Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Neurofyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VNRF Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

EEG, EMG - metody vyšetření periferního nervového systému, vyšetření stability a okulomotorického systému pomocí ENG, VOG, postolugrafie. Použití biologické zpětné vazby v terapii a rehabilitaci. Biologické umělé náhrady vestibulárního aparátu. Telemetrický záznam biologických dat, stresové faktory. Zkoušky autonomního nervového systému, variabilita srdečního rytmu, vyšetření sympatického kožního reflexu, pupilometrická měření, MRI.

Požadavky:

Úspěšně vyřešená samostatná zápočtová úloha.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, požadavky k získání zápočtu a průběh zkoušky. EEG, EMG - metody vyšetření periferního nervového systému

2. Vyšetření stability a okulomotorického systému pomocí ENG

3. Vyšetření stability a okulomotorického systému pomocí VOG

4. Posturografie

5. Použití biologické zpětné vazby v terapii a rehabilitaci.

6. Biologické umělé náhrady vestibulárního aparátu.

7. Telemetrický záznam biologických dat, stresové faktory.

8. Zkoušky autonomního nervového systému

9. Variabilita srdečního rytmu

10. Vyšetření sympatického kožního reflexu

11. Pupilometrická měření

12. Úvod do měření a zpracování signálů

13. MRI

14. Perspektivní metody přístrojově podporované diagnostiky a terapie v neurofyziologii.

Osnova cvičení:

1. EEG, EMG - metody vyšetření periferního nervového systému

2. Vyšetření stability a okulomotorického systému pomocí ENG

3. Vyšetření stability a okulomotorického systému pomocí , VOG

4. Postolugrafie

5. Použití biologické zpětné vazby v terapii a rehabilitaci.

6. Biologické umělé náhrady vestibulárního aparátu.

7. Telemetrický záznam biologických dat, stresové faktory.

8. Zkoušky autonomního nervového systému

9. Variabilita srdečního rytmu

10. Vyšetření sympatického kožního reflexu

11. Pupilometrická měření

12. Uvod do měření a zpracování signálů

13. MRI

14. Shrnutí, trendy, zápis zápočtu, zopakování požadavků ke zkoušce.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základními klinickými vyšetřeními v oblasti neurofyziologie a zejména s metodami vyšetření periferního nervového systému (EEG, EMG), vyšetření stability a okulomotorického systému pomocí ENG, VOG, posturografie. Použití biologické zpětné vazby v terapii a rehabilitaci. Biologické umělé náhrady vestibulárního aparátu. Telemetrický záznam biologických dat, stresové faktory. Zkoušky autonomního nervového systému, variabilita srdečního rytmu, vyšetření sympatického kožního reflexu, pupilometrická měření, MRI.

Studijní materiály:

[1] Z.Seidl,J.Obenberger: Neurologie pro studium a praxi, Grada 2004,

[2] J.Mysliveček, Základy neurověd, Triton 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24922505.html