Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra biomedicínské techniky

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7DIAMI Advances in Microwave Imaging
Giacomo Oliveri, Jan Vrba 
Předmět je vypsán
F7ADIAMI Advances in Microwave Imaging
Giacomo Oliveri, Jan Vrba 
Předmět je vypsán
17PMBAUI Algoritmy umělé inteligence
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ADIAB Analytical Biochemistry
Larysa Kalashnikova 
Předmět je vypsán
F7DIAB Analytical Biochemistry
Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova 
Předmět je vypsán
F7DIAMP Analýza a modelování procesů zdravotnických zařízení česky Předmět je vypsán
17ADBASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů česky Předmět je vypsán
17DAASZ Analýza a syntéza zobrazovacích systémů
 
Předmět není vypsán
F7PMIAS2 Analýza signálu II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBPAK Anglická konverzace česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17PBPAOT Anglická odborná terminologie
 
česky KZ 3 0P+2C Předmět není vypsán
17VATF Anglická terminologie pro fyzioterapeuty česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VATFP Anglická terminologie pro fyzioterapeuty (pokročilí)
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VATO Anglická terminologie pro optiky a optometristy
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VATO2 Anglická terminologie pro optiky a optometristy II. Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17AMBJAA Angličtina A Z 3 0P+4C Předmět je vypsán
17AMBJAB Angličtina B
 
Z 3 0P+4C Předmět není vypsán
17PBTAJ1 Angličtina I česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
F7PBKAJ1 Angličtina I. česky KZ 2 0P+2S Předmět není vypsán
17PBTAJ2 Angličtina II
 
česky KZ 3 0P+2C Předmět není vypsán
F7PBKAJ2 Angličtina II. česky KZ 2 0P+2S Předmět není vypsán
17PBTAJ3 Angličtina III česky KZ 4 0P+2C Předmět je vypsán
17KBIJA3 Angličtina III.
 
česky KZ 4 0P+16C Předmět není vypsán
17PBIJA3 Angličtina III. česky KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
F7PBKAJ3 Angličtina III. česky KZ 2 0P+2S Předmět není vypsán
29CVF Angličtina III.
 
KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
17KBBA3A Angličtina IIIA (část 1)
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17KBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBA3B Angličtina IIIB (část 2)
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBTAJ4 Angličtina IV
 
česky KZ 4 0P+2C Předmět není vypsán
F7PBKAJ4 Angličtina IV. česky KZ 2 0P+2S Předmět není vypsán
17DBAJ Angličtina pro doktorandy
 
ZK 5 0P+2C Předmět není vypsán
F7DIAJ Angličtina pro doktorandy ZK 28C Předmět je vypsán
F7DCAJ Angličtina pro doktorandy ZK 5 2S Předmět je vypsán
F7DTAJ Angličtina pro doktorandy ZK 5 28S Předmět je vypsán
17ADBAJ Angličtina pro doktorandy
 
ZK 5 0P+2C Předmět je vypsán
17DCAJ Angličtina pro doktorandy ZK 5 0P+2C Předmět je vypsán
17AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7DIAMSD Architektura a metody sběru dat a vyhodnocování behaviorálních modelů každodenních aktivit člověka
Alena Galajdová, Patrik Kutílek, Dušan Šimšík 
česky Předmět je vypsán
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice česky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
17KBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
17PBBBP Bakalářská práce
 
česky Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17KBBBP Bakalářská práce
 
česky Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17ABBBP Bakalářská práce
 
Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
F7DIBPRP Basic Principles for Research Project Předmět je vypsán
F7ADIBPRP Basic Principles for Research Project Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P+0C Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Předmět je vypsán
F7DIBFM Biochemické a fyzikální metody v medicíně česky Předmět je vypsán
17ABBBCH Biochemie
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMBBCH Biochemie
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBBCH Biochemie
Iveta Horáčková, Eva Klapková, Karel Kotaška 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBBCH Biochemie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLBCH1 Biochemie I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLBCH1 Biochemie I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17DABEMG Bioelektromagnetismus
 
Předmět není vypsán
F7DIBEMG Bioelektromagnetismus česky Předmět je vypsán
17ADBBEMG Bioelektromagnetismus ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBBEMG Bioelektromagnetismus česky Předmět je vypsán
17PMBBPK Biokompatibilita a procesy korozní česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17KBBBLS Biologické signály
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBBLS Biologické signály
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMBBLS Biologické signály
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOBS Biologické signály
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
F7PBKBS-I Biologické signály česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBBLS Biologické signály
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7DIBMY Biomechanizmy
Patrik Kutílek, Jozef Živčák 
česky Předmět je vypsán
F7ADIBE Biomedical Ethics
Larysa Kalashnikova 
Předmět je vypsán
F7DIBE Biomedical Ethics
Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova 
Předmět je vypsán
17PBIBS Biomedicínská statistika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KBIBS Biomedicínská statistika
 
česky Z,ZK 5 8P+12C Předmět není vypsán
F7ADIBMC Biophysical Modeling in Cardiology
Peter van Dam 
Předmět je vypsán
F7DIBMC Biophysical Modeling in Cardiology
Machteld Boonstra, Ksenia Sedova, David Vrba, Peter van Dam 
Předmět je vypsán
F7DIBS Biosenzory česky Předmět je vypsán
17AMSBST Biostatistika Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KMSBST Biostatistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DIBST Biostatistika česky Předmět je vypsán
F7KMSBST Biostatistika
 
česky Z,ZK 4 12P+8S Předmět není vypsán
F7AMSBST Biostatistika
 
Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSBST Biostatistika
 
česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSBST Biostatistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIBST Biostatistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DIBIOC Biosystém člověka česky Předmět je vypsán
17PMBBC Biosystém člověka
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSBC Biosystém člověka
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSBC Biosystém člověka
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSBCA Biosystém člověka
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSBCA Biosystém člověka česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMSBCA Biosystém člověka česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMBBCA Biosystém člověka česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17DBBIOC Biosystém člověka česky ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17PMSBC Biosystém člověka
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17ADBBIOC Biosystém člověka ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
F7DIBTRM Biotechnologie,regenerativní medicína,tkáňové inženýrství,biomateriály a nanotechnologie,biosenzory
Lucie Bačáková, Jaroslav Chlupáč, Miroslav Koňařík, Roman Matějka, Jana Štěpanovská 
česky Předmět je vypsán
F7DIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer
Larysa Kalashnikova, Ksenia Sedova 
Předmět je vypsán
F7ADIBMT Biothermodynamics and Mass Transfer
Larysa Kalashnikova 
Předmět je vypsán
17AMBBTR Biotransport
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSBE Business English
 
česky KZ 2 8S Předmět není vypsán
F7AMSBE Business English
 
KZ 2 2S Předmět není vypsán
F7PMSBE Business English
 
česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBBCHM Chemie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17KBBCHM Chemie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17ABBCHM Chemie
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17PBOCHM Chemie
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
F7DICHN Chemie chytrých nanostruktur, nanochemie česky Předmět je vypsán
17KBP2CHPB Chemie pro bakaláře
Danuše Andrisová 
česky Z 2 8P+6C Předmět je vypsán
17PBPCHB Chemie pro bakaláře
Danuše Andrisová, Iveta Horáčková 
česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7DICHS Chytré struktury v medicínských aplikacích česky Předmět je vypsán
F7DIDA Datová analýza v biologických vědách česky Předmět je vypsán
17PMBDSP Datové standardy a počítačová rozhraní
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
KZ 4 0P+2S+2C Předmět není vypsán
17PMBDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
česky KZ 4 0P+2S+2C Předmět není vypsán
F7KMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 8S+4C Předmět není vypsán
F7PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2S+2C Předmět není vypsán
F7AMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
KZ 2 2S+2C Předmět není vypsán
17DADEJT Design, ergonomie, jakost a testování výrobků ve zdravotnictví
 
Předmět není vypsán
17PMBDP Diplomová práce
 
česky Z 13 0P+12C Předmět není vypsán
17AMBDP Diplomová práce
 
Z 30 0P+30C Předmět není vypsán
17PMSDP Diplomová práce
 
česky Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17KMSDP Diplomová práce
 
česky Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17AMSDP Diplomová práce
 
Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17PMSDP2 Diplomová práce 2
 
česky Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17KMSDP2 Diplomová práce 2
 
česky Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17AMSDP2 Diplomová práce 2
 
Z 8 0P+8C Předmět není vypsán
17PMSDP1 Diplomová práce I
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17KMSDP1 Diplomová práce I
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17AMSDP1 Diplomová práce I
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PMBDS1 Diplomový seminář I česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
17PMBDS2 Diplomový seminář II
 
česky Z 4 0P+1C Předmět není vypsán
F7DIDS Dynamické simulace pro modelování komplexních systémů poskytování zdravotní péče česky Předmět je vypsán
F7AMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví KZ 3 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
17KMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DIEM Ekonomické metody v klinickém inženýrství česky Předmět je vypsán
F7KMSEK Ekonomie
Martina Caithamlová, Zuzana Kotherová, Lucie Severová, Alexandr Soukup 
česky Z,ZK 5 8P+8S Předmět je vypsán
F7AMSEK Ekonomie
Miroslav Barták, Zuzana Kotherová, Lucie Severová, Alexandr Soukup 
Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSEK Ekonomie
Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Zuzana Kotherová, Lucie Severová, Alexandr Soukup 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17KMSEK Ekonomie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMSEK Ekonomie
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSEK Ekonomie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 3 12P+8S Předmět není vypsán
F7AMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 3 2P+2S Předmět není vypsán
17KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies Předmět je vypsán
F7ADIEC Electroceuticals for Electrical and Magnetic Neurostimulation Therapies Předmět je vypsán
17ABBEM Elektrická měření Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KBBEM Elektrická měření
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBEM Elektrická měření česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBELF Elektrofyziologie česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBELF Elektrofyziologie
 
Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBELFA Elektrofyziologie
Pavel Kučera, Ksenia Sedova, Yulia Čuprová 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBELFA Elektrofyziologie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBELFA Elektrofyziologie Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBELF Elektrofyziologie
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBEO Elektronické obvody
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBEO Elektronické obvody česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBEO Elektronické obvody
Pavel Máša, Jan Uhlíř 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMBEL Elektrotechnika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PMBELA Elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMPEL Elektrotechnika
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2EL Elektrotechnika
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DIEBM Evidence-based Medicine Předmět je vypsán
F7ADIEBM Evidence-based Medicine Předmět je vypsán
17PBBFCH Fyzikální chemie česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17KBBFCH Fyzikální chemie
 
česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17ABBFCH Fyzikální chemie Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
F7DIGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů česky Předmět je vypsán
17DBGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů česky Předmět je vypsán
17ADBGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DAGVBS Geneze a vlastnosti biologických signálů
 
Předmět není vypsán
17KBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7DIHTA Health Technology Assessment pro zdravotnické prostředky česky Předmět je vypsán
17AMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
česky Z,ZK 4 12P+8S Předmět není vypsán
F7AMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7DIIM Implantáty a implantologie
Radovan Hudák, Patrik Kutílek, Jozef Živčák 
česky Předmět je vypsán
F7DICZS Implementace číslicového zpracování signálu česky Předmět je vypsán
F7AMSIP Individuální praxe
 
Z 2 2XT Předmět není vypsán
F7KMSIP Individuální praxe
 
česky Z 2 2XT Předmět není vypsán
F7PMSIP Individuální praxe
 
česky Z 2 2XT Předmět není vypsán
F7DIIS Informační systémy ve zdravotnictví česky Předmět je vypsán
17PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 8P+4S Předmět není vypsán
F7AMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
17KMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví
 
KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví česky KZ 3 4P+8S Předmět je vypsán
F7AMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví KZ 3 1P+2S Předmět je vypsán
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví česky KZ 3 1P+2S Předmět je vypsán
F7ADIICE Introduction to Clinical Electrocardiology Předmět je vypsán
F7DIICE Introduction to Clinical Electrocardiology Předmět je vypsán
17AMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMBJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
česky KZ 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
česky KZ 3 8P+4C Předmět není vypsán
F7AMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 3 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17BMT1KFS KFS 1.r. BMT - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět není vypsán
17BMT2KFS KFS 2.r. BMT - rezervace místnosti
 
NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět není vypsán
17BMT3KFS KFS 3.r. BMT - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět není vypsán
17PMBKBVA Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMBKBV Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17AMBMDT Klinické hodnocení
 
Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PMBKH Klinické hodnocení česky Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBTKPZ Komunikace a prezentace ve zdravotnictví
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBKZS Konvenční zobrazovací systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
 
KZ 2 2S Předmět není vypsán
F7KMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
 
česky KZ 2 12S Předmět není vypsán
F7PMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
 
česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17OPVK Kurzy OPVK - Nová média ve VaV - rezervace místnosti
 
česky NIC 0 0P+4C Předmět není vypsán
F7DILAKS Laboratorní automatizace, řízení kultivačních systémů česky Předmět je vypsán
17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17KBILDT Laboratorní diagnostika a technika
 
česky Z,ZK 4 4P+4C Předmět není vypsán
17PBBLT Laboratorní technika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KBBLT Laboratorní technika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBLT Laboratorní technika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMBLT Laboratorní technika Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLLZPA Laboratorní zdravotnické přístroje
Danuše Andrisová, Iveta Horáčková 
česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje
 
česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět není vypsán
17KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
 
Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17AMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
 
česky Z,ZK 5 12P+8S Předmět není vypsán
17LIS Licenční kurz Instruktor speleoalpinismu a speleologie - fiktivní předmět - rezervace místnosti
 
česky NIC 2P+2C NIC 2P+2C Předmět není vypsán
17LKISS Licenční kurz instruktora speleoalpinismu a speleologie - fiktivní předmět - rezervace místnosti
 
česky NIC 2P+0C NIC 2P+0C Předmět není vypsán
17PMSLGS Logistika
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KBILPZ Lékařské přístroje a zařízení
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBILPZ Lékařské přístroje a zařízení česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17KBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DILPUM Lékařské přístroje v urgentní medicíně česky Předmět je vypsán
17ABBMZT Management zdravotnické techniky
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBMZT Management zdravotnické techniky
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBMZT Management zdravotnické techniky
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7AMSMZZ Management zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSMZZ Management zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět není vypsán
F7PMSMZZ Management zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSMZZ Management zdravotnických zařízení česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KMSMZZ Management zdravotnických zařízení česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMSMZZ Management zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DIMMEP Mapování a modelování elektrického pole srdce v kardiologické diagnostice česky Předmět je vypsán
F7AMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 8P+4S Předmět není vypsán
17PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17ABBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PMBMKZA Marketing zdravotnických zařízení
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
17AMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMBMKZ Marketing zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMBMPV Matematická podpora výzkumu česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17DAMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení
 
Předmět není vypsán
17ADBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBMSH Matematická statistika pro klinické hodnocení česky ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17VMZK Matematika: základy kalkulu česky Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
17PMBMPC Mechanické podpory cirkulace
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7ADIMDM Medial Desicion Making Předmět je vypsán
F7DIMDM Medial Desicion Making Předmět je vypsán
F7DIMDR Medical Device Regulation (MDR) Předmět je vypsán
F7ADIMDR Medical Device Regulation (MDR) Předmět je vypsán
F7DIMMS Medical Microwave Sensing Předmět je vypsán
F7ADIMMS Medical Microwave Sensing Předmět je vypsán
17PBIMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17KBIMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17ABBMVP Metodologie výzkumné práce KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7DIMVBI Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství česky Předmět je vypsán
17AMBMPZ Metody a prostředky (HW+SW) pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
17DBMPD Metody a prostředky diagnostiky založené na vyhodnocování pohybu česky Předmět je vypsán
17ADBMPD Metody a prostředky diagnostiky založené na vyhodnocování pohybu ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17PMBMPZ Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ADBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace česky Předmět je vypsán
F7DIMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace česky Předmět je vypsán
17DAMUPV Metody a prostředky umělé plicní ventilace
 
Předmět není vypsán
17DAMBIP Metody biomedicínského inženýrství v praxi
 
Předmět není vypsán
F7DIBKDS Metody práce s buněčnou kulturou a dynamické systémy česky Předmět je vypsán
17KMSMPI Metody průmyslového inženýrství
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSMPI Metody průmyslového inženýrství
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17DBMUNB Metody určování nejistot bioměření česky Předmět je vypsán
F7DIMUNB Metody určování nejistot bioměření česky Předmět je vypsán
17DAMUNB Metody určování nejistot bioměření
 
Předmět není vypsán
17ADBMUNB Metody určování nejistot bioměření ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
F7DIMZKS Metody zobrazování tkáňových kultur a biologických struktur
Lucie Bačáková, Daniel Hadraba, Roman Matějka 
česky Předmět je vypsán
F7DIMH Microwave Hyperthermia Předmět je vypsán
F7ADIMH Microwave Hyperthermia Předmět je vypsán
F7ADIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application Předmět je vypsán
F7DIMMI Microwave Medical Imaging: from Basics to Application Předmět je vypsán
F7ADIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy Předmět je vypsán
F7DIMTA Microwave Thermal Ablation for Cancer Therapy Předmět je vypsán
17ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7DIMSM Modeling and Simulation in Medicine Předmět je vypsán
F7ADIMSM Modeling and Simulation in Medicine Předmět je vypsán
F7DIMSTS Modelování a simulace technických systémů česky Předmět je vypsán
17ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL Multiphysics
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
F7DIMF Modelování ve fyziologii česky Předmět je vypsán
F7DIMZFD Multidimenzionální zpracování fyziologických dat česky Předmět je vypsán
17PMBMRB Měření a regulace v biomedicíně
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PMBNT Nanotechnologie
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17DANRUP Nekonvenční režimy umělé plicní ventilace
 
Předmět není vypsán
F7AMSNIS Nemocniční informační systémy
 
Z,ZK 3 2P+1S Předmět není vypsán
F7PMSNIS Nemocniční informační systémy
 
česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět není vypsán
F7KMSNIS Nemocniční informační systémy
 
česky Z,ZK 3 8P+4S Předmět není vypsán
17PBTNPC Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky česky KZ 4 1P+0C Předmět je vypsán
F7DINMKI Nové metody klinického inženýrství česky Předmět je vypsán
F7DINTZM Nové trendy v zobrazovacích metodách v lékařství česky Předmět je vypsán
F7ADINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics Předmět je vypsán
F7DINM Numerical Modelling in Medical Therapy and Diagnostics Předmět je vypsán
17AMSNKC Náklady, kalkulace, ceny
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSNKC Náklady, kalkulace, ceny
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSNKC Náklady, kalkulace, ceny
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBNMP Návrh a management projektu
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBNMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBNMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBINMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17VNJ1 Německý jazyk pro středně pokročilé I česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VNJ2 Německý jazyk pro středně pokročilé II
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
Iveta Horáčková, Miriam Hošková 
česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět je vypsán
17PBLOZLA Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
Iveta Horáčková, Miriam Hošková 
česky Z,ZK 5 2P+2C+2L Předmět je vypsán
17PMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBLOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7AMSOP Odborná praxe
 
Z 2 4XT Předmět není vypsán
F7PMSOP Odborná praxe
 
česky Z 2 4XT Předmět není vypsán
F7KMSOP Odborná praxe
 
česky Z 2 4XT Předmět není vypsán
17AMBOP Odborná praxe
 
Z 5 2XT Předmět není vypsán
17VOPPMS Odborná praxe pro obor SIPZ
 
česky Z 2 0P+9C Předmět není vypsán
F7DIOV Operační výzkum česky Předmět je vypsán
F7PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17AMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
17PMBOPT Optika v přístrojové technice česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7DIPPS Pacientské a přístrojové simulátory česky Předmět je vypsán
17ABBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KBBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DIPDM Perspektivní diagnostické metody založené na měření dielektrických parametrů biologických tkání česky Předmět je vypsán
F7DIPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory česky Předmět je vypsán
F7DIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System Předmět je vypsán
F7ADIPPCS Physiology and Pathophysiology of Cardiovascular System Předmět je vypsán
17DBPVP Plánování a vyhodnocování pokusů
 
česky Předmět není vypsán
17DAPVP Plánování a vyhodnocování pokusů
 
Předmět není vypsán
17VEPS Podnikání
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17DAPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství
 
ZK 5 2P+0C Předmět není vypsán
17ADBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBPBI Pokroky v biomedicínském inženýrství česky ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17PMBPMA Pokročilé metody analýzy a zpracování dat
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBT Porady KBT - fiktivní předmět-rezervace místnosti
 
NIC 2P+0C NIC 2P+0C Předmět je vypsán
17KBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17AMBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
F7PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
F7PBKPMS-I Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DIPSZT Principy a struktury zdravotnické techniky česky Předmět je vypsán
17AMSMIP Projektové řízení
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSMIP Projektové řízení
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSMIPA Projektové řízení česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMSMIPA Projektové řízení česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMSMIP Projektové řízení
 
KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSMIP Projektové řízení
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSMIPA Projektové řízení
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSMIP Projektové řízení
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
F7PMSMIP Projektové řízení
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
F7PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17AMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
F7PBKPPN Právní předpisy ve zdravotnictví a normy česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOPSL Psychologie
Jaroslava Jirásková, Martina Kusáková 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBPSL Psychologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBPSL Psychologie
Olga Shivairová 
KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBPSL Psychologie
Martina Kusáková 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7AMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
česky Z,ZK 4 12P+8C Předmět není vypsán
17AMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSPMF Přehled matematiky a fyziky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSPMF Přehled matematiky a fyziky
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSPMF Přehled matematiky a fyziky česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět je vypsán
F7AMSPMF Přehled matematiky a fyziky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17VFCE1 Přípravný kurz ke zkoušce FCE I. česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17VFCE2 Přípravný kurz ke zkoušce FCE II.
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VCAE Přípravný kurz pro Cambridge Advanced Certificate in English česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17ABBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová 
KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
česky KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
17ABBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
17KBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
česky KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
17KBBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
česky KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
17ABBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
17PBBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PMBPTT Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7DIRLZP Regulace a legislativa zdravotnických prostředků
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Jakub Král, Ivana Kubátová 
česky Předmět je vypsán
17ABBRI Rehabilitační inženýrství
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBRI Rehabilitační inženýrství
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBRI Rehabilitační inženýrství
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ADIRE Requirement Engineering Předmět je vypsán
F7DIRE Requirement Engineering Předmět je vypsán
17PMBRT Respirační terapie česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7AMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností
 
KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností
 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností
 
česky KZ 2 8P+4S Předmět není vypsán
17VRKD Rozvoj komunikačních dovedností
Ivo Květ 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
F7KMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce česky Z 3 6S Předmět je vypsán
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce česky Z 3 2S Předmět je vypsán
17KMSOS Ročníkový projekt
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17AMSOS Ročníkový projekt
 
Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17PMBRPR Ročníkový projekt
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PMSOS Ročníkový projekt
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17PMBRPRA Ročníkový projekt
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
F7KMSRP Ročníkový projekt
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
F7PMSRP Ročníkový projekt
 
česky Z 2 1S Předmět není vypsán
F7AMSRP Ročníkový projekt
 
Z 2 1S Předmět není vypsán
17SIPZ1KFS SIPZ 1.r. KFS - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět je vypsán
17SIPZ2KFS SIPZ 2.r. KFS - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět je vypsán
17SSD Schuzky s doktorandy- rezervace místnosti
 
NIC 0P+1C NIC 0P+1C Předmět není vypsán
17PBBSPR Semestrální projekt
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17KBBSPR Semestrální projekt
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBSPR Semestrální projekt
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBBSPRA Semestrální projekt česky KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
17KBBSPRA Semestrální projekt
 
česky KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
17ABBSPRA Semestrální projekt
 
KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
17PBBSPR1 Semestrální projekt I.
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17KBBSPR1 Semestrální projekt I.
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBSPR1 Semestrální projekt I.
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBSPR2 Semestrální projekt II KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
17KBBSPR2 Semestrální projekt II.
 
česky KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
17PBBSPR2 Semestrální projekt II. česky KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
17AMBSDP Seminář k diplomové práci Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
17AMBPDP Seminář k diplomové práci
 
Z 7 0P+4C Předmět není vypsán
17AMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1
 
Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17PMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
17KMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
17PMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17KMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17AMSSDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17KMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17AMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17PMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17KMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17AMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2
 
Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17PMSSDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
F7AMSSDP1 Seminář k diplomové práci I.
 
Z 2 1S Předmět není vypsán
F7KMSSDP1 Seminář k diplomové práci I.
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
F7PMSSDP1 Seminář k diplomové práci I.
 
česky Z 2 1S Předmět není vypsán
F7AMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
Z 2 1S Předmět není vypsán
F7KMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
F7PMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
česky Z 2 1S Předmět není vypsán
17VSFBCH Seminář z fyzikální chemie a biochemie česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17HTASEM Semináře HTA - fiktivní předmět-rezervace místnosti
 
NIC 2P+0C NIC 2P+0C Předmět není vypsán
17VSCH Semináře z chemie česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DISPL Specifika, parametry a limity zobrazovacích systémů v lékařství česky Předmět je vypsán
17AMBSPT Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOSTA Statistika česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
KZ 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLSMJ Systém managementu jakosti v laboratoři
 
česky Z 1 1P+1S Předmět není vypsán
F7DISRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení česky Předmět je vypsán
17ADBSRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBSRZZ Systémové řízení zdravotnických zařízení česky Předmět je vypsán
F7DIMEMS Systémy MEMS v biologických aplikacích a nanotechnologiích
Miroslav Husák 
česky Předmět je vypsán
17KMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařizeních
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17KBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
F7KMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
česky KZ 5 12P+8S Předmět není vypsán
F7PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
česky KZ 5 2P+2S Předmět není vypsán
F7AMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
KZ 5 2P+2S Předmět není vypsán
17AMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
 
česky Z,ZK 2 2P+2C Předmět není vypsán
17BZTNP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17AMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBTEL Teoretická elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBITEL Teoretická elektrotechnika
 
česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17KBITEL Teoretická elektrotechnika
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KBBTEL Teoretická elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17VTEP Teoretická elektrotechnika - praktika česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
F7DITM Terapeutické metody využívající EM polí česky Předmět je vypsán
17ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KBBTZS Tomografické zobrazovací systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBTPR Týmový projekt
 
KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
17KBBTPR Týmový projekt
 
česky KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
17PBBTPR Týmový projekt
 
česky KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
17PBBTPRA Týmový projekt
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17KBBTPRA Týmový projekt
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17ABBTPRA Týmový projekt
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17AMBUDS Ultrazvukové a dopplerovské zobrazovací systémy KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMSUIB Umělá inteligence pro zpracování biosignálů
 
KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
17PMSUIB Umělá inteligence pro zpracování biosignálů
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17UPV Umělá plicní ventilace - porady týmu, fiktivní předmět-rezervace místnosti
 
NIC 0P+2C NIC 0P+2C Předmět není vypsán
17METI Umělý pacient METI ECS - porady týmu, fiktivní předmět - rezervace místnosti
 
NIC 0P+2C NIC 0P+2C Předmět není vypsán
F7AMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
česky KZ 2 8P+4S Předmět není vypsán
17AMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
Zuzana Hubinková 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTVBI Virtuální bio-instrumentace
 
česky KZ 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBVBI Virtuální bioinstrumentace česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBVBI Virtuální bioinstrumentace
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBVBI Virtuální bioinstrumentace KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VVI Virtuální instrumentace v biomedicínském inženýrství
 
česky Z 2 1P+2C Z 2 1P+2C Předmět není vypsán
F7DIVMS Vnořené a mobilní systémy ve zdravotnictví
Alena Galajdová, Patrik Kutílek, Dušan Šimšík 
česky Předmět je vypsán
17PMBVKM Vybrané kapitoly z matematiky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
F7KMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
 
česky KZ 2 4P+4S Předmět není vypsán
F7PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7AMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
 
KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17AMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PMBVKMA Vybrané kapitoly z matematiky česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7KMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 5P+9C Předmět je vypsán
F7PMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PBFZLN Zdravotnická legislativa česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBZZL Zdravotnická legislativa česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17KBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17BZZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBBZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7KMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru
 
česky ZK 3 8P Předmět není vypsán
F7PMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7AMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru
 
ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět není vypsán
F7AMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17AMBZS Zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBZS Zobrazovací systémy
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17KBBZS Zobrazovací systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17PBBZS Zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17KBIZS Zobrazovací systémy
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIZS Zobrazovací systémy
 
česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17AMBZSN Zobrazovací systémy v nukleární medicíně
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a elektrická impedanční tomografie KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7DIZAB Zpracování a analýza biosignálů česky Předmět je vypsán
17PBTZBS Zpracování biologických signálů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSDP Zpracování diplomové práce
 
česky Z 8 4XT Předmět není vypsán
F7AMSDP Zpracování diplomové práce
 
Z 8 4XT Předmět není vypsán
F7KMSDP Zpracování diplomové práce
 
česky Z 8 4XT Předmět není vypsán
F7PBLZACH Základy analytické chemie
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLZACHA Základy analytické chemie
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLZACH Základy analytické chemie
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17BZAOT Základy anglické odborné terminologie
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17BZZER Základy ekonomiky a řízení ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPZIT Základy informačních technologií česky KZ 2 2P+1C Předmět je vypsán
17PBTZLT Základy lékařské přístrojové techniky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSZMS Základy modelování a simulace
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSZMS Základy modelování a simulace
 
česky KZ 2 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSZMS Základy modelování a simulace
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSZMS Základy modelování a simulace
 
česky KZ 2 8P+4C Předmět není vypsán
F7AMSZMS Základy modelování a simulace
 
KZ 2 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTPOD Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
17VZPS Základy práce v CAD systému SolidWorks česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PMSZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 2 1P+2C Předmět je vypsán
17BZZSI Základy statistiky a informatiky
 
česky KZ 2 1P+2C Předmět není vypsán
17PBZZSI Základy statistiky a informatiky česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
17AMSZU Základy účetnictví
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSZU Základy účetnictví
 
česky KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSZU Základy účetnictví
 
česky KZ 2 8P+4S Předmět není vypsán
F7AMSZU Základy účetnictví
 
KZ 2 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSZU Základy účetnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSZU Základy účetnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17VUBME Úvod do biomedicínského inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17VCK1 Česká konverzace B1 česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VCK2 Česká konverzace B2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VACC Čeština pro cizince - začátečníci česky KZ 3 0P+4C KZ 3 0P+4C Předmět je vypsán
17AMBCC1 Čeština pro cizince I KZ 3 0P+4C Předmět je vypsán
17AMBCC2 Čeština pro cizince II
 
KZ 3 0P+4C Předmět není vypsán
F7DIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů česky Předmět je vypsán
17PMBCZS Číslicové zpracování signálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBROP Řízená odborná praxe
 
Z 0 100XH Předmět není vypsán
17KBBROP Řízená odborná praxe
 
česky Z 0 100XH Předmět není vypsán
17PBBROP Řízená odborná praxe
 
česky Z 0 100XH Předmět není vypsán
17PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17AMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7KMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 12P+8S Předmět není vypsán
F7PMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PMSRLZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
F7KMSRLZ Řízení lidských zdrojů česky Z,ZK 3 4P+4S Předmět je vypsán
F7AMSRLZ Řízení lidských zdrojů Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
17KMSRLZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMSRLZ Řízení lidských zdrojů
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PMSRLZA Řízení lidských zdrojů česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17KMSRLZA Řízení lidských zdrojů česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17AMSRLZA Řízení lidských zdrojů
 
KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7AMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví česky KZ 5 8P+8S Předmět je vypsán
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
Martina Caithamlová, Jindřich Nový 
česky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
17VSJ Španělský jazyk
Eva Motyčková, Jana Svrčková 
Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSJP Španělský jazyk (mírně pokročilí)
Eva Motyčková, Jana Svrčková 
Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VSJK Španělský jazyk - konverzace
Eva Motyčková, Jana Svrčková 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra17110.html