Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra přírodovědných oborů

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7DTAAL Ambient Assisted Living česky Předmět je vypsán
F7PMIAAL-A Ambient Assisted Living
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DTARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat česky Předmět je vypsán
17AMPAEM Aplikace EM pole v medicíně
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2AEM Aplikace EM pole v medicíně česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17AMPAIZ Aplikace ionizujícího záření
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PMP2ALM Aplikace laserů v medicíně česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
17AMPALM Aplikace laserů v medicíně
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17PMBAFY Aplikovaná fyzika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBAF Aplikovaná fyzika
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17AMBAOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DTATSS Asistivní technologie a senzorové systémy česky Předmět je vypsán
F7PMIATSS-A Asistivní technologie a senzorové systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
17AMPAMF Atomová a molekulární fyzika Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DTAAT Autonomní asistivní technologie česky Předmět je vypsán
17PBOBP Bakalářská práce
Jiří Cendelín, Pavel Fišer, Martin Fůs, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Pavel Studený, Jana Urzová, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková 
česky Z 10 8S Předmět je vypsán
17ABOBP Bakalářská práce Z 10 8C Předmět není vypsán
F7DTBOD Bezpečnost a ochrana dat česky Předmět je vypsán
F7PMIBD Big data
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky
Jakub Hlaváček, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ondřej Policar, Markéta Žáková 
česky Z,ZK 7 2P+4S Předmět je vypsán
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOBCHA Biochemie česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17PBOBCH Biochemie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBBFT Biofotonika česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ABBBFT Biofotonika
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7ABBBFT Biofotonika
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBBBFT Biofotonika
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOBFT Biofotonika česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17AMPBF Biofyzika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2BF Biofyzika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMPBKM Biokompatibilní materiály Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PMP2BKM Biokompatibilní materiály česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17AMPBLM Biologické membrány - struktura, funkce a metody studia
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PMP2BLM Biologické membrány - struktura, funkce a metody studia
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOBLG Biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBBLG Biologie česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBFBLG Biologie česky Z,ZK 4 1P Předmět je vypsán
F7ABBBLG Biologie
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBFBLG Biologie
 
česky ZK 3 1P Předmět není vypsán
17ABBBLG Biologie Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBBLG Biologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DIBMBK Biomateriály a biokompatibilita česky Předmět je vypsán
F7DIBM Biomechanika česky Předmět je vypsán
F7DTBM Biomechanika česky Předmět je vypsán
17PBBBB Biomechanika a biomateriály
Michaela Hourová, Patrik Kutílek, Klára Ševčíková 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBBB Biomechanika a biomateriály
Dana Tayser Hassan, Patrik Kutílek 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBBB Biomechanika a biomateriály
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7ABBBB Biomechanika a biomateriály
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17AMBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2BTR Biotransport česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
17AMPBTR Biotransport
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17PBOBT Brýlové technologie česky Z,ZK 6 2P+4S Předmět je vypsán
17PBOCHMO Chemie pro optometristy česky Z,ZK 2 2P+1L Předmět je vypsán
F7DTDWT Databáze a webové technologie česky Předmět je vypsán
F7PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17AMPDP1 Diplomová práce 1
 
Z 8 7C Předmět není vypsán
17PMP2DP1 Diplomová práce 1 česky Z 8 7S Předmět je vypsán
17AMPDP2 Diplomová práce 2
 
Z 14 12C Předmět není vypsán
17PMP2DP2 Diplomová práce 2 česky Z 14 12C Předmět je vypsán
F7PBKEHT-C E-Health a telemedicína česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
F7PMIELD-S Elektronický zdravotní záznam a lékařská dokumentace česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7DTEAP Ergonomie a analýza pohybu česky Předmět je vypsán
F7DTEPA Etika a právní aspekty
Iva Holmerová, Lenka Lhotská 
česky Předmět je vypsán
17VEMH Experimentální metody v hemodynamice
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABOFO Farmakologie oka
 
ZK 2 1P Předmět není vypsán
17DAFSM Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie pro biologii a lékařství
 
Předmět není vypsán
17PMP2FSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17AMPFSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBFVP Funkce více proměnných
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBBFVP Funkce více proměnných
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ABBFVP Funkce více proměnných
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBFVP Funkce více proměnných česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLFYZ Fyzika česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17PBLF Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOFYZ Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBTFY1 Fyzika I česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBFY1 Fyzika I česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17ABBFY1 Fyzika I Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17KBIFY1 Fyzika I.
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIFY1 Fyzika I. česky KZ 3 2P Předmět je vypsán
F7ABBFY1 Fyzika I.
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
F7PBBFY1 Fyzika I.
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17ABBFY2 Fyzika II Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBTFY2 Fyzika II česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBFY2 Fyzika II česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBIFY2 Fyzika II. česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17KBIFY2 Fyzika II.
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
F7PBBFY2 Fyzika II.
 
česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět není vypsán
F7ABBFY2 Fyzika II.
 
Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět není vypsán
17ABBFY3 Fyzika III
 
KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBFY3 Fyzika III česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17KBIFY3 Fyzika III.
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIFY3 Fyzika III.
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLGEN Genetika česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PBLGEN Genetika
 
česky Z,ZK 2 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2GCG Genetika a cytogenetika česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17AMPGCG Genetika a cytogenetika
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Jiří Uhlík 
česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17AMPHSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PMP2HSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
Patrik Španěl 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17KBIITP Integrální počet česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět je vypsán
17PBIITP Integrální počet česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBITP Integrální počet Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBITP Integrální počet česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBKITP Integrální počet česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět není vypsán
F7PBBITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABBITP Integrální počet
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBTITP Integrální počet česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7DTIS Interoperabilita a standardy česky Předmět je vypsán
17ABOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOKC1A Kontaktní čočky + praxe I.
Jiří Cendelín, Přemysl Kučera, Jiří Michálek, Petra Srovnalová, Markéta Žáková 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17ABOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III. česky KZ 3 2S Předmět je vypsán
17ABOKC3 Kontaktní čočky + praxe III.
 
KZ 3 2C Předmět není vypsán
17PBOKC3A Kontaktní čočky + praxe III. česky KZ 3 2S Předmět je vypsán
17PBOKRVA Korekce refrakčních vad česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17ABOKRV Korekce refrakčních vad
 
KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLLMT Laboratoř z mikroskopických technik
 
česky Z 2 2L Předmět není vypsán
17AMPLT Laserová technika
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17PMP2LT Laserová technika česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17KBILAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět je vypsán
17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
F7PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět není vypsán
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět není vypsán
F7ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
Z,ZK 6 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOMCH Makromolekulární chemie
 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOMCHA Makromolekulární chemie česky Z,ZK 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PMP2MSB Matematický software pro biomedicínu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMPMSB Matematický software pro biomedicínu
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOMA1 Matematika I. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOMA2 Matematika II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBPMB Matematika pro bakaláře česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBMEC Mechanika Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBMEC Mechanika
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7PBBMEC Mechanika
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBMEC Mechanika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7DTMVP Metodika vědecké práce česky Předmět je vypsán
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17DBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření česky Předmět je vypsán
17DAMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření
 
Předmět není vypsán
17ADBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie česky KZ 3 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBLMIM Mikroskopické metody česky Z 2 1P+2L Předmět je vypsán
17PBLMM Mikroskopické metody
 
česky Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17AMPMMM Mikroskopické metody v medicíně
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PMBMMM Mikroskopické metody v medicíně
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
17AMBMMM Mikroskopické metody v medicíně
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7DTMSPO Modelování a simulace pro protetiku a ortotiku česky Předmět je vypsán
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBLMOB Molekulární biologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLMB Molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17AMPMB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17AMPNCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2NCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBONR Nauka o refrakci
 
česky Z,ZK 2 1P Předmět není vypsán
17PBONRA Nauka o refrakci česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7DTNTMAT Nové technologie a metody v asistivních technologiích česky Předmět je vypsán
17PMBNM Numerické metody česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBONMP Návrh a management projektu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABOOFP Oftalmologické přístroje
 
KZ 2 1P Předmět není vypsán
17PBOOFP Oftalmologické přístroje česky KZ 3 3P Předmět je vypsán
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOP1 Optická praktika I. česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17PBOOP2 Optická praktika II. česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
F7DIOM Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu česky Předmět je vypsán
17ADBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
Jiří Novák 
ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
17DBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
Jiří Novák 
česky Předmět je vypsán
17PBOOF Optika fyzikální česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová česky Z,ZK 6 3P+2S Předmět je vypsán
17ABOOGB Optika geometrická a brýlová
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
17AMPOGV Optika geometrická a vlnová
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
17PMP2OEL Optoelektronika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMPOEL Optoelektronika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOOMPA Optometrická praktika česky KZ 8 6L Předmět je vypsán
17PBOOMP Optometrická praktika česky KZ 8 6L Předmět je vypsán
17PBOOVP Optometrie v praxi česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PMP2OCH Organická chemie česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17AMPOCH Organická chemie
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17DBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory česky Předmět je vypsán
17ADBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17AMPPLB Pevné látky pro biomedicínu
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17AMPBFT Pokročilá biofotonika
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
17PMP2PBM Pokročilá biomechanika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17AMPPBM Pokročilá biomechanika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17VAMDI Pokročilé metody pro diagnostické zobrazování
 
Z 2 2P Předmět není vypsán
F7DIPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku česky Předmět je vypsán
17DBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
Jiří Novák 
česky Předmět je vypsán
17ADBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
Jiří Novák 
ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
17DBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně česky Předmět je vypsán
17DAPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně
 
Předmět není vypsán
17ADBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
17PBLPMM Principy mikroskopických metod
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová 
česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17AMPPJ1 Projekt 1
 
Z 4 2C Předmět není vypsán
17PMP2PJ1 Projekt 1 česky Z 4 2S Předmět je vypsán
17AMPPJ2 Projekt 2
 
Z 4 3C Předmět není vypsán
17PMP2PJ2 Projekt 2 česky Z 4 3S Předmět je vypsán
F7PMIPSLK-A Psychologie a komunikace
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17BOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
Zdeňka Vaňharová 
česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7DIRI Rehabilitační inženýrství česky Předmět je vypsán
17VRTG Rentgenové záření
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17DAREZA Rentgenové záření
 
Předmět není vypsán
F7DIRRI Robotika v rehabilitačním inženýrství česky Předmět je vypsán
17AMPSDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Z 2 1C Předmět není vypsán
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17AMPSDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Z 2 1C Předmět není vypsán
17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 2 1C Předmět je vypsán
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1 česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17AMPSP1 Seminář k projektu 1
 
Z 2 1C Předmět není vypsán
17AMPSP2 Seminář k projektu 2
 
Z 2 1C Předmět není vypsán
17PMP2SP2 Seminář k projektu 2 česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17VSBM Seminář z biomechaniky česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17VSMB Seminář z praktické mechaniky a biomechaniky
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
17VZGVO Seminář ze základů geometrické a vlnové optiky
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
17VSF1 Semináře z fyziky 1 česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17VSF2 Semináře z fyziky 2 česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17VSM Semináře z matematiky česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
17PBISM Semináře z matematiky česky KZ 3 2S Předmět je vypsán
17KBISM Semináře z matematiky česky KZ 3 4P+8S Předmět je vypsán
17VSMP Semináře z matematiky (pokračování) česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
17PMBSPM Softwarová podpora pro matematické modelování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBSPMM Softwarová podpora pro matematické modelování
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOSOP Speciální optické pomůcky
Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSRBA Strabologie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABOSRB Strabologie KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOSRB Strabologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7DTSZ Stárnutí a zdraví
Iva Holmerová 
česky Předmět je vypsán
17ABOSUR1 Subjektivní refrakce I. Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II. česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 6 1P+4C Předmět není vypsán
F7DTTRAT Technická realizace asistivních technologií česky Předmět je vypsán
17AMPTVP Technika vakua a práce s plyny
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PMP2TVP Technika vakua a práce s plyny
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17VTVP Technika vakua a práce s plyny
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMPTPN Technologické postupy v nanotechnologiích
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7DTTSS Telemedicína a senzorové sítě česky Předmět je vypsán
17DATVL Tenké vrstvy v lékařství
 
Předmět není vypsán
17PMP2TBH Trombogenicita a hemokompatibilita
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17AMPTBH Trombogenicita a hemokompatibilita
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABOTPR Týmový projekt KZ 5 4C Předmět není vypsán
17PBOTPR Týmový projekt
Blanka Brůnová, Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Jana Urzová, Michal Vymyslický, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková 
česky KZ 5 4S Předmět je vypsán
17PMP2LMS Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17AMPLMS Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PMIUMIT Umělá inteligence
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7DIUON Umělé orgány a náhrady česky Předmět je vypsán
17U3V1 Univerzita třetího věku 1 - rezervace místnosti česky NIC 2P NIC 2P Předmět je vypsán
17U3V2 Univerzita třetího věku 2 - rezervace místnosti česky NIC 2P NIC 2P Předmět je vypsán
17U3V3 Univerzita třetího věku 3
 
česky Z 2P Z 2P Předmět není vypsán
17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17AMPVOB Vláknová optika pro biologii a medicínu Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17AMBVOB Vláknová optika pro biomedicínu
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
17AMPVKF Vybrané kapitoly z fyziky
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMPVMA Vybrané kapitoly z matematiky
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky
 
česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ADBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět je vypsán
17DBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu česky Předmět je vypsán
F7DTVPF Vybrané partie z fyziologie česky Předmět je vypsán
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABOVZF Vyšetřování zrakových funkcí
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
WLB07092 Zobrazovací techniky v radiologii
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMBZMI Zobrazování pomocí ionizujícího záření
 
KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMPZAM Základy aplikované matematiky
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMPZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17VZFP Základy fyziky plazmatu
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
17PBOZFO Základy fyziologické optiky
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABOZFOA Základy fyziologické optiky
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
17AMBZMB Základy molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2ZMM Základy měření a simulace v mechanice
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17AMPZMM Základy měření a simulace v mechanice
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie česky Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBKZTM2 Základy teoretické medicíny II. česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PMP2IBD Úvod do imunologie a buněčných diagnostických metod česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMPIBD Úvod do imunologie a buněčných diagnostických metod
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17DAULT Úvod do laserové techniky
 
Předmět není vypsán
17VUPD Úvod do počítačové dynamiky tekutin
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra17101.html