Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Semináře z chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSCH Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Zuzana Fílová (gar.)
Cvičící:
Zuzana Fílová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků. Třídění a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy. Chemická vazba, stavba molekul. Chemické reakce - typy, reakční kinetika. Třídění chemických prvků, vodík, kyslík. Nepřechodné prvky periodické soustavy. Přechodné prvky periodické soustavy, biologický význam. Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny. Alifatické a alicyklické kyslíkaté organické sloučeniny. Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny. Přírodní sloučeniny. Základní analytické pojmy, vzorkování, vyjadřování výsledků a jejich věrohodnost. Instrumentální analýza - spektrální metody.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Účast na cvičení, vypracování zadaného úkolu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Obsah a úkol chemie, pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomů, periodická soustava prvků.

2.Třídění a vlastnosti látek, směsi, roztoky, teorie kyselin a zásad, skupenské stavy.

3.Chemická vazba, stavba molekul.

4.Chemické reakce - typy, reakční kinetika.

5.Třídění chemických prvků, vodík, kyslík.

6.Nepřechodné prvky periodické soustavy.

7.Přechodné prvky periodické soustavy, biologický význam.

8.Alifatické a alicyklické bezkyslíkaté organické sloučeniny.

9.Alifatické a alicyklické kyslíkaté organické sloučeniny.

10.Aromatické a heterocyklické organické sloučeniny.

11.Přírodní sloučeniny.

12.Základní analytické pojmy, vzorkování, vyjadřování výsledků a jejich věrohodnost.

13.Instrumentální analýza - spektrální metody.

14.Instrumentální analýza - separační metody.

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich využití v praxi, v chemii organické, také znalosti v analytické chemii.

Studijní materiály:

[1] VACÍK a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN Praha 1990.

[2] PACÁK: Poznáváme organickou chemii. SNTL Praha 1989

[3] GREENWOOD N.N., EARNSHAW A.: Chemie prvků (svazek I, II). Informatorium Praha 1993

[4] ČAJDA I.: Chemik detektivem. Albatros, Praha, 1964.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-137
Fílová Z.
18:00–19:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24921405.html