Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7DCAR Analýza rizik
Jozef Ristvej 
česky Předmět je vypsán
17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17KBP2ARS Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
česky Z 3 8P+4C Předmět není vypsán
17KBPARS Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
česky Z,ZK 4 12P+6C Předmět není vypsán
17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17KBBAF1 Anatomie a fyziologie I
 
česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17ABBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17KBBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17AMBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I česky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I. česky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. česky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBRAOF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLAF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17VAD Anatomie dítěte
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
Robert Pleskot, Jan Pokorný 
česky Z 2 2P+1C Předmět je vypsán
17PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
 
česky Z 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
Eva Kozáková, Jan Pokorný 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17BZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče I.
 
česky Z 2 2P+1C Předmět není vypsán
17BZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče II.
 
česky Z 2 2P+1C Předmět není vypsán
17BZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče III.
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie
František Jira 
česky ZK 1 1P+0C Předmět je vypsán
17KBP2AK Anglická konverzace česky KZ 3 0P+12C Předmět je vypsán
17KBP2AOT1 Anglická odborná terminologie I.
 
česky KZ 3 0P+12C Předmět není vypsán
17BZBP Bakalářská práce
 
česky Z 4 240XH Předmět není vypsán
17PBZBP Bakalářská práce
 
česky Z 4 80XH Předmět není vypsán
17PBLBP Bakalářská práce
 
česky Z 6 200XH Předmět není vypsán
F7PBLBP Bakalářská práce
 
česky Z 6 160ZP Předmět není vypsán
17PBFBLT Balneoterapie
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBPBCL Bezpečnost a krizové řízení v civilním letectví
 
česky Z,ZK 3 16P+0C Předmět není vypsán
17KBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
 
česky Z,ZK 3 10P+0C Předmět není vypsán
17KBP2BIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
 
česky Z,ZK 3 8P+6C Předmět není vypsán
17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7DCBPST Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus česky Předmět je vypsán
17DCBPST Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus česky Předmět je vypsán
17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
17KBP2BOS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
 
česky Z,ZK 5 8P+4C Předmět není vypsán
17KBPBOS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
 
česky Z,ZK 5 10P+4C Předmět není vypsán
17PBLBCH2 Biochemie II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBLBCH2 Biochemie II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
17ABBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBOBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17BZBLG Biologie
 
česky Z,ZK 3 1P+0C Předmět není vypsán
17PBFBB Biomechanika a biomateriály česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMCOOP CBRNE - Ochranná opatření
 
česky Z,ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
17KMCOOP CBRNE - Ochranná opatření
 
česky Z,ZK 4 12P+6C Předmět není vypsán
17PMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
 
česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17KMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
 
česky Z,ZK 4 12P+6C Předmět není vypsán
F7PMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7KMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření
 
česky ZK 4 10P Předmět není vypsán
17CNP1KFS CNP 1.r. KFS - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět je vypsán
17CNP2KFS CNP 2.r. KFS - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět je vypsán
F7PMCCHB Chemická bezpečnost
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
17KMCCHB Chemická bezpečnost česky ZK 4 15P+0C Předmět je vypsán
17PMCCHB Chemická bezpečnost česky ZK 4 2P+0C Předmět je vypsán
F7KMCCHB Chemická bezpečnost
 
česky ZK 5 12P Předmět není vypsán
17ADBCHN Chemie chytrých nanostruktur. Nanochemie ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBCHN Chemie chytrých nanostruktur. Nanochemie česky Předmět je vypsán
17PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. česky Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
17BZCHT1 Chirurgie a traumatologie I.
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II.
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17BZCHT2 Chirurgie a traumatologie II.
 
česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17ADBCHS Chytré struktury v medicínských aplikacích ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17DBCHS Chytré struktury v medicínských aplikacích česky Předmět je vypsán
17KBPCP Civilní a krizové plánování
 
česky Z,ZK 4 10P+8C Předmět není vypsán
17KBP2CNP Civilní nouzová připravenost
 
česky Z,ZK 4 8P+4C Předmět není vypsán
17PBPCNP Civilní nouzová připravenost
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17KBPCNP Civilní nouzová připravenost
 
česky Z,ZK 4 8P+4C Předmět není vypsán
17DCDTL Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek česky Předmět je vypsán
F7DCDTL Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek česky Předmět je vypsán
F7DCDPTV Devastující poranění tlakovou vlnou česky Předmět je vypsán
17DCDPTV Devastující poranění tlakovou vlnou česky Předmět je vypsán
17KBPDT Drogy a toxikomanie
 
česky KZ 2 10P+0C Předmět není vypsán
17KBP2DT Drogy a toxikomanie česky KZ 2 8P+6C Předmět je vypsán
17PBPDTX Drogy a toxikomanie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBPEB Environmentální bezpečnost
 
česky KZ 4 10P+4C Předmět není vypsán
17KBP2ENB Environmentální bezpečnost česky KZ 3 8P+0C Předmět je vypsán
17PBPENV Environmentální bezpečnost česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBREICH Epidemiologie a infekční choroby
 
česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PBFEGT Ergoterapie a ergonomie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPEKRA Etika krizového řízení česky Z 3 1P+0C Předmět je vypsán
17KBP2ET Etika krizového řízení česky Z 3 8P+0C Předmět je vypsán
17PBPEKR Etika krizového řízení
 
česky Z 2 1P+0C Předmět není vypsán
17KBPET Etika krizového řízení
 
česky KZ 3 8P+4C Předmět není vypsán
17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
F7PBLEVZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17BZEZ Etika ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZEZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLEZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBRERF Experimentální radiologická fyzika
 
česky Z 1 0P+1C Předmět není vypsán
17PBOFO Farmakologie oka
 
česky Z 2 1P+0C Předmět není vypsán
F7KMCFP Forenzní psychologie
 
česky Z,ZK 4 10P+6C Předmět není vypsán
F7PMCFP Forenzní psychologie
 
česky Z,ZK 4 3P+3C Předmět není vypsán
17KMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti
 
česky Z,ZK 4 6P+15C Předmět není vypsán
17PMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti
 
česky Z,ZK 4 2P+3C Předmět není vypsán
F7PMCFMVP Formy a metody vědecké práce
 
česky Z 2 1P Předmět není vypsán
F7KMCFMVP Formy a metody vědecké práce
 
česky Z 2 4P Předmět není vypsán
17BZFA1 Funkční anatomie I
 
česky Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBZFA1 Funkční anatomie I. česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
17BZFA2 Funkční anatomie II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBZFA2 Funkční anatomie II.
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17KBP2FPB Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 3 8P+6C Předmět není vypsán
17PBPFB Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPFBA Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFFLM Fyzikální léčebné metody
 
česky Z,ZK 2 1P+2C Předmět není vypsán
17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy
 
česky Z 2 1P+4C Předmět není vypsán
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty česky Z,ZK 3 2P+4C Předmět je vypsán
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
Andrea Hašková 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17BZGR Geriatrie
 
česky KZ 2 1P+0C Předmět není vypsán
17PBZGP Gynekologie a porodnictví
Jan Lukáč 
česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17BZGP Gynekologie a porodnictví
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví
Pavel Čepický 
KZ 2 1P+0C Předmět je vypsán
17PBPHKP Havarijní a krizové plánování česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17DCHKP Havarijní a krizové plánování česky Předmět je vypsán
17KBP2HKP Havarijní a krizové plánování česky Z,ZK 4 10P+6C Předmět je vypsán
17PBLHIM Hematologie a imunohematologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLHTS1 Hematologie a transfuzní služba I.
 
česky Z 5 2P+3L Předmět není vypsán
F7PBLHTS2 Hematologie a transfuzní služba II.
 
česky Z,ZK 4 2P+3L Předmět není vypsán
17PBLHTS1 Hematologie a transfúzní služba I.
Miloš Bohoněk, Tatjana Markovina, Zuzana Mošnová 
česky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLHTS2 Hematologie a transfúzní služba II.
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBLHHT Histologie a histologické techniky
 
česky Z,ZK 5 2P+3L Předmět není vypsán
17PMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
 
česky ZK 4 3P+0C Předmět není vypsán
17KMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
 
česky ZK 4 14P+4C Předmět není vypsán
17KBPHE Hygiena a epidemiologie
 
česky KZ 2 10P+0C Předmět není vypsán
17PBPHAE Hygiena a epidemiologie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBOHE Hygiena a epidemiologie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie
Magdalena Wantochová 
česky KZ 2 1P+0C Předmět je vypsán
17KBP2HAE Hygiena a epidemiologie
 
česky KZ 2 8P+0C Předmět není vypsán
17KMCIZS IZS a řešení krizových situací česky Z,ZK 4 18P+6C Předmět je vypsán
17PMCIZS IZS a řešení krizových situací česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7KMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí česky Z,ZK 5 9P+5S Předmět je vypsán
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
F7PBLILP Individuální letní praxe (biochemie)
 
česky Z 4 4XT Předmět není vypsán
17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe
 
česky Z 4 4XT Předmět není vypsán
17BZIPB3 Individuální praxe bloková III.
 
česky Z 2 120XH Předmět není vypsán
17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III. česky Z 3 120XH Předmět je vypsán
17PBRIPR Individuální prázdninová praxe
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
17PBZIPP1 Individuální prázdninová praxe I.
 
česky Z 4 200XH Předmět není vypsán
17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II.
 
česky Z 2 280XH Předmět není vypsán
17BZIPB1 Individuální prázdninová praxe bloková I.
 
česky Z 2 200XH Předmět není vypsán
17BZIPB2 Individuální prázdninová praxe bloková II.
 
česky Z 1 200XH Předmět není vypsán
17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie
 
česky Z 4 200XH Předmět není vypsán
17PMCINA Informační analytika česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
17KMCINA Informační analytika
Michal Polčák, Břetislav Čupr 
česky Z 3 6P+6C Předmět je vypsán
17DCIB Informační bezpečnost česky Předmět je vypsán
F7DCIB Informační bezpečnost česky Předmět je vypsán
17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KBP2ISKR Informační systémy v krizovém řízení česky Z,ZK 4 10P+6C Předmět je vypsán
17KBPIS Informační systémy veřejné správy
 
česky Z,ZK 3 12P+0C Předmět není vypsán
17KBPIZS Integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 4 10P+4C Předmět není vypsán
17KBP2IZS Integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 5 8P+4C Předmět není vypsán
17PBPIZS Integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management
 
česky KZ 2 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7PMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7KMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
česky ZK 5 8P Předmět není vypsán
17BZIZS Integrovaný záchranný systém, krizový management
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17KMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
Zdeněk Rozlívka, Jiří Vokálek 
česky ZK 3 15P+0C Předmět je vypsán
17PMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
Zdeněk Rozlívka 
česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
F7PBLKBCH1 Klinická biochemie I.
 
česky Z 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLKB1 Klinická biochemie I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLKB1A Klinická biochemie I.
 
česky Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLKBCH2 Klinická biochemie II.
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLKB2 Klinická biochemie II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLKB2A Klinická biochemie II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLKGE Klinická genetika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLKGE Klinická genetika
 
česky Z,ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
17PBLKIM Klinická imunologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLKIM Klinická imunologie
 
česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLKMBA Klinická mikrobiologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLKMB Klinická mikrobiologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLKMB Klinická mikrobiologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17BZKP Klinická propedeutika
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBZKP Klinická propedeutika
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
F7DCKR Klinická radiobiologie a biodozimetrie česky Předmět je vypsán
17DCKR Klinická radiogiologie a biodozimetrie česky Předmět je vypsán
17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 0P+1C Předmět není vypsán
17PBZKZ Komunikace ve zdravotnictví česky KZ 1 0P+1C Předmět je vypsán
17BZKZ Komunikace ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 0P+2C Předmět není vypsán
17KBPKP Komunikační prostředky IZS
 
česky KZ 4 8P+6C Předmět není vypsán
17KBP2KP Komunikační prostředky IZS
Václav Gráf 
česky KZ 3 8P+0C Předmět je vypsán
17PBPKPS Komunikační prostředky IZS
Václav Gráf 
česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBRKR1 Konvenční radiologie I česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRKR2 Konvenční radiologie II.
 
česky ZK 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I. česky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II
 
česky KZ 2 0P+4C Předmět není vypsán
F7DCKI Kritická infrastruktura česky Předmět je vypsán
17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu
Jindřich Komárek 
česky KZ 2 1P+0C Předmět je vypsán
17KBPKSP Krizové situace v silničním provozu
 
česky KZ 2 8P+4C Předmět není vypsán
17KBP2KSP Krizové situace v silničním provozu
Jindřich Komárek 
česky KZ 2 8P+0C Předmět je vypsán
17PMCKZD Krizové zdravotnictví
Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
F7KMCKZ Krizové zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 12P+6S Předmět není vypsán
F7PMCKZ Krizové zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět není vypsán
17KMCKZD Krizové zdravotnictví
Josef Štorek 
česky Z,ZK 5 9P+3C Předmět je vypsán
F7KMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správně
 
česky Z,ZK 4 10P+6S Předmět není vypsán
F7PMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správně
 
česky Z,ZK 3 2P+1S Předmět není vypsán
17KBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 12P+4C Předmět není vypsán
17KBP2KRZ Krizové řízení ve zdravotnictví česky ZK 4 10P+0C Předmět je vypsán
17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
Markéta Janů, Kobi Peleg 
česky ZK 4 2P+0C Předmět je vypsán
17PBPKM Krizový management
Oldřich Volf 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17KBP2KM Krizový management
Oldřich Volf 
česky Z,ZK 4 8P+6C Předmět je vypsán
17KBPKM Krizový management
 
česky Z,ZK 4 8P+6C Předmět není vypsán
17BZBZS Kurz báňské záchranné služby
 
česky Z 4 40XH Předmět není vypsán
17PBZKHZ Kurz horské záchrany
 
česky Z 1 40XH Předmět je vypsán
17BZKHZ Kurz horské záchrany
 
česky Z 2 40XH Předmět není vypsán
17BZLZS Kurz letecké záchranné služby
 
česky Z 4 40XH Předmět není vypsán
17PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
 
česky ZK 4 40XH Předmět není vypsán
17PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE
 
česky Z 4 40XH Předmět není vypsán
17BZPCB Kurz problematiky CBRNE
 
česky Z 4 40XH Předmět není vypsán
17BZKVZ Kurz vodní záchrany
 
česky Z 4 40XH Předmět není vypsán
17PBZKVZ Kurz vodní záchrany
 
česky Z 4 40XH Předmět není vypsán
F7PBLLPR Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie)
 
česky Z 9 40XD Předmět není vypsán
17PBLLPA Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)
 
česky Z 7 40XD Předmět není vypsán
17PBLLP Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)
 
česky Z 7 40XD Předmět není vypsán
17PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie
 
česky KZ 2 5XD Předmět není vypsán
17PBLLPBA Laboratorní praxe - biochemie
 
česky KZ 2 5XD Předmět není vypsán
F7PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie
 
česky Z 2 40XH Předmět není vypsán
F7PBLLPG Laboratorní praxe - genetika a molekulární biologie
 
česky Z 4 80XH Předmět není vypsán
F7PBLLPHT Laboratorní praxe - hematologie a transfuziologie
 
česky Z 4 80XH Předmět není vypsán
F7PBLLPI Laboratorní praxe - imunologie
 
česky Z 4 80XH Předmět není vypsán
F7PBLLPM Laboratorní praxe - mikrobiologie
 
česky Z 2 40XH Předmět není vypsán
17PBLLPGA Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPG Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPH Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPHA Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPIA Laboratorní praxe imunologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPI Laboratorní praxe imunologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPMA Laboratorní praxe mikrobiologie
 
česky KZ 2 5XD Předmět není vypsán
17PBLLPM Laboratorní praxe mikrobiologie
 
česky KZ 2 5XD Předmět není vypsán
F7DCLPIA Laboratorní průkaz infekčních agens - diagnostické techniky a možnosti jejich využití ve screeningu česky Předmět je vypsán
17DCLPIA Laboratorní průkaz infekčních agens - diagnostické techniky a možnosti jejich využití ve screeningu česky Předmět je vypsán
17PBPLVK Letní výcvikový kurz
 
česky Z 2 5XD Předmět není vypsán
17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
17KBP2LZKS Lidské zdroje a krizové situace česky Z 3 8P+4C Předmět je vypsán
17KBPLG Logistika
 
česky Z,ZK 3 10P+0C Předmět není vypsán
17PBPLG Logistika
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17KBP2LG Logistika
 
česky KZ 3 6P+6C Předmět není vypsán
17KBILTR Lékařská terminologie česky Z 1 4P+0C Předmět je vypsán
17PBILTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
17PBOLTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
17PBBLTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
17KBBLTR Lékařská terminologie
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17ABBLTR Lékařská terminologie Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
17PBFLTV Léčebná tělesná výchova
 
česky KZ 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 2P+0C Předmět není vypsán
17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17KBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 1P+0C Předmět není vypsán
F7PBKMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
F7PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
17KMCMKR Management a krizové řízení česky Z,ZK 4 18P+6C Předmět je vypsán
F7PMCMKR Management a krizové řízení česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
F7KMCMKR Management a krizové řízení česky Z,ZK 4 9P+5S Předmět je vypsán
17PMCMKR Management a krizové řízení česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PBPMKR1 Management a krizové řízení I česky Z 4 2P+0C Předmět je vypsán
17KBP2MKR1 Management a krizové řízení I. česky Z 4 8P+0C Předmět je vypsán
17PBPMKR2 Management a krizové řízení II.
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
17KBP2MKR2 Management a krizové řízení II.
 
česky ZK 4 10P+0C Předmět není vypsán
17PBFMMT Masáž a měkké techniky
Kateřina Jinochová, Aleš Příhoda, Milada Luisa Šedivcová 
česky KZ 2 0P+3C Předmět je vypsán
17KBPMS1 Matematika a statistika I.
 
česky Z 5 14P+10C Předmět není vypsán
17KBPM2 Matematika a statistika II.
 
česky Z,ZK 4 12P+6C Předmět není vypsán
17KBP2MPB Matematika pro bakaláře česky Z,ZK 4 14P+10C Předmět je vypsán
17DCMK Medicína katastrof česky Předmět je vypsán
F7DCMK Medicína katastrof česky Předmět je vypsán
17PBZMKS Medicína krizových stavů česky KZ 1 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLMTA Medicínská terminologie česky Z 3 0P+1C Předmět je vypsán
17PBRMT Medicínská terminologie
Jitka Zacharovová 
česky KZ 2 0P+1C Předmět je vypsán
17PBLMT Medicínská terminologie
 
česky Z 1 0P+1C Předmět není vypsán
17BZMBP Metodika bakalářské práce
 
česky Z 1 0P+0.5C Předmět není vypsán
17PBZMBP Metodika bakalářské práce
 
česky Z 1 0P+0.5C Předmět není vypsán
17KBP2MVP Metodologie výzkumné práce
 
česky Z 2 4P+4C Předmět není vypsán
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17BZMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBZMVP Metodologie výzkumné práce česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
17PBPMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBPMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky Z 2 4P+2C Předmět není vypsán
17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu
 
česky Z 2 1P Předmět není vypsán
F7KMCMARR Metody analýzy a řízení rizik
 
česky KZ 3 6P+4C Předmět není vypsán
F7PMCMARR Metody analýzy a řízení rizik
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KMCMRK Metody analýzy a řízení rizik
 
česky KZ 3 6P+3C Předmět není vypsán
17PMCMRK Metody analýzy a řízení rizik
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBIVZP Metody vykazování zdravotní péče
 
česky KZ 2 1P+0C Předmět není vypsán
17KBIVZP Metody vykazování zdravotní péče
 
česky KZ 2 4P+0C Předmět není vypsán
F7KMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
česky ZK 4 16P Předmět není vypsán
F7PMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
česky ZK 4 4P Předmět není vypsán
17PMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
česky ZK 4 4P+0C Předmět není vypsán
17KMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
česky ZK 4 12P+0C Předmět není vypsán
17DCMBAR Molekulární, buněčná a aplikovaná radiobiologie
Jan Österreicher, Zuzana Šinkorová 
česky Předmět je vypsán
17PBFNRFA Neurofyziologie
Petra Fialová, Michaela Prokešová 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBFNRF Neurofyziologie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17BZNEU Neurologie
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZN Neurologie česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBFNEUA Neurologie
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBFNEU Neurologie
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PMCNPL Nouzové plánování
Václav Hes, Tomáš Holec, René Mildorf 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17KMCNPL Nouzové plánování
Tomáš Holec 
česky Z,ZK 4 18P+6C Předmět je vypsán
F7DCNPE Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorizmu česky Předmět je vypsán
17DCNPE Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorizmu česky Předmět je vypsán
F7DCNTPO Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN česky Předmět je vypsán
17DCNTPO Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN česky Předmět je vypsán
17U3V_NTKZ Nové trendy ve zvýšení kvality života - rezervace místnosti
 
NIC 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRNM1 Nukleární medicína I
Petra Dostálová, Jozef Rosina 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRNM2 Nukleární medicína II
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRNM3 Nukleární medicína III
Lucie Lančová, Kateřina Michalová, Jitka Svobodová, Petr Vlček 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe
 
česky Z,ZK 7 80XH Předmět není vypsán
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe
Petr Vlček 
česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
17PBLOZL Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
17PBLMKBA Obecná mikrobiologie
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLOMB Obecná mikrobiologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLMKB Obecná mikrobiologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLOLD Obecné laboratorní dovednosti
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17KBP2HKS Obecné základy řešení havarijních a krizových sitací
Petra Kadlec Linhartová 
česky Z,ZK 4 8P+4C Předmět je vypsán
17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17KBPHKS Obecné zásady řešení havarijních a krizových situací
 
česky Z,ZK 6 10P+10C Předmět není vypsán
17KMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
 
česky KZ 3 6P+6C Předmět není vypsán
17PMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBP2OB Objektová bezpečnost
 
česky KZ 3 6P+0C Předmět není vypsán
17PBPOB Objektová bezpečnost
 
česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva
Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil 
česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
17DCOO Ochrana obyvatelstva česky Předmět je vypsán
F7DCOO Ochrana obyvatelstva česky Předmět je vypsán
F7KMCOO Ochrana obyvatelstva
Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil 
česky Z,ZK 5 9P+5S Předmět je vypsán
17ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17DCOZZ Ochrana zvířat a etologie, základy zoohygieny
Zuzana Šinkorová 
česky Předmět je vypsán
17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe
 
česky Z 3 2XT Předmět není vypsán
17KBPOPS Odborná praxe (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
 
česky Z 3 20P+20C Předmět není vypsán
17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy)
 
česky Z 2 200XH Předmět není vypsán
17KBPOP Odborná praxe (útvary krizového řízení)
 
česky Z 4 200XH Předmět není vypsán
17KBP2OP1 Odborná praxe (útvary krizového řízení, státní správy a samosprávy)
 
česky Z 2 4P+4XT Předmět není vypsán
17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
 
česky Z 3 200XH Předmět není vypsán
17KBP2OP2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
 
česky Z 3 4P+4XT Předmět není vypsán
17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
 
česky KZ 5 200XH Předmět není vypsán
17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
 
česky KZ 12 240XH Předmět není vypsán
17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.
 
česky KZ 4 120XH Předmět není vypsán
17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
 
česky KZ 4 120XH Předmět není vypsán
17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
 
česky KZ 3 120XH Předmět není vypsán
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. česky KZ 10 240XH Předmět je vypsán
17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
 
česky KZ 4 120XH Předmět není vypsán
17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
 
česky KZ 4 160XH Předmět není vypsán
17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
 
česky KZ 10 160XH Předmět není vypsán
17KBPOT Odborná terminologie I.
 
česky Z 3 0P+14C Předmět není vypsán
17KBPOT2 Odborná terminologie II.
 
česky KZ 3 0P+12C Předmět není vypsán
17PMCOKKP Odborné kurzy krizové přípravy
 
česky Z 2 5XD Předmět není vypsán
F7PMCOKKP Odborný kurz krizové přípravy
 
česky Z 3 1XT Předmět není vypsán
F7PBLOBM Odběry biologického materiálu
 
česky Z 1 0.5C Předmět není vypsán
F7PBLOPL Organizace a provoz laboratoře
 
česky Z 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPOZP Organizace záchranných prací
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17KBPOZP Organizace záchranných prací
 
česky Z,ZK 5 10P+6C Předmět není vypsán
17KBP2OZP Organizace záchranných prací
 
česky Z,ZK 3 8P+6C Předmět není vypsán
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Radek Bartoška, Jan Ježek, Jiří Záhorka 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Radek Bartoška, Jan Ježek, Jiří Záhorka 
česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17BZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
 
česky Z 2 1P+2C Předmět není vypsán
17PBZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
 
česky Z 2 1P+2C Předmět není vypsán
17PBZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
17BZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II.
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
17BZOPP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZOP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17BZOPP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II.
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZOP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II. česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17PMBPFZ Patologická fyziologie
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZPE Pediatrie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17BZPD Pediatrie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných česky Z 3 1P+0C Předmět je vypsán
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
Tůma Tomáš 
česky KZ 2 1P+0C Předmět je vypsán
17VPER Pracovní ergonomie
 
česky Z 1 0P+2C Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
F7KMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí
 
česky KZ 4 12C Předmět není vypsán
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí
 
česky KZ 4 2C Předmět není vypsán
17KBP2PMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky Z,ZK 5 12P+10C Předmět není vypsán
17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění česky Z 3 80XH Předmět je vypsán
17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I.
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková, Lucie Lidická, Eva Veverková 
česky Z 4 0P+12C Předmět je vypsán
17BZPV1A Praxe pod přímým vedením v semestru I.A. Úvodní soustředění před zahájením studia
 
česky Z 1 160XH Předmět není vypsán
17BZPV1B Praxe pod přímým vedením v semestru I.B. Pokračující praxe v průběhu semestru
 
česky Z 2 0P+8C Předmět není vypsán
17BZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II.
 
česky Z 2 0P+8C Předmět není vypsán
17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II.
 
česky Z 2 0P+8C Předmět není vypsán
17BZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III.
 
česky Z 2 0P+8C Předmět není vypsán
17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III. česky Z 2 200XH Předmět je vypsán
17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV.
 
česky Z 2 0P+8C Předmět není vypsán
17BZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV.
 
česky Z 2 0P+8C Předmět není vypsán
17KMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače
 
česky Z 1 120XH Předmět není vypsán
17PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače
 
česky Z 1 120XH Předmět není vypsán
F7KMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta
 
česky Z 5 5XT Předmět není vypsán
F7PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta
 
česky Z 5 5XT Předmět není vypsán
17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
17BZPSB1 Praxe v semestru bloková I.
 
česky Z 2 120XH Předmět není vypsán
17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I.
 
česky Z 4 120XH Předmět není vypsán
17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II.
 
česky Z 2 160XH Předmět není vypsán
17BZPSB2 Praxe v semestru bloková II.
 
česky Z 1 120XH Předmět není vypsán
17BZPSB3 Praxe v semestru bloková III.
 
česky Z 4 120XH Předmět není vypsán
17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III. česky Z 2 160XH Předmět je vypsán
17PBZPSB4 Praxe v semestru bloková IV.
 
česky KZ 8 200XH Předmět není vypsán
F7PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
F7KMCPOK Prevence a odhalování kriminality
 
česky Z 2 10P Předmět není vypsán
17PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
17KBP2POK Prevence a odhalování kriminality česky Z 2 8P+4C Předmět je vypsán
17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBPPOK Prevence a odhalování kriminality
 
česky Z 3 10P+0C Předmět není vypsán
17KMCPOK Prevence a odhalování kriminality
 
česky Z 3 6P+6C Předmět není vypsán
17KBPPMU Prevence mimořádných událostí
 
česky Z,ZK 3 8P+0C Předmět není vypsán
17PBPPMU Prevence mimořádných událostí
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBP2PMU Prevence mimořádných událostí
 
česky KZ 2 8P+6C Předmět není vypsán
17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I.
 
česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
17BZPS1 Profesní sebeobrana I.
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZPS2 Profesní sebeobrana II.
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II.
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17KBP2PTP Profesní taktická příprava
 
česky KZ 4 8P+0C Předmět není vypsán
17PBPPTP Profesní taktická příprava
 
česky KZ 4 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17BZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17PBFPAO Protetika a ortotika
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBPP První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBPP První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBPP První pomoc
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOPP První pomoc
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFPPO První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLPP První pomoc
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOPPA První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLPPA První pomoc česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLPPO První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBZPPM První pomoc, metodologie první pomoci česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17BZPPM První pomoc, metodologie první pomoci
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17DCPAMU Psychologické aspekty mimořádných událostí česky Předmět je vypsán
F7DCPAMU Psychologické aspekty mimořádných událostí česky Předmět je vypsán
17PBZPK1 Psychologie katastrof a krizové komunikace I.
 
česky Z 1 0P+1C Předmět není vypsán
17PBZPK2 Psychologie katastrof a krizové komunikace II. česky KZ 1 0P+1C Předmět je vypsán
17PMCPKS Psychologie krizových situací česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
17KBP2PKS Psychologie krizových situací
Eva Biedermannová 
česky KZ 2 0P+8C Předmět je vypsán
F7KMCPKS Psychologie krizových situací
 
česky KZ 3 6P+14C Předmět není vypsán
17KMCPKS Psychologie krizových situací
Eva Biedermannová 
česky KZ 4 6P+12C Předmět je vypsán
F7PMCPKS Psychologie krizových situací
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
17PBPPKS Psychologie v krizových situacích česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17KBPKS Psychologie v krizových situacích, zvláštnosti komunikace při mimořádných událostech
 
česky Z,ZK 2 6P+8C Předmět není vypsán
17PRKS1KFS PŘKS 1.r. KFS - rezervace místnosti
 
česky NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět je vypsán
17PRKS2KFS PŘKS 2.r. KFS - rezervace místnosti
 
NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět je vypsán
17PRKS3KFS PŘKS 3.r. KFS - rezervace místnosti
 
NIC 12P+0C NIC 12P+0C Předmět je vypsán
17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče
Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17KBP2PPP Předlékařská pomoc a péče česky Z,ZK 4 8P+6C Předmět je vypsán
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče
Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17KBPPP Předlékařská pomoc a péče
 
česky Z,ZK 4 10P+12C Předmět není vypsán
17BZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce
 
česky Z 10 160XH Předmět není vypsán
17KMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce
 
česky Z 10 160XH Předmět není vypsán
F7PBLZLZ Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
17PMBPRO Přístroje pro radioterapii a radiační ochranu
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii česky KZ 1 1P+0C Předmět je vypsán
17KBPRDO Radiační ochrana
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBP2RO Radiační ochrana česky ZK 4 10P+0C Předmět je vypsán
17PBPRO Radiační ochrana česky ZK 4 2P+0C Předmět je vypsán
17PBZRO Radiační ochrana
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
F7PBLRAO Radiační ochrana
 
česky Z,ZK 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRRAOA Radiační ochrana
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRRAO Radiační ochrana
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17BZRO Radiační ochrana
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7KMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 
česky ZK 5 10P Předmět není vypsán
17AMPRTD Radiační terapie a dozimetrie
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRRDB Radiobiologie česky KZ 4 2P+0C Předmět je vypsán
17KBPRDB Radiobiologie
 
česky KZ 2 1P+0C Předmět není vypsán
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I
Kamila Kulhová 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRRAD2 Radiodiagnostika II
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17BZRSS Radiokomunikační systémy záchranných služeb
 
česky KZ 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBZRSZS Radiokomunikační systémy záchranných služeb
Václav Gráf 
česky KZ 1 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRRF1 Radiologická fyzika I. česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PBRFY2 Radiologická fyzika II.
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRRKA Radiologická kazuistika
 
česky Z 1 0P+1C Předmět není vypsán
17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe
 
česky Z,ZK 9 200XH Předmět není vypsán
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
17PBZRRD Radiologie a radiodiagnostika
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17BZRR Radiologie, radiodiagnostika
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBRRA1 Radioterapie I
Pavla Buřičová, Lukáš Cupal, Pavla Nováková, Veronika Paštyková 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRRA2 Radioterapie II
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRRA3 Radioterapie III
Pavla Buřičová, Jiří Kubeš, Zuzana Šebelová 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe
 
česky Z,ZK 8 120XH Předmět není vypsán
17PBRRAP Radioterapie-praxe
Zuzana Šebelová 
česky Z 4 4C Předmět je vypsán
17PBLRO Radiční ochrana
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17DCROEZ Reakce organizmu na extrémní zátěž česky Předmět je vypsán
F7DCROEZ Reakce organizmu na extrémní zátěž česky Předmět je vypsán
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika česky KZ 5 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRRA Rentgenová anatomie
Jiří Vrána 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBZRT1 Respirační terapie I. česky Z 2 2P+1C Předmět je vypsán
17BZRT1 Respirační terapie I.
 
česky Z 2 2P+2C Předmět není vypsán
17BZRT2 Respirační terapie II.
 
česky Z 2 2P+2C Předmět není vypsán
17PBZRT2 Respirační terapie II.
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17BZRT3 Respirační terapie III.
 
česky Z 2 2P+2C Předmět není vypsán
17BZRT4 Respirační terapie IV.
 
česky Z 2 2P+2C Předmět není vypsán
17PBRROT Ruský jazyk-odborná terminologie
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17KBPSB Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 0P+4C Předmět není vypsán
17PBLSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
17PBRSBK Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 0P+0.5C Předmět není vypsán
17KBP2SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0P+4C Předmět je vypsán
17PBPSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
17PBFSBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 0P+0.5C Předmět není vypsán
F7PBLSBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 1S Předmět není vypsán
F7KMCSDP Seminář k diplomové práci
 
česky Z 1 2S Předmět není vypsán
17PMCSDP Seminář k diplomové práci
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17KMCSDP Seminář k diplomové práci
 
česky Z 1 4P+2C Předmět není vypsán
F7PMCSDP Seminář k diplomové práci
 
česky Z 1 0.5S Předmět není vypsán
F7KMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací
 
česky KZ 2 10C Předmět není vypsán
F7PMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
Jaroslav Civín 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
17BZSPV1 Sociálně psychologický výcvik a krizová intervence I.
 
česky Z 1 0P+1C Předmět není vypsán
17BZSPV2 Sociálně psychologický výcvik a krizová intervence II.
 
česky KZ 2 0P+1C Předmět není vypsán
F7PBLSL Soudní lékařství
 
česky KZ 2 1P Předmět není vypsán
17PBZSL Soudní lékařství česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBP2SL Soudní lékařství
 
česky ZK 4 8P+0C Předmět není vypsán
17BZSL Soudní lékařství
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLSL Soudní lékařství česky Z 2 1P+0C Předmět je vypsán
17PBPSL Soudní lékařství
 
česky ZK 4 1P+0C Předmět není vypsán
17KBPSL Soudní lékařství
 
česky Z,ZK 3 8P+0C Předmět není vypsán
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I.
 
česky Z 1 dle kurzu Předmět není vypsán
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II.
 
česky Z 1 dle kurzu Předmět není vypsán
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III. česky Z 1 dle kurzu Předmět je vypsán
17VSPM Sportovní masáže
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBLSLP Správná laboratorní praxe
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLSLP Správná laboratorní praxe
 
česky Z,ZK 3 1P+2S Předmět není vypsán
17PBLSLPA Správná laboratorní praxe
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
17PMCSPP Správní a policejní právo
Eva Reicheltová 
česky ZK 4 2P+0C Předmět je vypsán
17KMCSPP Správní a policejní právo
Eva Reicheltová 
česky ZK 4 12P+0C Předmět je vypsán
F7KMCSPVS Správní právo a veřejná správa
Eva Reicheltová 
česky ZK 3 9P Předmět je vypsán
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa
Eva Reicheltová Suková 
česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17KBP2SP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
česky ZK 4 10P+0C Předmět není vypsán
17KBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
česky Z,ZK 3 10P+0C Předmět není vypsán
17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
F7DCSTA Statistika česky Předmět je vypsán
17DCSTA Statistika česky Předmět je vypsán
17KMCSZK Státní správa v krizovém řízení
 
česky Z,ZK 4 12P+3C Předmět není vypsán
17PMCSZK Státní správa v krizovém řízení
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17KMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti česky KZ 4 12P+6C Předmět je vypsán
17PMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7KMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
 
česky KZ 4 10P Předmět není vypsán
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
F7KMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
 
česky ZK 2 10P Předmět není vypsán
F7PMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7DCTLM Telemetrie česky Předmět je vypsán
17DCTLM Telemetrie česky Předmět je vypsán
17DCTPKM Teorie a praxe krizového managementu česky Předmět je vypsán
F7DCTPKM Teorie a praxe krizového managementu česky Předmět je vypsán
17PBZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. česky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
17BZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I.
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
17BZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II.
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17KMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
 
česky KZ 4 16P+6C Předmět není vypsán
17PMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
 
česky KZ 4 3P+2C Předmět není vypsán
17KMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II
 
česky Z,ZK 4 8P+4C Předmět není vypsán
17PMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II
 
česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
F7KMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
 
česky KZ 3 8P+6S Předmět není vypsán
F7PMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
 
česky KZ 3 3P+2S Předmět není vypsán
17KBP2TR Teorie rizik
Petr Skřehot 
česky Z,ZK 3 10P+6C Předmět je vypsán
17PBPTER Teorie rizik
Tomáš Fröhlich, Petr Skřehot 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17KBPTR Teorie rizik
 
česky Z,ZK 4 8P+4C Předmět není vypsán
17PBPTR Terorismus česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17KBP2TE Terorismus česky ZK 3 10P+0C Předmět je vypsán
17KBPTE Terorismus
 
česky KZ 3 10P+0C Předmět není vypsán
17KMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
česky ZK 4 9P+0C Předmět není vypsán
F7KMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
česky ZK 4 16P Předmět není vypsán
F7PMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
česky ZK 4 4P Předmět není vypsán
17PMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
17KBPTZA Teroristické možnosti zneužití biologických a jaderných agens
 
česky KZ 2 12P+4C Předmět není vypsán
17PBRTA Topografická anatomie
 
česky Z,ZK 2 1P+0C Předmět není vypsán
17KBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
 
česky KZ 3 12P+4C Předmět není vypsán
17KBP2TAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
 
česky ZK 3 8P+0C Předmět není vypsán
17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
F7DCTX Toxikologie česky Předmět je vypsán
17DCTX Toxikologie česky Předmět je vypsán
17PBLTRA Transfuziologie
 
česky KZ 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBPTPR Týmový projekt česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17KBP2TP Týmový projekt česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
17KBPTP Týmový projekt
 
česky Z 3 0P+4C Předmět není vypsán
F7KMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva česky Z 4 9C Předmět je vypsán
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva česky Z 4 3C Předmět je vypsán
17PMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva česky Z 4 0P+3C Předmět je vypsán
17KMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
17PBPTV1 Tělesná výchova I.
 
česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
17PBPTV2 Tělesná výchova II.
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17PBPTV3 Tělesná výchova III. česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
17PBPTV4 Tělesná výchova IV
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZTVS1 Tělesná výchova a sport I
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZTVS2 Tělesná výchova a sport II
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17BZTVS3 Tělesná výchova a sport III
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZTVS4 Tělesná výchova a sport IV
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZTVS5 Tělesná výchova a sport V
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZUM1 Urgentní medicína I.
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBZUM1 Urgentní medicína I.
Jan Bříza, Robert Pleskot 
česky Z 2 2P+1C Předmět je vypsán
17PBZUM2 Urgentní medicína II.
 
česky Z 2 2P+1C Předmět není vypsán
17BZUM2 Urgentní medicína II.
 
česky Z 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBZUM3 Urgentní medicína III a válečná chirurgie
Jan Bříza, Robert Pleskot 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17BZUM3 Urgentní medicína III a válečná chirurgie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17VVAS Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
F7DIVZ Veřejné zdravotnictví česky Předmět je vypsán
17PBZVZ Veřejné zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17BZVZ Veřejné zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
F7PMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7KMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. česky ZK 5 8P Předmět je vypsán
F7AMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7KMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
česky Z,ZK 4 8P Předmět není vypsán
F7AMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
Z,ZK 4 2P Předmět není vypsán
F7PMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
česky Z,ZK 4 2P Předmět není vypsán
17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17KBP2VBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 
česky Z,ZK 4 8P+4C Předmět není vypsán
17KBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 
česky Z,ZK 5 10P+0C Předmět není vypsán
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I česky Z 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBZVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
česky Z 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBZVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
F7AMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech
Marek Loužek 
KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7PMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech
Milan Bednařík, Jan Bříza 
česky KZ 5 2P+2S Předmět je vypsán
F7KMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech
Milan Bednařík 
česky KZ 5 8P+4S Předmět je vypsán
17DBFPN Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka
 
česky Předmět není vypsán
17DBFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka česky Předmět je vypsán
F7DIFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka česky Předmět je vypsán
17ADBFP Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka ZK 5 2P+0C ZK 5 2P+0C Předmět je vypsán
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)
František Jira 
česky ZK 2 1P+0C Předmět je vypsán
17KMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 6P+6C Předmět je vypsán
17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLVMOVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
 
česky Z,ZK 5 5P+15L Předmět není vypsán
17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17VMZVP Výuka metod řízení zásahu složek IZS ve virtuálním prostředí
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17PBFVVK Vývojová kineziologie
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
F7KMCZOS Zajišťování obrany státu
 
česky ZK 2 10P Předmět není vypsán
F7PMCZOS Zajišťování obrany státu
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PBLZBF Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBFZB Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLZB Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBZZBF Zdravotnická biofyzika česky ZK 2 1P+0C Předmět je vypsán
17BZZB Zdravotnická biofyzika
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZET Zdravotnická etika česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBOZE Zdravotnická etika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBLZP Zdravotnická psychologie česky Z 2 2P+1C Předmět je vypsán
17PBRZPS Zdravotnická psychologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLZPK Zdravotnická psychologie a komunikace
Tibor Brečka, Jarosava Jirásková 
česky Z 2 2P+1S Předmět je vypsán
17BZPSM1 Zdravotnická psychologie a stress management I.
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
17BZPSM2 Zdravotnická psychologie a stress management II.
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17KMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
 
česky ZK 4 12P+0C Předmět není vypsán
17PMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
17PMCZOSA Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17KMCZOSA Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
 
česky ZK 3 12P+0C Předmět není vypsán
17BZVK Zimní výcvikový kurz
 
česky Z 1 7XD Předmět není vypsán
17PBZZVK Zimní výcvikový kurz
 
česky Z 1 7XD Předmět je vypsán
17BZZPD Zkouška z praktické dovednosti v oboru ZZ
 
česky ZK 6 Předmět není vypsán
17PBZZPZ Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář
 
česky ZK 6 40XH Předmět není vypsán
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
Ondřej Krahula, Jaroslav Ráček 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17KBP2ZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 1 0P+40C Předmět není vypsán
17PBRZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 6 4XT Předmět není vypsán
17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
17PBPZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 1 0P+8C Předmět není vypsán
17KBPZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 3 4XT Předmět není vypsán
17PBFZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 4 2XT Předmět není vypsán
F7KMCZDP Zpracování diplomové práce
 
česky Z 15 6XT Předmět není vypsán
F7PMCZDP Zpracování diplomové práce
 
česky Z 15 6XT Předmět není vypsán
17KBP2ZKM Zvláštnosti komunikace při MU
 
česky Z 2 0P+6C Předmět není vypsán
17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
17PMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I
 
Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBRZSP Základní skiagrafické projekce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMSZA Základy anatomie
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSZA Základy anatomie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSZA Základy anatomie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17KBPZDP Základy didaktiky a pedagogiky
 
česky Z,ZK 4 10P+0C Předmět není vypsán
17KBPZEM Základy ekonomiky a managementu
 
česky KZ 4 16P+8C Předmět není vypsán
17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
17KBP2ZEKR Základy ekonomiky krizového řízení
 
česky ZK 4 8P+0C Předmět není vypsán
17KBPEK Základy ekonomiky krizového řízení
 
česky Z,ZK 3 10P+6C Předmět není vypsán
17AMSZF Základy farmakologie
 
KZ 4 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17KMSZF Základy farmakologie
 
česky KZ 4 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PMSZF Základy farmakologie
 
česky KZ 4 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBFZFA Základy farmakologie
Radka Krejčová 
česky KZ 2 1P+0C Předmět je vypsán
17BZZFA Základy farmakologie
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZZFAR Základy farmakologie
Blanka Bláhová 
česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
F7PBLZF Základy farmakologie a radiofarmakologie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
F7PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17KBP2ZIT Základy informačních technologií česky KZ 3 8P+6C Předmět je vypsán
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
17KBIKO1 Základy klinických oborů I
 
česky Z,ZK 3 12P+0C Předmět není vypsán
17PBIKO1 Základy klinických oborů I česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBRZKO1 Základy klinických oborů I
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17BZKO1 Základy klinických oborů I.
 
česky Z 2 2P+2C Předmět není vypsán
17KBIKO2 Základy klinických oborů II
 
česky Z,ZK 2 12P+0C Předmět není vypsán
17BZZKO2 Základy klinických oborů II
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBIKO2 Základy klinických oborů II
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRZKO2 Základy klinických oborů II
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17VZKI Základy komunikace s imigranty
 
česky Z 2 0P+2C Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
F7PBLZLT Základy laboratorní techniky
 
česky Z 1 2L Předmět není vypsán
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie
 
česky ZK 1 1P+1C Předmět není vypsán
17BZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17KBP2ZNZ Základy nauky o zbraních a munici
 
česky KZ 3 8P+6C Předmět není vypsán
17BZNOT Základy německé odborné terminologie
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBFZOT Základy odborné terminologie
Dana Rebeka Ralbovská, Jitka Zacharovová 
česky KZ 1 2P+0C Předmět je vypsán
17BZZOT Základy odborné terminologie
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZZOT Základy odborné terminologie
Martin Houdek 
česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe
 
česky Z 1 0P+0.5C Předmět není vypsán
17BZZPF Základy patologické fyziologie
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBFZPF Základy patologické fyziologie česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBRZPF Základy patologické fyziologie
František Jira 
česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBZZPF Základy patologické fyziologie česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLZPA Základy patologie
 
česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRZP Základy patologie česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
F7PBLZPA Základy patologie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBFZPA Základy patologie česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17BZZPA Základy patologie
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBZZPA Základy patologie česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLZPAA Základy patologie česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17AMBZPD Základy patologie a diagnostické metody
 
Z,ZK 5 1P+1C Předmět není vypsán
17KBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
 
česky ZK 4 3P+0C Předmět není vypsán
17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
 
česky ZK 4 3P+0C Předmět není vypsán
17ABBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
 
ZK 4 3P+0C Předmět není vypsán
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace
 
česky KZ 1 2P+0C Předmět není vypsán
17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
 
česky Z,ZK 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBIPM1 Základy preklinické medicíny I česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17KBIPM1 Základy preklinické medicíny I
 
česky Z,ZK 3 8P+0C Předmět není vypsán
17KBIPM2 Základy preklinické medicíny II
 
česky Z,ZK 3 12P+0C Předmět není vypsán
17PBIPM2 Základy preklinické medicíny II.
 
česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17VZPVM Základy principu Vojtovy metody
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17BZZPS Základy psychiatrie a psychologie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBZZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17KBPZPS Základy psychologie
 
česky KZ 2 10P+4C Předmět není vypsán
17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu
 
česky KZ 1 0P+1C Předmět není vypsán
17PBZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17BZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
17PBPZPR Základy pyrotechniky
 
česky KZ 3 1P+0C Předmět není vypsán
17KBP2ZP Základy pyrotechniky
 
česky KZ 3 6P+0C Předmět není vypsán
17KBPZP Základy pyrotechniky
 
česky Z 4 10P+0C Předmět není vypsán
F7PBLZRF Základy radiobiologie a fotobiologie
 
česky Z,ZK 1 1P+1L Předmět není vypsán
17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
 
česky ZK 3 1P+0C Předmět není vypsán
17KBP2ZRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
 
česky ZK 3 6P+0C Předmět není vypsán
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I. česky Z 3 40XH Předmět je vypsán
17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
 
česky ZK 4 25XH Předmět není vypsán
17BZROT Základy ruské odborné terminologie
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBZZROT Základy ruské odborné terminologie
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
17VZRT Základy ruské odborné terminologie
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17KBP2ZS Základy somatologie česky ZK 4 16P+0C Předmět je vypsán
17PBPZS Základy somatologie česky ZK 4 4P+0C Předmět je vypsán
17KBPZS Základy somatologie
 
česky Z,ZK 3 Předmět není vypsán
17PBITM1 Základy teoretické medicíny I česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17KBITM1 Základy teoretické medicíny I česky Z,ZK 3 12P+0C Předmět je vypsán
F7PBKZTM1 Základy teoretické medicíny I. česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
17KBITM2 Základy teoretické medicíny II
 
česky Z,ZK 3 8P+0C Předmět není vypsán
17PBITM2 Základy teoretické medicíny II
 
česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17KMSZTO Základy teorie ošetřovatelství
 
česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PMSZTO Základy teorie ošetřovatelství
 
česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBPZTS Základy teorie státu a práva česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17KBPZTSP Základy teorie státu a práva
 
česky Z,ZK 5 16P+0C Předmět není vypsán
17KBP2ZTSP Základy teorie státu a práva česky ZK 3 10P+0C Předmět je vypsán
17PBLZTXAA Základy toxikologie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLZTXA Základy toxikologie
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLZTX Základy toxikologie
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17BZZTX Základy toxikologie
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
17KBPZT Základy toxikologie
 
česky Z,ZK 3 12P+4C Předmět není vypsán
17PBZZTX Základy toxikologie
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
F7PBLZTXL Základy toxikologie
 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět není vypsán
17KBP2ZT Základy toxikologie česky Z,ZK 3 8P+6C Předmět je vypsán
17PBPZTX Základy toxikologie česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7KMCZUM Základy urgentní medicíny česky KZ 3 5P+5C Předmět je vypsán
17PMBZUM Základy urgentní medicíny a integrovaný záchranný systém
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17AMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17KMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
F7PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 2P Předmět není vypsán
17KBP2ZZT Základy záchranářské techniky
Hynek Černý 
česky KZ 3 10P+6C Předmět je vypsán
17PBPZZT Základy záchranářské techniky
Vladislav Čermák, Gustav Šafr 
česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
17KBPZZT Základy záchranářské techniky
 
česky KZ 3 8P+0C Předmět není vypsán
17PMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
17KMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech česky KZ 4 6P+6C Předmět je vypsán
17PMCZTE Zásahová technika součástí IZS česky KZ 5 2P+0C Předmět je vypsán
17KMCZTE Zásahová technika součástí IZS česky KZ 5 12P+0C Předmět je vypsán
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
F7KMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
 
česky KZ 4 8P Předmět není vypsán
17PBZUZP Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu česky KZ 1 1P+1C Předmět je vypsán
17KBPCOP Činnost obecní policie
 
česky KZ 2 8P+0C Předmět není vypsán
F7DCRZE Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití česky Předmět je vypsán
17DCRZE Řízení a zabezpečení evakuace a nouzového přežití česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra17111.html