Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zajišťování obrany státu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCZOS ZK 2 2P česky
Přednášející:
Vladimír Karaffa
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky předmětu budou studenti dále seznámení s mezinárodními aspekty zajištění obrany ČR, se zákonnými východisky pro zajišťování obrany a obranného plánování, strukturou, úkoly a zásadami činnosti ozbrojených sil ČR. V předmětu bude probrán a analyzován obsah a pojetí plánu obrany ČR a zásady jejího rozpracování orgány státní správy a samosprávy.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Písemný test.

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti zajišťování obrany ČR, rozsah práce minimálně 7 stran, ohodnocení práce dle originality, přínosnosti, věcné a formální správnosti.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, základní východiska teorie bezpečnosti

2. týden Bezpečnostní prostředí, bezpečnostní hrozby a rizika dnešního světa.

3. týdenMezinárodní systém kolektivní a kooperativní bezpečnosti v rámci OSN a OBSE.

4. týdenMezinárodní systém bezpečnosti a kolektivní obrany v rámci EU a NATO.

5. týden Bezpečnostní systém ČR.

6. týden Řízení bezpečnosti a obrany ČR.

7. týden Ozbrojené síly ČR, jejich složení a rozvoj.

8. týden Zásady použití a činnosti ozbrojených sil ČR.

9. týden Proces obranného plánování, plán obrany ČR.

10. týden Zdroje pro obranu státu.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s východisky a základy obranné politiky ČR, s nástroji a zdroji pro obranu státu a se zásadami plánování a řízení obrany ČR.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

JANOŠEC, J. a kol. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. Praha: MO ČR-AVIS, 2005, 200 s. ISBN 80-7278-303-3.

TŮMA, M., JANOŠEC, J., PROCHÁZKA, J. Obranná politika Československé a České republiky (1989–2009). Praha: Ministerstvo obrany ČR – PIC MO, 2009, 231 s. ISBN 978-80-7278-522-3.

Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MV ČR, 2015, 23 s. ISBN 978-80-7441-005-5.

Bílá kniha o obraně ČR. Praha: MO ČR, 2011, 167 s. 978-80-7278-564-3.

Obranná strategie ČR, Praha: MO ČR, 2017, 8 s. ISBN 978-80-7278-702-9.

Koncepce výstavby Armády ČR 2030. Praha: MO ČR, 2015, 8 s. ISBN 978-80-7278-789-0

Doktrína Armády ČR. 3. vyd. Praha: Institut doktrín VeV – VA. 2013, 108 s.

Nařízení vlády č. 139/2017 Sb. o plánování obrany státu.

Doporučená literatura:

EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009, 328 s. ISBN 978-80-7367-540-0.

EICHLER, J. Bezpečnostná politika v dobe globalizácie. Západoslovenské tlačiarne, 2010, ISBN 978-80-89391-14-1.

HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných a krizových situací. Linde Praha: 2011, 104 s. ISBN: 978-80-7201-827-7.

STOJAR,R. Bezpečnostní prostředí 2018. Univerzita obrany, 20 s. 2018 ISBN 978-80-7582-053-2.

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

FUČÍK, J. Technologický vývoj 2018. Implikace pro schopnosti ozbrojených sil ČR. Univerzita obrany, 2019. 16 s. ISBN 978-80-7582-055-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-333
Karaffa V.
12:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5642606.html