Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Buněčná a molekulárni diagnostika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIBMD-N Z,ZK 3 2P+2L česky
Přednášející:
Veronika Benson (gar.)
Cvičící:
Veronika Benson (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními vyšetřovacími metodami buněčné biologie a klade důraz na získání praktických dovedností.

Požadavky:

Základní (VŠ) znalost buněčné a molekulární biologie

Osnova přednášek:

Teoretické pojmy:

1.Buňka, mnohobuněčný organismus, pojem mikroprostředí

2.Přenos vnitrobuněčných signálů

3.Laboratorní modely in vitro a in vivo

4.Metodiky ke zjištění buněčné viability, proliferace a smrti

5.Metodiky analýzy povrchových a vnitrobuněčných markerů

6.Nádorové antigeny a produkce cytokinů

Osnova cvičení:

Praktická cvičení:

1.Detekce buněčné prosperity a propustnosti plasmatické membrány

Protokol: Počítání buněk, WST-1 test, LDH test

2.Vývoj 2D a 3D nádorového modelu a mikroprostředí

Protokol: Tkáňové kultury

3.Detekce buněk v nádorovém modelu pomocí fluorescenční mikroskopie nebo průtokové cytometrie

Protokol: Stanovení povrchových a cytoplazmatických antigenů

Cíle studia:

Seznámit se s experimentálními metodami používanými v laboratoři buněčné biologie a získat základní laboratorní praxi..

Studijní materiály:

Základní studijní literatura:

Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková: Základy imunologie. Triton, 4. vyd., 2009

Oldřich Nečas: Obecná biologie pro lékařské fakulty. 1. vyd. Jinočany: H&H, 2000.

Doporučená literatura:

Donald Voet, Judith G. Voet: Biochemie. Victoria Publishing 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6401706.html