Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Anglická terminologie pro optiky a optometristy II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VATO2 Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je prohlubovat a zlepšovat komunikační dovednosti zaměřené na obor Optika a Optometrie. Důraz je kladen na schopnosti prezentace a obhajoby, jak verbální, tak písemnou formou. Cvičení jsou zaměřena na osvojení slovní zásoby, porozumění odbornému textu a prezentaci vlastních názorů. Anglická terminologie pro optiky a optometristy II navazuje na znalosti získané v předmětu Anglická terminologie pro optiky a optometristy I a tyto znalosti jsou v průběhu cvičení aktivně využívány. Při cvičeních jsou probírána odborná témata z oblastí očních vad, korekce, vizuální pomůcky, vývoj zraku, druhy vyšetření zraku. Důraz je kladen i na procvičení komunikace s pacientem, vysvětlení jednotlivým vad a postupů při vyšetření, popis možností následné korekce a instrukce pro používání vizuálních pomůcek.

Požadavky:

Kritéria pro získání z.:

K1. Účast na cvičení je povinná (povolené 2 absence za semestr).

K2. Student musí v anglickém jazyce prezentovat zvolené téma v anglickém jazyce.

K3. Student musí splnit závěrečný test. Maximální počet bodů 100, minimální 50.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Eye disorders - oční vady

2. Eye tests, assessment, conditions - testy, vyšetření

3. Eye tests, assessment, conditions - testy, vyšetření

4. Visual impairment - Poškození zraku

5. Visual impairment - Poškození zraku

6. Treatment - léčba

7. Visual aids - vizuální pomůcky

8. Visual aids - vizuální pomůcky

9. Visual developlment with age - vývoj zraku

10. Visual developlment with age - vývoj zraku

11. Treating a patient - jednání s pacientem

12. Treating a patient - jednání s pacientem

13. Revision of topics

14. Final test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení odborné slovní zásoby z oboru Optika a Optometrie a nové znalosti aktivně využívat v komunikaci.

Studijní materiály:

Studijní materiály na webu předmětu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:C-2
Mariňáková J.
14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
salonek
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120306.html