Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Balneoterapie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFBAL ZK 2 2P česky
Přednášející:
Ljiljana Marič (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy tradiční léčby v českých lázních – balneologické léčby přírodním léčivým zdrojem. Je nutné seznámit se s vlivem lázeňských procedur na lidské tělo, skloubením s rehabilitací a fyzikální medicínou, potom i možností působení balneoterapie dle nemoci. V rámci předmětu budou přednášeny základy balneologie, přírodních léčivých zdrojů, balneotechniky a balneohygieny, klasické balneologické procedury a jejich působení na organizmus, aplikace rehabilitace a fyzikální terapie u jednotlivých procedur balneoterapie, mechanizmy účinku. Studenti budou seznámeni s vhodností lázeňské léčby u jednotlivých onemocnění a specifiky balneace, významem lázeňství v ČR a jeho specifiky v světě.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: formou testu (odpovědní testy) v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na tematické okruhy.

Požadavky na studenta: aktivní účast na přednáškách.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Definice balneologie, základní pojmy, přírodní léčivé zdroje.

2. týden Lázeňská léčba, definice lázeňské procedury a jejích tradiční způsob podání.

3. týden Specifika lázeňství v ČR a ve světě, účinky balneologie na organizmus, charakter rehabilitační léčby v lázních.

4. týden Obecná balneologie (indikace a kontraindikace lázeňské léčby).

5. týden Balneoterapie chorob pohybového systému.

6. týden Balneoterapie chorob srdečních a oběhových.

7. týden Balneoterapie chorob dýchacího ústrojí.

8. týden Balneoterapie chorob trávicího systému.

9. týden Balneoterapie chorob močového ústrojí.

10. týden Balneoterapie u onkologických onemocnění, v pediatrii a ve stáří.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. Praha: Grada, 2009, 424 s. ISBN 978-80-2472-820-9.

•CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada, 1998, 396 s. ISBN 80-7169-341-3.

•ŠKAPÍK, Miroslav. Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha: Grada, 1994, 152 s. ISBN 80-7169-130-5.

•Vyhláška MZ ČR č. 267/2012 Sb. (indikační seznám).

•Vyhláška MZ ČR č. 423/2001 Sb. (o zdrojích a lázních).

Doporučená literatura:

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie I. Praha: Grada, 1998, 264 s. ISBN 80-7169-661-7.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie II. Praha: Grada, 1998, 176 s. ISBN 80-7169-661-7.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-1
Marič L.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6078406.html