Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Klinická propedeutika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKPR Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Petr Jelínek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Jedná se o teoreticko-praktický předmět, který je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky ošetřovatelských postupů a dovedností. Obsahuje ucelené informace o možnostech základního fyzikálního vyšetření pacienta na základě znalostí anatomie a fyziologie lidského těla v kontextu symptomatologie onemocnění. Důraz bude kladen na získání základních praktických dovedností fyzikálního vyšetření pacienta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: hodnocení bude dáno průnikem výsledků hodnocení práce posluchače na cvičeních, průběžné kontroly znalosti a úspěšného složení zápočtového ověření teoretických poznatků a praktických dovedností (odběr anamnézy, vyšetření pacienta).

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, v případě nemoci či jiné odůvodnitelné překážky v účasti na lekci je třeba tuto absenci nahradit po individuální dohodě s lektorem.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Komunikace zdravotnický záchranář – nemocný v podmínkách PNP a zařízení poskytovatele lůžkové a ambulantní péče. Obecné rysy diagnostického procesu.

2. týden Anamnéza jako strukturovaný rozhovor. Cíle a výtěžnost pro stanovení diagnózy. Vyšetření hlavy: lebky, vyšetření očí, nosu, rtů a dutiny ústní, vyšetření uší. Vyšetření krku: arterií, krčních žil, mízních uzlin, štítné žlázy.

3. týden Vyšetření hlavy, orientace na hlavě, základní vyšetřovací postupy orientované na měkké tkáně hlavy vč. adnex a skelet obličejové a mozkové části hlavy. Základní vyšetření dutiny ústní, nosu, očí a uší. Vyšetření hrudníku: abnormální tvary hrudníku, dýchací pohyby, vyšetření prsů, vyšetření hrudníku poklepem a poslechem.

4. týden Vyšetření krku, orientace na krku, vyšetření a popis anatomických struktur a funkce.

5. týden Orientace na trupu. Fyzikální vyšetření hrudníku a břicha.

6. týden Vyšetření nitrohrudních orgánů srdce: srdeční ozvy, přídatné srdeční zvuky, vyšetření pulsu a krevního tlaku.

7. týden Vyšetření orgánů dutiny břišní a retroperitonea. Vyšetření per rectum.

8. týden Vyšetření končetin a páteře, základní funkční vyšetření lokomočního systému.

9. týden Formulace normálního/patologického fyzikálního nálezu.

10. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•THOMAS, James a Tanya MONAGHAN, ed. Klinické vyšetření: moderní propedeutika: rady, tipy, návody pro praxi. Praha: Grada, 2018, 768 s. ISBN 978-80-271-0108-5.

•VELEMÍNSKÝ, Miloš. Klinická propedeutika. 6. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2012, 168 s. ISBN 978-80-7394-360-8.

•CHROBÁK, Ladislav et al. Propedeutika vnitřního lékařství, Praha: Grada Publishing, 2009, 200 s. ISBN 80-247-1309-8.

Doporučená literatura:

•DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-247-4571-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-233
Jelínek P.
08:00–09:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-233
Jelínek P.
10:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-233
Jelínek P.
12:00–13:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6138706.html