Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Gynekologie a porodnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZGYP ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je postaven na základech anatomie, fyziologie a patologie ženských reprodukčních orgánů, ve kterém má záchranář získat vědomosti a dovednosti v péči o ženu zaměřené na všechna období jejího života. Výuka je rozdělena do dvou částí. První část zaměřena na oblast gynekologie a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče. Zvláštní pozornost je věnována náhlým gynekologickým onemocněním. Druhá část se zabývá problematikou těhotenství a následného šestinedělí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: první termín formou písemného testu (30 otázek typu multiple choice), druhý a třetí termín proběhnou ústní formou.

Požadavky na studenta: znalost rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Anatomie, fyziologie a poruchy vývoje ženských pohlavních orgánů. Endokrinologie, pohlavní cyklus ženy, menstruační cyklus.

2. týden Záněty ženských pohlavních orgánů. Sterilita a infertilita.

3. týden Plánované rodičovství a antikoncepce, umělé přerušení těhotenství. Prekancerózy a dystrofie ženských pohlavních orgánů.

4. týden Nezhoubné a zhoubné nádory, trofoblastická nemoc.

5. týden Vyšetřovací metody v gynekologii, prevence, dispenzarizace, gynekologické operace. Náhlé příhody v gynekologii.

6. týden Fyziologické těhotenství, vývoj plodu. Fyziologické změny v organizmu těhotné ženy, porodní cesty, porodní síly.

7. týden Gravidita extrauterina. Potrat. Porodní cesty a síly.

8. týden Vyšetřovací metody v porodnictví. Spontánní porod. Porodní mechanizmus. Porod koncem pánevním. Nepravidelné porodní mechanizmy, porodnické operace.

9. týden Patologické stavy v těhotenství. Krvácení v těhotenství, DIC. Peripartální život ohrožující krvácení.

10. týden Fyziologické a patologické šestinedělí. Zásady dispenzární péče o těhotné ženy v ČR, perinatologická centra.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROZTOČIL, Aleš a kol. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, 656 s. ISBN 978-80-247-5753-7.

•ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 508 s. ISBN 978-802-4728-322

•KUDELA, Milan et al. Základy gynekologie a porodnictví. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 274 s. ISBN 978-80-2441-975-6.

Doporučená literatura:

•MACKŮ, František a Evžen ČECH. Gynekologie. Praha: Informatorium, 2002, 171 s. ISBN 978-80-7333-001-9.

•MACKŮ, František a Evžen ČECH. Porodnictví. Praha: Informatorium, 2002, 143 s. ISBN 978-80-8607-392-7.

•ZWINGER, Antonín et al. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 532 s. ISBN 80-7262-257-9.

•CITTERBART, Karel et al. Gynekologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2001, 278 s. ISBN 80-7262-094-4.

•HÁJEK, Zdeněk a kol. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada, 2001, 440 s. ISBN 80-2470-418-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6200406.html