Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZLZ ZK 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prácí s pokusnými zvířaty, včetně chování, krmení a využití pokusných zvířat ve vědě a výzkumu. Důraz předmětu je kladen na legislativní normy a zákony týkající se využití pokusných zvířat. Nedílnou součástí přednášek jsou informace o principech nahrazení a omezení používaní pokusných zvířat, o evidenci zvířat a údajů s nimi spojenými na pracovišti.

Požadavky:

Požadavky na zkoušku:

1. Otázky zkouškového testu jsou kombinovány z otázek s možností výběru správné odpovědi (možné i více správných odpovědí). V testu je 20 otázek. K úspěšnému vykonání testu je nutné dosažení 60 % a více správných odpovědí.

2. Student má vykonat test samostatně, bez použití jakýchkoliv pomůcek (mobilu, internetu, taháků, pomoci souseda atd.). Při porušení této podmínky se test hodnotí známkou F. Pokus je hodnocen známkou F, kdy student se včas neodhlásí ze zkoušky a neomluvil svou nepřítomnost.

Osnova přednášek:

•Počátky využití pokusných zvířat jako biologického modelu. Etické otázky týkající se využití pokusných zvířat.

•Ustanovení zákona a jiných právních předpisů, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat.

•Základní biologie a druhová specifikace pokusných zvířat. Specifika pokusů na hospodářských zvířatech a volně žijících zvířatech.

•Etologie pokusných zvířat. Chov a úprava prostředí. Výživa pokusných zvířat.

•Péče o zdraví pokusných zvířat. Zoohygiena, zoonózy. Protinákazová opatření. Vyšetřovací metody.

•Znecitlivení, metody snižující bolest a utrpení pokusných zvířat. Usmrcování pokusných zvířat. Humánní zacházení s pokusnými zvířaty.

•Nahrazení a omezení používaní pokusných zvířat. Návrhy pokusu a projektu pokusů. Evidence údajů souvisejících s chovem a použitím pokusných zvířat.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (v platném znění).

Doporučená literatura:

•BARTOŠ, Luděk a Lukáš JEBAVÝ (ed.). Ochrana, chov a využití pokusných zvířat. Brno: Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech ve spolupráci s ČZU v Praze, 2014. ISBN 978-80-213-2486-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5859606.html