Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DAMZBS ZK 5 2P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Přehled základních pojmů (reálný čas, latence a maskování přerušení, ).

Sestavení měřícího řetězce, vstupní obvody, sběrnicové uspořádání číslicové

části, jednotka zpracování signálu (mikropočítače, signálové procesory,

jednodeskové počítače PC, počítače třídy PC, ). Operační systém Windows a reálný

čas, operační systémy reálného času. Víceúlohovost a preemptivnost, prioritní

systém procesů a vláken (threads). Dědičnost priorit. Predikovatelné

synchronizační mechanismy. Základní algoritmy zpracování signálu v reálném čase

- FFT, číslicová filtrace. Shrnutí, trendy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, průběh zkouąky.

2. Přehled základních pojmů (reálný čas, ), sestavení měřícího řetězce pro práci

v reálném čase.

3. Vstupní obvody.

4. Sběrnicové uspořádání číslicové části.

5. Jednotka zpracování signálu - mikropočítač.

6. Jednotka zpracování signálu - signálový procesor.

7. Jednotka zpracování signálu - jednodeskový počítač PC.

8. Jednotka zpracování signálu - počítač třídy PC.

9. Operační systém Windows a reálný čas.

10. Operační systémy reálného času.

11. Základní algoritmy zpracování signálu v reálném čase - FFT.

12. Základní algoritmy zpracování signálu v reálném čase - číslicová filtrace -

filtry IIR.

13. Základní algoritmy zpracování signálu v reálném čase - číslicová filtrace -

filtry FIR

14. Shrnutí, trendy. Zopakování požadavků ke zkoušce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled základních pojmů (reálný čas, latence a maskování přerušení, ).

Sestavení měřícího řetězce, vstupní obvody, sběrnicové uspořádání číslicové

části, jednotka zpracování signálu (mikropočítače, signálové procesory,

jednodeskové počítače PC, počítače třídy PC, ). Operační systém Windows a reálný

čas, operační systémy reálného času. Víceúlohovost a preemptivnost, prioritní

systém procesů a vláken (threads). Dědičnost priorit. Predikovatelné

synchronizační mechanismy. Základní algoritmy zpracování signálu v reálném čase

- FFT, číslicová filtrace. Shrnutí, trendy.

Studijní materiály:

[1] Uhlíř, J., Sovka P.: Číslicové zpracování signálů. ČVUT Praha 2002, ISBN 80-

01-02613-2

[2] Vedral, J., Fischer, J: Elektronické obvody pro měřící techniku. ČVUT Praha

2004, ISBN 80-01-02966-2

[3] Davídek Vratislav: Implementace algoritmů číslicového zpracování signálů v

reálném. ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03114-4

[4] Davídek Vratislav: Analogové a číslicové filtry. ČVUT, 2006, ISBN 80-01-

03026-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1037406.html