Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Aplikovaná zdravotnická informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKAZI-I Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět obsahuje základní tematické okruhy medicíny, které jsou prezentovány na internetových stránkách v podobě zdravotnických portálů. Pro studenta je nezbytné především seznámení s danou oblastí, která často pokrývá několik lékařských oborů a na které přitom není prostor v podobě součásti předmětů Základy teoretické medicíny, Základy preklinické medicíny a Základy klinických oborů. Jedná se přitom o tématiky, které pokrývají větší část webových zdravotnických informací zejména pro pacienty a širší veřejnost. Z tohoto hlediska budou do výuky zahrnuty především základní informace o těchto oborech včetně aspektů osvětových. U některých oborů (kupř. farmacie, stomatologie) je aktuální i seznámení se současným stavem jejich informatizace, u dalších pak se specifickými problémy spojenými se sdílením informací interaktivní formou v diskuzních fórech a elektronických konferencích pro danou oblast. Součástí tématiky budou dále otázky uplatnění komerčních informací a jejich možného negativního dopadu, kupř. u alternativní medicíny.

Požadavky:

Pro získání zápočetu je nutné úspěšně složit 2 zápočtové testy. Zkouška je písemná s ústním dozkoušením (hodnocena podle ECTS stupnice).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Výživa a zdraví životní styl,

2. Farmakologie a farmacie,

3. Matka a dítě,

4. Stomatologie,

5. Lidská psychika její poruchy,

6. Zdravotní hendikepy,

7. Alternativní medicína

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Biomedicínská, lékařská a zdravotnická informatika,

2. Neuroinformatika,

3. Asistivní technologie,

4. Ontologie v medicíně,

5. Biometrie,

6. Vektorový a boolovský model při vyhledávání v databázích.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KASAL Pavel, VESELKOVÁ, Alena, FEBEROVÁ, Jitka: Praktická cvičení – Bibliografická báze dat Medline, Zdravotnické informační zdroje, Odborné informace na internetu. eLearningový kurz, Moodle, 2016

Doporučená literatura:

[1] FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně, Triton 2004, ISBN 978-80-7254-502-5

[2] KASAL, Pavel, a kol. Zdravotnické registry a standardy, informační zdroje a jejich kvalita. In:Počítač v ordinaci, ČNF pro eHealth, 2014

[3] KASAL Pavel, SVAČINA Štěpán: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998, ISBN: 80-7184-594-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5959306.html