Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anatomie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFA2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie I. (F7PBFA1)
Přednášející:
Ivan Dylevský (gar.)
Cvičící:
Yulia Čuprová, Petra Fialová, Dita Hamouzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahem předmětu je hlavně orgánová anatomie a úvod do anatomie nervového systému, v rozsahu nezbytném pro pochopení vyšetřovacích metod a obecné neurologie. Cvičení jsou koncipovány především do oblasti funkce probíraných systémů – mikro a makroskopické orgánové funkce.

Předmět se dále zabývá biochemií, biofyzikou a biomechanikou tkání tvořících probírané ústrojí. V předmětu je kladen důraz na biomechaniku dýchání, funkce kosterních svalů mimo pohybové ústrojí, kineziologii stoje, chůze, jednotlivých tělních částí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ověření znalostí dvojí formou: ústní zkoušení každé praktické cvičení jednou otázkou, písemné ověření testem; 3–4 testy semestrálně, 20 otázek, 3 navržené odpovědi, 1 odpověď správná; min. počet bodů 14 (maximální 20).

Požadavky na studenta: plná účast na prakt. cvičení; dvě absence tolerovány (nemoc), nahrazeny přezkoušením; prospěch ze součtu všech kontrol lépe než E.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Funkční anatomie srdce + stavba, funkce hrudní stěny.

2. týden Periferní oběh – lymfatický systém.

3. týden Funkční anatomie dýchacího systému.

4. týden Funkční anatomie trávicího systému.

5. týden Funkční anatomie močového systému.

6. týden Funkční anatomie pohlavního systému muže.

7. týden Funkční anatomie pohlavního systému ženy.

8. týden CNS 1 – zapojení a stavba míšního nervu.

9. týden CNS 2 – kmen a mozeček, hlavové nervy.

10. týden CNS 3 – mezimozek, koncový mozek, spoje, typy drah.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Čerpací funkce srdce. Řízení srdeční činnosti.

2. týden Lymfatický systém – lymfodrenáž. Zástava krvácení – tlakové body.

3. týden Fyziologie respirace.

4. týden Polykání, pohyb trávicí trubice, trávicí procesy.

5. týden Fyziologie ledvin.

6. týden Fyziologie těhotenství.

7. týden Topografie orgánů hrudní, břišní a pánevní dutiny

8. týden Fyziologické základy reflexologie.

9. týden Řízení motoriky na míšní a kmenové úrovni.

10. týden Řízení motoriky – kůra, pyramidový systém, cirkulace likvoru.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 192 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

Doporučená literatura:

•LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-802-4725-260.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte. 1. vyd. Praha: Pražská technika, 2017, 640 s. ISBN 959-802-4597-270.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-110
Hamouzová D.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
místnost KL:K-110
Hamouzová D.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
Út
místnost KL:K-110
Čuprová Y.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
místnost KL:K-110
Čuprová Y.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
St
místnost KL:K-110
Fialová P.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
místnost KL:K-110
Fialová P.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
Čt
místnost KL:K-1
Dylevský I.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost
Hamouzová D.
18:00–19:50
místnost
Čuprová Y.
18:00–19:50
místnost
Fialová P.
18:00–19:50

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6078306.html