Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pediatrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFPED ZK 1 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy. Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě. Možnosti rehabilitace a fyzioterapie při uvedených onemocněních jsou podrobně probírány v předmětu Fyzioterapie v pediatrii.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný test v rozsahu doporučené literatury a odpřednášené látky v přednáškách.

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziologie a patofyziologie týkající se dětského věku.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do pediatrie, rodina, růst a vývoj zdravého dítěte, základy klinické genetiky.

2. týden Vyšetření dítěte, farmakologie dětského věku.

3. týden Neonatologie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, poruchy poporodní adaptace a jejich řešení.

4. týden Nemoci dýchací soustavy u dětí, akutní onemocnění nosní, ušní a krční.

5. týden Nemoci trávicího ústrojí u dětí.

6. týden Nemoci srdce a cév v dětském věku.

7. týden Nemoci ledvin a močových cest u dětí.

8. týden Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku.

9. týden Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku.

10. týden Infekční nemoci dětského věku.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, 248 s. ISBN 978-807-2624-386.

•VOTRUBA, Václav, Michal FEDORA a Jiří ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013, 136 s. ISBN 978-80-87023-11-2.

Doporučená literatura:

•SEDLÁŘOVÁ, Petra. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 248 s. ISBN 978-802-4716-138.

•MUNTAU, Ania. Pediatrie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 581 s. ISBN 978-802-4725-253.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6123006.html