Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCSMCBRN KZ 4 2C česky
Přednášející:
Martin Staněk (gar.)
Cvičící:
Martin Staněk (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami průběhu, dopadu a řešení mimořádných událostí a krizových situací s výskytem CBRN látek z pohledu zasahujících složek IZS a ochrany obyvatelstva. Dále objasnit roli a funkci softwarových a simulačních nástrojů při modelaci úniku nebezpečných chemických látek a směsí, včetně jejich dopadů na obyvatelstvo a životní prostředí. Cílem předmětu je rovněž zprostředkovat praktické nácviky zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva, včetně nácviku použití prostředků individuální ochrany, che-mického průzkumu, dekontaminace a dalších speciálních úkonů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test, úspěšnost minimálně na 50 %.

Požadavky na studenta: zpracování semestrální práce dle požadavků zadání na zvolené téma za použití vybraných softwarových nástrojů určených k modelaci úniku nebezpečných chemických látek a směsí. Dále se aktivně účastnit cvičení a úspěšně složit zápočtový test. Výsledná známka je tvořena na základě hodnocení seminární práce a výsledku písemného testu.

80% účast na cvičeních (dlouhodobá absence bude řešena individuálně).

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, základní pojmy a charakteristika mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek, historické zkušenosti.

2. týden Možnosti modelace úniku nebezpečných chemických látek a směsí (databáze nebezpečných che-mických látek).

3. – 4. týden Možnosti modelace úniku nebezpečných chemických látek a směsí (modelace úniku nebezpečných chemických látek a jejich následků).

5. týden Dopady úniku nebezpečných chemických látek a směsí v různém prostředí (únik ze stacionárních zdrojů ohrožení).

6. týden Dopady úniku nebezpečných chemických látek a směsí v různém prostředí (únik z mobilních zdrojů ohrožení).

7. týden Činnost složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek.

8. týden Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích spojených s únikem CBRN látek.

9. týden Nácvik použití prostředků individuální ochrany – ochrana dýchacích cest.

10. týden Nácvik použití prostředků individuální ochrany – ochrana povrchu těla.

11. týden Nácvik zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek – chemický průzkum.

12. – 13. týden Nácvik zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek – dekontaminace.

14. týden Vyhodnocení průběhu jednotlivých nácviků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011, 224 s. ISBN 978-80-86571-09-6.

•BARTA, J., LUDÍK, T. ALOHA – modelování a simulace. Brno: Univerzita obrany, 2012, 39 s.

•MATĚJKA, J. a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV- GŘ HZS ČR, 2012, 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

•MATOUŠEK, J., URBAN, I., LINHART, P. CBRN: detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2008, 232 s. ISBN 978-80-7385-048-7.

•ŠENOVSKÝ, M. BALOG, K., HANUŠKA, Z. ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky II. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 230 s. ISBN 978-80-7385-000-5.

Doporučená literatura:

•ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakte-ru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

•GUPTA, R.C. Handbook of toxicology of chemical warfare agents. 2nd ed. Academic Press, 1168 s. ISBN 978-0-12-374484-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-112
Staněk M.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Staněk M.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
St
Čt
místnost KL:K-112
Staněk M.
10:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5644206.html