Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ABBALP Algoritmizace a programování anglicky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKALP Algoritmizace a programování česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBBALP Algoritmizace a programování česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTALP Algoritmizace a programování česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBALP Algoritmizace a programování anglicky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBALP Algoritmizace a programování česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ABBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBKAZC-C Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTAIB Aplikace umělé inteligence a biokybernetiky v medicíně česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTABS Architektura biotelemetrických systémů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKBP Bakalářská práce
 
česky Z 12 2S Předmět není vypsán
17PBTBP Bakalářská práce česky KZ 11 11C Předmět je vypsán
F7PMIBMD-S Bezpečnost při práci s biomedicínskými daty česky KZ 5 1P+2C Předmět je vypsán
F7DIBTS Biotelemetrické systémy česky Předmět je vypsán
17PBTDSL Databázové systémy v lékařství česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTDST Datové standardy v telemedicíně
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTDAS Datové sítě česky Z,ZK 4 2C Předmět je vypsán
17DAIABS Informační analýza biologických signálů
 
anglicky Předmět není vypsán
17KBIIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17VIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBIIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBRIT Informační technologie
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PMCIT Informační technologie česky Z 3 2P Předmět je vypsán
17KMCIT Informační technologie
 
česky Z 3 12P Předmět není vypsán
17KBIIT Informační technologie česky Z,ZK 3 8P Předmět je vypsán
F7KMCIT Informační technologie česky Z 3 10P Předmět je vypsán
17PMCIT Informační technologie
 
česky Z 3 2P Předmět není vypsán
17PBTITT Informační technologie
 
česky Z,ZK 4 2P Předmět není vypsán
17PBIIT Informační technologie
 
česky Z,ZK 3 2P Předmět není vypsán
17PBLIT Informační technologie
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOITT Informační technologie a telemedicína česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17ABBITT Informační technologie a telemedicína
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBBITT Informační technologie a telemedicína
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17KBPITT Informační technologie a telemedicína
 
česky KZ 4 10P+4S Předmět není vypsán
17PBPITT Informační technologie a telemetrie česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět je vypsán
17KBP2ITT Informační technologie a telemetrie česky Z,ZK 3 8P+6C Předmět je vypsán
17VIDZ Integrace dat ve zdravotnictví česky Z 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBBKT Komunikační technologie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBKKT Komunikační technologie česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBKT Komunikační technologie anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7DIKBLP Konstrukčně-bezpečnostní a legislativní požadavky při vývoji a testování nového lékařského přístroje česky Předmět je vypsán
F7DIKHRP Kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu česky Předmět je vypsán
F7ADIKHRP Kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu anglicky Předmět není vypsán
17PBIMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně česky KZ 3 1P+1L Předmět je vypsán
17KBIMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
česky KZ 3 4P+8L Předmět není vypsán
17PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBKMTB-C Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
česky KZ 5 1P+3C Předmět není vypsán
17ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
F7PMIMAAT-A Mobilní aplikace v asistivních technologiích česky KZ 5 1P+2C Předmět není vypsán
17KBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase česky KZ 3 4P+8L Předmět je vypsán
17PBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase česky KZ 3 1P+1L Předmět je vypsán
17DAMZBS Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase
 
anglicky Předmět není vypsán
17DANEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně
 
anglicky Předmět není vypsán
17ADBNEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7ADINEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně anglicky Předmět není vypsán
F7DINEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně česky Předmět je vypsán
17DBNEIA Nelineární a informační analýza v biomedicíně česky Předmět je vypsán
17DANAB Nelineární analýza biologických časových řad
 
anglicky Předmět není vypsán
17VNRF Neurofyziologie
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17DANEU Neurotechnologie
 
anglicky Předmět není vypsán
17ADBNEU Neurotechnologie
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17VNRT Neurotechnologie česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBTNET Neurotechnologie česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DINEU Neurotechnologie česky Předmět je vypsán
17DBNEU Neurotechnologie česky Předmět je vypsán
F7PBKNVM-C Návrh a vývoj mobilních a embedded aplikací
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
F7PBKNVM-I Návrh a vývoj mobilních aplikací
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KBIOPS Operační systémy česky KZ 3 8P Předmět je vypsán
17PBIOPS Operační systémy
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
F7PBKOS Operační systémy česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
17PBTOPS Operační systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7ADIPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky anglicky Předmět není vypsán
17ADBPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17DBPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky česky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7DIPBA Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky česky Předmět je vypsán
17VPMD Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu česky Z 2 2P Předmět je vypsán
F7PBKPTD-C Pokročilé technologie v diabetologii
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17PBTVEZ Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
F7PBKPPN-C Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
17PBTZNM Praktické základy numerických metod česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
17VPAA Programování aplikací pro mobilní platformu Android česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBTPAA Programování aplikací pro mobilní platformu Android česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTPAI Programování aplikací pro mobilní platformu Apple iOS
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTPR1 Projekt I česky KZ 6 12C Předmět je vypsán
F7PBKPR1 Projekt I. česky KZ 5 1S Předmět je vypsán
17PBTPR2 Projekt II česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
F7PBKPR2 Projekt II. česky KZ 5 1S Předmět je vypsán
17PBTPR3 Projekt III česky KZ 10 12C Předmět je vypsán
F7PBKPR3 Projekt III.
 
česky KZ 5 1S Předmět není vypsán
17PBTPR4 Projekt IV česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
F7PBKPR4 Projekt IV.
 
česky KZ 5 1S Předmět není vypsán
17PBTPR5 Projekt V česky KZ 11 11C Předmět je vypsán
F7PBKPR5 Projekt V.
 
česky KZ 6 1S Předmět není vypsán
17KBIPPZ Práce s programovými prostředky česky KZ 3 8L Předmět je vypsán
17PBIPPZ Práce s programovými prostředky česky KZ 3 2L Předmět je vypsán
17PBBPPP Práce s programovými prostředky
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17ABBPPP Práce s programovými prostředky
 
anglicky KZ 2 2C Předmět není vypsán
F7PBKPPP Práce s programovými prostředky česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBPPP Práce s programovými prostředky anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PBBPPP Práce s programovými prostředky česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
17PBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí) česky KZ 3 2L Předmět je vypsán
17PBLPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17KBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilý)
 
česky KZ 3 4P+8L Předmět je vypsán
17PBLPPZ Práce s programovými prostředky (začátečníci)
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
F7PBKSFI Softwarové inženýrství
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTTCS Technika číslicových systémů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKTVR Telemedicína a virtuální realita česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
17PBTTEL Teoretická elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMITAST-A Tvorba a návrh asistivních technologií česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět není vypsán
17PBTVRM Virtuální realita a multimédia
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
 
česky Z,ZK 3 2P+2S Předmět není vypsán
F7KMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
 
česky Z,ZK 3 8P+4S Předmět není vypsán
F7AMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
 
anglicky Z,ZK 3 2P+2S Předmět není vypsán
17PBTAKL Vývoj aplikací klient- server česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTVMA Vývoj mobilních a embedded aplikací na platformě GNU/Linux
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17VVMG Vývoj mobilních a embedded aplikací pro platformu GNU/Linux
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17VVMW Vývoj mobilních a embedded aplikací pro platformu Windows/WindowsPhone česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17VVMA Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple iOS
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBKZAT-C Základy analogové techniky
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTZMT Základy mikroprocesorové techniky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKZSI Základy softwarového inženýrství
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTSI1 Základy softwarového inženýrství I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTSI2 Základy softwarového inženýrství II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBKZCT-C Základy číslicové techniky
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
17VUMA Úvod do mobilních aplikací a systémů
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBTMAS Úvod do mobilních aplikací a systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17KMCUP Úvod do programování česky KZ 2 8P+8C Předmět je vypsán
17PMCUP Úvod do programování
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBTUTM Úvod do telemedicíny
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra17120.html