Patrik Kutílek, Václav Křemen, Lenka Lhotská, Karel Roubík  česky ZK 20P+8C *
17U3V1 Univerzita třetího věku 1 - rezervace místnosti Veronika Vymětalová  česky NIC 2P+0C Z,L
17U3V2 Univerzita třetího věku 2 - rezervace místnosti   česky NIC 2P+0C Z,L
17PBZUM1 Urgentní medicína I. Jan Bříza, Robert Pleskot  česky Z 2 2P+1C Z
17PBZUM3 Urgentní medicína III a válečná chirurgie Jan Bříza, Robert Pleskot  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
17VVAS Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe Dita Hamouzová  česky Z 2 0P+2C Z
F7DIVZ Veřejné zdravotnictví Věra Adámková, Jan Bříza  česky ZK 28P *
F7PMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. Věra Adámková, Jan Bříza  česky ZK 5 2P Z
F7KMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. Věra Adámková, Jan Bříza  česky ZK 5 8P Z
F7AMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. Jindřich Nový  ZK 5 2P Z
17ABBVBI Virtuální bioinstrumentace Roman Matějka  KZ 2 1P+1C Z
17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu Hana Kalábová, Marie Pospíšilová  česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Z
17AMPVOB Vláknová optika pro biologii a medicínu Hana Kalábová, Marie Pospíšilová  Z,ZK 4 2P+1S+1L Z
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I Tomáš Heřman, Leoš Navrátil, Milada Luisa Šedivcová  česky Z 3 2P+2C Z
17PBZVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil  česky Z 3 2P+2C Z
F7DIVMS Vnořené a mobilní systémy ve zdravotnictví Alena Galajdová, Patrik Kutílek, Dušan Šimšík  česky ZK 20P+8C *
F7AMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech Marek Loužek  KZ 5 2P+2S Z
F7PMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech Milan Bednařík, Jan Bříza  česky KZ 5 2P+2S Z
F7KMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech Milan Bednařík  česky KZ 5 8P+4S Z
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky Z,ZK 4 1P+2C Z
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky Petr Písařík  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17DBFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka Ivan Dylevský, Leoš Navrátil  česky ZK 5 2P+0C *
F7DIFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka Ivan Dylevský, Leoš Navrátil  česky ZK 28P *
17ADBFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka Ivan Dylevský, Leoš Navrátil  ZK 5 2P+0C Z,L
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky   česky KZ 2 2P+0C Z
17PMBVKMA Vybrané kapitoly z matematiky Ondřej Fišer, Jiří Hozman, Karel Roubík, Martin Rožánek, Jakub Ráfl  česky KZ 4 2P+1C Z
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie) František Jira  česky ZK 2 1P+0C Z
17DBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu Taťána Jarošíková, Marie Lipoldová  česky ZK 5 2P+0C *
17ADBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu Taťána Jarošíková, Marie Lipoldová  ZK 5 2P+0C Z,L
F7DTVPF Vybrané partie z fyziologie Leoš Navrátil  česky ZK 5 14P *
17PMCVSM Vybrané statistické metody Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jakub Šebek, Jan Štrobl  česky KZ 3 1P+2C Z
17KMCVSM Vybrané statistické metody Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jakub Šebek  česky KZ 3 6P+6C Z
F7KMCVSM Vybrané statistické metody Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jakub Šebek  česky KZ 3 5P+9C Z
F7PMCVSM Vybrané statistické metody Hana Schaabová, Jakub Šebek  česky KZ 3 1P+2C Z
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Markéta Žáková  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně Pavel Beránek  česky KZ 3 1P+2C Z
F7PBLZBF Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17PBFZB Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky Z,ZK 4 1P+1C Z
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
17PBLZB Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17PBZZBF Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky ZK 2 1P+0C Z
17PBRZET Zdravotnická etika Tibor Brečka  česky KZ 2 2P+0C Z
17PBFZLN Zdravotnická legislativa Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
17PBZZL Zdravotnická legislativa Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová  česky Z,ZK 2 2P+0C Z
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy Jana Chocholatá, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová  česky KZ 2 1P+1C Z
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy Jana Chocholatá, Anna Erfányuková, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová  KZ 2 1P+1C Z
17PBLZP Zdravotnická psychologie Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 2 2P+1C Z
F7PBLZPK Zdravotnická psychologie a komunikace Tibor Brečka, Jarosava Jirásková  česky Z 2 2P+1S Z
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. Vladana Botlíková  česky Z 1 0P+2C Z
17PBZZVK Zimní výcvikový kurz   česky Z 1 7XD Z
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí Ondřej Krahula, Jaroslav Ráček  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
17AMBZS Zobrazovací systémy Jiří Hozman, Martin Rožánek, Petr Volf, Jan Štrobl  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBBZS Zobrazovací systémy Jiří Hozman, Martin Rožánek, Petr Volf, Jan Štrobl  česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
17AMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a elektrická impedanční tomografie Ondřej Fišer, Jiří Hozman, Martin Rožánek, David Vrba  KZ 2 2P+0C Z
F7DIZAB Zpracování a analýza biosignálů Jan Hejda, Vladimír Krajča, Václava Piorecká, Karel Roubík, Martin Rožánek, Zoltán Szabó  česky ZK 20P+8C *
17PMP2ZAO Zpracování a analýza obrazu Václav Hlaváč, Radim Krupička, Marek Piorecký, Zoltán Szabó  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17AMBZAO Zpracování a analýza obrazu   KZ 2 1P+1C Z
17PMBZAO Zpracování a analýza obrazu Václav Hlaváč, Marek Piorecký, Zoltán Szabó, Jan Štrobl  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce Jozef Rosina  česky Z 1 0P+2C Z
17PBBZOD Zpracování obrazových dat Radim Krupička, Zoltán Szabó, Jan Tesař  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBIZOD Zpracování obrazových dat Ondřej Dvorský, Zoltán Szabó  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice Michal Reimer, Zoltán Szabó  česky Z 2 1P+1C Z
17PMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I Věra Adámková, Jan Bříza, Martina Dingová Šliková, Tomáš Heřman, Leoš Navrátil, Jozef Rosina  česky Z 4 2P+2C Z
17KMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I Martina Dingová Šliková, Leoš Navrátil  česky Z 4 2P+2C Z
17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie Jitka Mariňáková, Eva Motyčková  česky KZ 2 0P+2C Z
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky Eva Feuerstein  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví Petra Hospodková  česky KZ 2 2P+0C Z
17PBFZFA Základy farmakologie Radka Krejčová  česky KZ 2 1P+0C Z
17PBZZFAR Základy farmakologie Blanka Bláhová  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie Taťána Jarošíková, Romana Široká  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17KBP2ZIT Základy informačních technologií Jan Hejda  česky KZ 3 8P+6C Z
17PBPZIT Základy informačních technologií Jan Hejda, Hana Schaabová, Jakub Šebek  česky KZ 2 2P+1C Z
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil  česky Z 4 2P+2C Z
17PBIKO1 Základy klinických oborů I Tomáš Heřman, Leoš Navrátil, Václav Navrátil  česky Z,ZK 3 2P+0C Z
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie Zdeněk Hon, Jaroslav Racek, Martin Staněk  česky Z,ZK 4 1P+1C Z
17PBZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie Zdeněk Hon, Jaroslav Racek, Martin Staněk  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
17PBTZMT Základy mikroprocesorové techniky Pavel Smrčka  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17AMBZMB Základy molekulární biologie Taťána Jarošíková, Marie Lipoldová  Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBTZWA Základy návrhu a vývoje webových aplikací Tomáš Hrůza, Slávka Vítečková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie Taťána Jarošíková  česky ZK 3 2P Z
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie Taťána Jarošíková  česky Z,ZK 3 2P+0C Z
17PBFZOT Základy odborné terminologie Dana Rebeka Ralbovská, Jitka Zacharovová  česky KZ 1 2P+0C Z
17PBZZOT Základy odborné terminologie Martin Houdek  česky KZ 2 0P+2C Z
17PBFZPF Základy patologické fyziologie Yulia Čuprová  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17PBRZPF Základy patologické fyziologie František Jira  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBZZPF Základy patologické fyziologie Tomáš Heřman  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBRZP Základy patologie Ivan Dylevský  česky ZK 3 2P+0C Z
17PBFZPA Základy patologie Ivan Dylevský  česky Z,ZK 3 2P+0C Z
17PBZZPA Základy patologie Ivan Dylevský  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBLZPAA Základy patologie Ivan Dylevský  česky ZK 3 2P+0C Z
17PBTPOD Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví Martina Caithamlová, Vojtěch Kamenský  česky Z 3 1P+1C Z
17PBIPM1 Základy preklinické medicíny I Taťána Jarošíková, Jozef Rosina  česky Z,ZK 3 2P+0C Z
17PBTPSM Základy programování a simulace v Matlabu Tereza Duspivová  česky Z,ZK 4 0P+2C Z
17PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví Anna Erfányuková, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Ivana Kubátová  česky ZK 2 2P+0C Z
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I. Dita Hamouzová, Ivana Střílková, Milada Luisa Šedivcová  česky Z 3 40XH Z
17PBTSI1 Základy softwarového inženýrství I. David Gillar, Jan Mužík  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17KBP2ZS Základy somatologie Martina Dingová Šliková, Yulia Čuprová  česky ZK 4 16P+0C Z
17PBPZS Základy somatologie Martina Dingová Šliková  česky ZK 4 4P+0C Z
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jakub Šebek  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky Marek Piorecký, Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová  česky Z,ZK 2 1P+2C Z
17PBZZSI Základy statistiky a informatiky Marek Piorecký, Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Jakub Šebek  česky KZ 3 1P+2C Z
17PBITM1 Základy teoretické medicíny I Martina Dingová Šliková  česky Z,ZK 3 2P+0C Z
17KBITM1 Základy teoretické medicíny I Martina Dingová Šliková, Yulia Čuprová  česky Z,ZK 3 12P+0C Z
17PBPZTS Základy teorie státu a práva Filip Dostál  česky ZK 3 2P+0C Z
17KBP2ZTSP Základy teorie státu a práva Filip Dostál  česky ZK 3 10P+0C Z
17PBLZTXAA Základy toxikologie Zdeněk Hon, Daniela Obitková  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
17KBP2ZT Základy toxikologie Zdeněk Hon  česky Z,ZK 3 8P+6C Z
17PBPZTX Základy toxikologie Zdeněk Hon, Martin Staněk  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny Pavel Böhm, Leoš Navrátil  česky KZ 3 1P+1C Z
F7KMCZUM Základy urgentní medicíny Pavel Böhm, Leoš Navrátil  česky KZ 3 5P+5C Z
17PBIZEL Základy využití e-learningu Drahomíra Dvořáková  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17KBP2ZZT Základy záchranářské techniky Hynek Černý  česky KZ 3 10P+6C Z
17PBPZZT Základy záchranářské techniky Vladislav Čermák, Gustav Šafr  česky KZ 3 2P+1C Z
17PMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech Pavel Böhm, Leoš Navrátil  česky KZ 4 1P+1C Z
17KMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech Pavel Böhm  česky KZ 4 6P+6C Z
17PMCZTE Zásahová technika součástí IZS Gustav Šafr  česky KZ 5 2P+0C Z
17KMCZTE Zásahová technika součástí IZS Milan Mráz, Miroslav Štěpán  česky KZ 5 12P+0C Z
17VUBME Úvod do biomedicínského inženýrství Jiří Hozman, Petr Volf  česky Z 2 1P+1C Z
17KMCUP Úvod do programování Pavel Smrčka  česky KZ 2 8P+8C Z
17PMCUP Úvod do programování Lenka Hanáková, Pavel Smrčka  česky KZ 2 1P+1C Z
17PBIUSS Úvod do signálů a systémů Jan Kauler  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBBUSS Úvod do signálů a systémů Jan Kauler, Daniela Müllerová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17ABBUSS Úvod do signálů a systémů Jan Kauler  Z,ZK 4 2P+2C Z
17PBTZAK Úvod do zabezpečení a aplikované kryptografie Dagmar Brechlerová  česky KZ 4 0P+2C Z
17PBZUZP Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu Tibor Brečka  česky KZ 1 1P+1C Z
17VACC Čeština pro cizince - začátečníci Eva Motyčková  česky KZ 3 0P+4C Z,L
17AMBCC1 Čeština pro cizince I Eva Motyčková  KZ 3 0P+4C Z
17ADBZ2D Číslicové zpracování 2D biosignálů Zoltán Szabó  ZK 5 2P+0C Z,L
17DBZ2D Číslicové zpracování 2D biosignálů Zoltán Szabó  česky ZK 5 2P+0C *
F7DIZ2D Číslicové zpracování 2D biosignálů Jan Hejda, Zoltán Szabó  česky ZK 20P+8C *
F7DIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů Jan Hejda, Vladimír Krajča, Václava Piorecká  česky ZK 20P+8C *
17PMBCZS Číslicové zpracování signálů Jan Hejda, Vladimír Krajča  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7DCRZE Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití Jiří Halaška, Gustav Šafr  česky ZK 5 15P *
17DCRZE Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití Jiří Halaška, Gustav Šafr  česky ZK 5 15P+0C *
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů Zuzana Dvořáková, Petra Hospodková  česky Z,ZK 3 1P+1S Z
F7KMSRLZ Řízení lidských zdrojů Zuzana Dvořáková, Petra Hospodková  česky Z,ZK 3 4P+4S Z
F7AMSRLZ Řízení lidských zdrojů Zuzana Dvořáková  Z,ZK 3 1P+1S Z
17PMSRLZA Řízení lidských zdrojů Petra Hospodková  česky KZ 3 1P+1C Z
17KMSRLZA Řízení lidských zdrojů Petra Hospodková  česky KZ 3 1P+1C Z
F7AMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví Martina Caithamlová, Anna Erfányuková, Jindřich Nový  KZ 5 2P+2S Z
F7KMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví Martina Caithamlová, Mojmír Sabolovič  česky KZ 5 8P+8S Z
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví Martina Caithamlová, Jindřich Nový  česky KZ 5 2P+2S Z
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/f7-predmety.html