Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Protetika a ortotetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFPRO Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy stavby, funkcí a použitím jednotlivých typů protetických a ortotických pomůcek, jejich aplikací u jednotlivých typů postižení. Studenti budou dále seznámeni s indikacemi a kontraindikacemi protetických pomůcek a péčí o amputované pacienty.

V rámci praktických cvičení navštíví protetická zařízení s ukázkou výroby protéz a ortéz, měření pacienta, instruktáží a nácvikem pro používání protetických pomůcek.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška bude probíhat formou písemného testu.

Požadavky na studenta: pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna); delší absence je řešena individuálně s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do historie oboru.

2. týden Anatomie, amputační schéma.

3. týden Protetrometrie, snímání sádrového negativu.

4.–6. týden Protézy HK a DK.

7. týden Ortézy končetinové, ortoprotézy, ortézy trupové.

8. týden Technika výroby protéz a ortéz.

9. týden Adjuvatika.

10. týden Vozíky. Zvedáky.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–4. týden Nemoci amputačních pahýlů.

5.–6. týden Protézy DK – stavba a druhy.

7.–8. týden Myoprotézy HK, vyšetření a nácvik vybavování myopotenciálů.

9.–10. týden Seznámení s pracovištěm vyrábějícího protetické pomůcky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ČERNÝ, Pavel. Technické základy a materiály pro obor ortotika-protetika. 1. vyd. Praha: Ortotika, 2011, 111 s. ISBN 978-80-260-0930-6.

•HADRABA, Ivan. Ortopedická protetika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006, 106 s. ISBN 80-246-1296-8.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

Doporučená literatura:

•DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 220 s. ISBN 80-247-0655-5.

•SCHEJBALOVÁ, Alena a Tomáš TRČ. Ortopedická operační terapie dětské mozkové obrny. 1. vyd. Praha: Ortotika, 2008, 191 s. ISBN 978-802-5412-862.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6123106.html