Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anatomie a fyziologie člověka I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZAF1 Z 3 2P+2C česky
Přednášející:
Yulia Čuprová
Cvičící:
Václav Kvítek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět má za úkol studenty připravit na práci s obecným názvoslovím používaným při určování směrů a míst v lidském těle, dále představit stručný přehled obecné stavby jednotlivých tkání vzniklých z vnitřního, středního a vnějšího zárodečného listu (tj. embryonální entoblast, mesoblast a ektoblast). V průběhu předmětu Anatomie a fyziologie člověka I budou studenti seznámeni se stavbou a principy fungování tkání, pohybového aparátu, dýchacího a trávicího systému.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, zápočtový test.

Požadavky na studenta: pro získání zápočtu: alespoň 80% účast na praktických cvičeních, absence musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením; úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením včetně zápočtového testu (minimálně 50% úspěšnost).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně. Kostní spojení, typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

3. týden Kostra páteře. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

4. týden Lebka. Kostní spojení.

5. týden Kostra končetin. Kostní spojení.

6. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

7. týden Svalové skupiny – svaly HK a DK.

8. týden Svalové skupiny – svaly zad, hlavy a krku.

9. týden Svalové skupiny – svaly hrudníku, břicha a dna pánevního.

10.–11. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy.

12.–13. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. týden Výběrové téma.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostní spojení, typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. týden Kostra páteře. Kostra hrudníku. Lebka.

5. týden Kostra končetin.

6. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. týden Svalové skupiny – svaly HK a DK.

8. týden Svalové skupiny – svaly zad, hrudníku, břicha, hlavy, krku a svaly dna pánevního.

9. týden Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

10.–11. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy.

12. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3. vyd. Praha: Galen, 2016, 434 s. ISBN 978-80-7492-238-1.

•ROKYTA, Richard. Somatologie. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 260 s. ISBN 978-80-7552-306-8.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka I. Praha: Grada, 2014, 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka II. Praha: Grada, 2017, 432 s. ISBN 978-80-247-4156-7.

Doporučená literatura:

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2011, 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 978-80-247-4788-0.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte: nipioanatomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, 428 s. ISBN 978-80-01-05094-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Čuprová Y.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
Čt
místnost KL:K-306
Kvítek V.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Kvítek V.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-110
Kvítek V.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6133606.html