Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Analýza signálu I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIAS1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Kauler, Václav Gerla (gar.), Jan Hejda, Michal Huptych
Cvičící:
Jan Kauler, Václav Gerla (gar.), Jan Hejda, Michal Huptych
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení principů a metod číslicového zpracování jednorozměrných biologických signálů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou absolvování dvou testů a zisk alespoň 50 % bodů z každého z nich. Oba testy prověří teoretické znalosti i jejich praktické uplatnění při zpracování signálu. Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických a početních úloh s následním ústním dozkoušení v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

1.Typy signálů, jejich popis a základní charakteristiky.

2.Fourierovy řady, Fourierova transformace, spektrální reprezentace spojitých signálů.

3.LTI systémy, konvoluce.

4.Vzorkování a kvantování biologických signálů.

5.Diskrétní Fourierova transformace, FFT, spektrální reprezentace diskrétních signálů.

6.Digitální filtrace I.

7.Digitální filtrace II.

8.Převzorkování, decimace a interpolace.

9.Vlnková transformace.

10.Spektrální analýza signálu I.

11.Spektrální analýza signálu II.

12.Analýza a segmentace biologických signálů.

13.Adaptivní filtrace, autokorelační funkce.

14.Modelování, parametrické metody.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí moderních metod analýzy a zpracování biologických signálů.

Cíle studia:

Student získá znalosti týkající se digitalizace a kvantování biologických signálů, jejich spektrální reprezentace, digitálního zpracování (filtrace, decimace, interpolace) a analýzy.

Studijní materiály:

[1] UHLÍŘ, Jan, Pavel SOVKA a Roman ČMEJLA. Úvod do číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02799-6.

[2] SOVKA, Pavel a Petr POLLÁK. Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02416-4.

Doporučená literatura:

[3] NARASIMHAN, S.V. a S. VEENA. Signal processing: principles and implementation. Rev. ed. Oxford, U. K: Alpha Science International, 2008. ISBN 9781842654996.

[4] BRTNÍK, Bohumil a David MATOUŠEK. Algoritmy číslicového zpracování signálů. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-400-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost CIIRC
Gerla V.
Huptych M.

11:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
CIIRC
místnost CIIRC
Huptych M.
Hejda J.

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
CIIRC
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5585806.html