Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy odborné terminologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZOT KZ 1 1C česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií, proto je značná část věnována latinské a řecké terminologii. Studenti jsou postupně seznamováni s anatomickými názvy částí těla, orgánů, svalů, nervů atd. Pozornost je rovněž věnována překladům: diagnóz vycházejících jednotlivých medicínských oborů (chirurgie, vnitřní lékařství, pediatrie, gynekologie, neurologie atd.), terapeutických a diagnostických postupů, polohy a roviny lidského těla a prognóz zdravotního stavu pacienta. Student bude schopen správně rozumět a používat odbornou terminologii a rovněž bude schopen se orientovat v základních anatomických pojmech, diagnózách, terapeuticko – diagnostických postupech a prognózách zdravotního stavu pacienta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•účast je povinná na všech cvičeních, neúčast je možná pouze z vážných důvodů;

•úspěšné absolvování dvou zápočtových testů (první test po absolvování poloviny výuky a druhý test na konci výuky), testy budou plně kolidovat s probíranou problematikou, která je součástí studijní literatury; podmínkou ukončení předmětu je 50 % úspěšnost u obou testů.

Požadavky na studenta: aktivní účast ve výuce a splnění všech požadavek k udělení klasifikovaného zápočtu.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Všechny výukové materiály jsou k dispozici v systému MS Teams v sekci výukové materiály. On line výuka probíhá v systému MS Teams.

Témata cvičení:

1. týden: Úvod do studia lékařské terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry a roviny lidského těla. I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

2. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

3. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

4. týden: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

5. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz.

6. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

7. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Dana Rebeka, ZAZULA Roman. Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2020, 160 s. ISBN 978-80-271-1716-1.

ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Rebeka, ZAZULA Roman. Latinský jazyk teoreticky i prakticky pre zdravotníckych záchranárov a iné nelekárske študijné programy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, 160 s., ISBN 978-80-555-2272-2.

BYDŽOVSKÝ, Jan. Latina pro zdravotníky: Lingua latina medica. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, 2005, 80 s. ISBN 80-863-7638-9.

Doporučená literatura:

KÁBRT, Jan a Eva CHLUMSKÁ. Úvod do lékařské terminologie. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 135 s. ISBN 978-80-246-0124-3.

Studijní pomůcky:

RALBOVSKÁ, Rebeka. 13 lekcí v podobě power pointových prezentací, které obsahují učivo k předmětu odborná terminologie.

RALBOVSKÁ, Rebeka. Slovník k předmětu odborná terminologie.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6077606.html