Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

katedra přírodovědných oborů

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PMIAAL-A Ambient Assisted Living
 
Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PMP2AEM Aplikace EM pole v medicíně česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPAEM Aplikace EM pole v medicíně
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17AMPAIZ Aplikace ionizujícího záření KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17PMP2ALM Aplikace laserů v medicíně česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17AMPALM Aplikace laserů v medicíně
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
17PMBAFY Aplikovaná fyzika česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBAOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství
 
KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
F7PMIATSS-A Asistivní technologie a senzorové systémy
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
17AMPAMF Atomová a molekulární fyzika Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PBOBP Bakalářská práce
Jiří Cendelín, Pavel Fišer, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Pavel Studený, Jana Urzová, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková 
česky Z 10 0+8 Předmět je vypsán
F7PMIBD Big data
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky česky Z,ZK 7 2+4 Předmět je vypsán
17ABOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
Z,ZK 7 2+4 Předmět není vypsán
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky česky Z,ZK 7 2+4 Předmět je vypsán
17PBOBCHA Biochemie česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17PBOBCH Biochemie
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
17PBBBFT Biofotonika česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17KBBBFT Biofotonika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17ABBBFT Biofotonika KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOBFT Biofotonika česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17AMPBF Biofyzika
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2BF Biofyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPBKM Biokompatibilní materiály Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2BKM Biokompatibilní materiály česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17AMPBLM Biologické membrány - struktura, funkce a metody studia
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PMP2BLM Biologické membrány - struktura, funkce a metody studia
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17KBBBLG Biologie
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PBOBLG Biologie česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBFBLG Biologie česky Z,ZK 4 1+0 Předmět je vypsán
17PBBBLG Biologie česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17ABBBLG Biologie Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
F7DIBMBK Biomateriály a biokompatibilita česky Předmět je vypsán
F7DIBM Biomechanika česky Předmět je vypsán
17KBBBB Biomechanika a biomateriály
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PBBBB Biomechanika a biomateriály
Veronika Kotolová, Patrik Kutílek, Klára Ševčíková 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17ABBBB Biomechanika a biomateriály
Dana Tayser Hassan, Patrik Kutílek 
Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPBTR Biotransport
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
17PMP2BTR Biotransport česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PBOBT Brýlové technologie česky Z,ZK 6 2+4 Předmět je vypsán
17PBOCHMO Chemie pro optometristy česky Z,ZK 2 2+1 Předmět je vypsán
17PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17KBBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PMP2DP1 Diplomová práce 1 česky Z 8 0+7 Předmět je vypsán
17AMPDP1 Diplomová práce 1
 
Z 8 0+7 Předmět není vypsán
17AMPDP2 Diplomová práce 2
 
Z 14 0+12 Předmět není vypsán
17PMP2DP2 Diplomová práce 2 česky Z 14 0+12 Předmět je vypsán
F7PBKEHT-C E-Health a telemedicína
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
F7PMIELD-S Elektronický zdravotní záznam a lékařská dokumentace
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
17VEMH Experimentální metody v hemodynamice
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17ABOFO Farmakologie oka
 
ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
17DAFSM Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie pro biologii a lékařství
 
Předmět není vypsán
17PMP2FSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17AMPFSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBBFVP Funkce více proměnných česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17ABBFVP Funkce více proměnných
 
KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17KBBFVP Funkce více proměnných
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17PBLF Fyzika česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOFYZ Fyzika česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
F7PBLFYZ Fyzika
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17KBBFY1 Fyzika I
 
česky Z,ZK 5 2+1+1 Předmět není vypsán
17PBTFY1 Fyzika I česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBBFY1 Fyzika I česky Z,ZK 5 2+1+1 Předmět je vypsán
17ABBFY1 Fyzika I Z,ZK 5 2+1+1 Předmět je vypsán
17KBIFY1 Fyzika I.
 
česky KZ 3 4+8 Předmět není vypsán
17PBIFY1 Fyzika I. česky KZ 3 2+0 Předmět je vypsán
17KBBFY2 Fyzika II
 
česky Z,ZK 5 2+1+1 Předmět není vypsán
17PBBFY2 Fyzika II česky Z,ZK 5 2+1+1 Předmět je vypsán
17PBTFY2 Fyzika II česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17ABBFY2 Fyzika II Z,ZK 5 2+1+1 Předmět je vypsán
17PBIFY2 Fyzika II. česky KZ 3 2+0 Předmět je vypsán
17KBIFY2 Fyzika II.
 
česky KZ 3 4+8 Předmět není vypsán
17KBBFY3 Fyzika III
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17ABBFY3 Fyzika III
 
KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17PBBFY3 Fyzika III česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17KBIFY3 Fyzika III.
 
česky KZ 3 4+8 Předmět není vypsán
17PBIFY3 Fyzika III. česky KZ 3 1+1 Předmět není vypsán
17PBLGEN Genetika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
F7PBLGEN Genetika
 
česky Z,ZK 2 2P+2C Předmět není vypsán
17AMPGCG Genetika a cytogenetika
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PMP2GCG Genetika a cytogenetika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Jiří Uhlík 
česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17PMP2HSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
Patrik Španěl 
česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17AMPHSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17KBBITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
17ABBITP Integrální počet Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBIITP Integrální počet česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
F7PBKITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět není vypsán
17PBTITP Integrální počet česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17KBIITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 5 12+12 Předmět není vypsán
17PBBITP Integrální počet česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17ABOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
17PBOKC1A Kontaktní čočky + praxe I.
Jiří Cendelín, Přemysl Kučera, Jiří Michálek, Petra Srovnalová, Markéta Žáková 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
17ABOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II. česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II. česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17ABOKC3 Kontaktní čočky + praxe III.
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III. česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
17PBOKC3A Kontaktní čočky + praxe III. česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
17ABOKRV Korekce refrakčních vad
 
KZ 3 1+1 Předmět není vypsán
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
česky KZ 3 1+1 Předmět není vypsán
17PBOKRVA Korekce refrakčních vad česky KZ 2 1+0 Předmět je vypsán
17PBLLMT Laboratoř z mikroskopických technik
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17AMPLT Laserová technika
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2LT Laserová technika česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět není vypsán
17KBILAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 5 12+12 Předmět není vypsán
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17KBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PBOMCHA Makromolekulární chemie česky Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
17PBOMCH Makromolekulární chemie česky Z,ZK 3 1+1 Předmět je vypsán
17PMP2MSB Matematický software pro biomedicínu
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17AMPMSB Matematický software pro biomedicínu
 
KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17PBOMA1 Matematika I. česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOMA2 Matematika II. česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBPMB Matematika pro bakaláře česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PBBMEC Mechanika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17KBBMEC Mechanika
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17ABBMEC Mechanika Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17ADBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření ZK 5 2+0 ZK 5 2+0 Předmět je vypsán
17DAMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření
 
Předmět není vypsán
17DBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření česky Předmět je vypsán
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie česky KZ 3 1+1 Předmět je vypsán
17PBLMM Mikroskopické metody česky Z 2 2+2 Předmět je vypsán
F7PBLMIM Mikroskopické metody
 
česky Z 2 1P+2L Předmět není vypsán
17PMBMMM Mikroskopické metody v medicíně
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17AMBMMM Mikroskopické metody v medicíně
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17AMPMMM Mikroskopické metody v medicíně KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
F7PBLMOB Molekulární biologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLMB Molekulární biologie česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPMB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2NCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17AMPNCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PBONRA Nauka o refrakci česky ZK 2 1+0 Předmět je vypsán
17PBONR Nauka o refrakci
 
česky Z,ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
17PMBNM Numerické metody česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBONMP Návrh a management projektu česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17PBOOFP Oftalmologické přístroje česky KZ 3 3+0 Předmět je vypsán
17ABOOFP Oftalmologické přístroje
 
KZ 2 1+0 Předmět je vypsán
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
Martin Fůs, Šárka Pitrová 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOOP1 Optická praktika I. česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
17PBOOP2 Optická praktika II. česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
F7DIOM Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu česky Předmět je vypsán
17DBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
Jiří Novák 
česky Předmět je vypsán
17ADBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
Jiří Novák 
ZK 5 2+0 ZK 5 2+0 Předmět je vypsán
17PBOOF Optika fyzikální česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17ABOOGB Optika geometrická a brýlová
 
Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová česky Z,ZK 6 3+2 Předmět je vypsán
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17AMPOGV Optika geometrická a vlnová Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2OEL Optoelektronika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPOEL Optoelektronika
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PBOOMPA Optometrická praktika česky KZ 8 0+6 Předmět je vypsán
17PBOOMP Optometrická praktika česky KZ 8 0+6 Předmět je vypsán
17PBOOVP Optometrie v praxi česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17AMPOCH Organická chemie
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PMP2OCH Organická chemie česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17ADBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory ZK 5 2+0 ZK 5 2+0 Předmět je vypsán
17DBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory česky Předmět je vypsán
17AMPPLB Pevné látky pro biomedicínu
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17AMPBFT Pokročilá biofotonika
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
17AMPPBM Pokročilá biomechanika Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2PBM Pokročilá biomechanika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17VAMDI Pokročilé metody pro diagnostické zobrazování
 
Z 2 2+0 Předmět je vypsán
17ADBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
Jiří Novák 
ZK 5 2+0 ZK 5 2+0 Předmět je vypsán
17DBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
Jiří Novák 
česky Předmět je vypsán
F7DIPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku česky Předmět je vypsán
17DBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně česky Předmět je vypsán
17DAPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně
 
Předmět není vypsán
17ADBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně ZK 5 2+0 ZK 5 2+0 Předmět je vypsán
17PBLPMM Principy mikroskopických metod
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
Blanka Brůnová, Milan Pešák 
česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17AMPPJ1 Projekt 1
 
Z 4 0+2 Předmět je vypsán
17PMP2PJ1 Projekt 1 česky Z 4 0+2 Předmět je vypsán
17AMPPJ2 Projekt 2
 
Z 4 0+3 Předmět je vypsán
17PMP2PJ2 Projekt 2 česky Z 4 0+3 Předmět je vypsán
F7PMIPSLK-A Psychologie a komunikace
Iva Holmerová 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17BOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie česky Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
F7DIRI Rehabilitační inženýrství česky Předmět je vypsán
17VRTG Rentgenové záření
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17DAREZA Rentgenové záření
 
Předmět není vypsán
F7DIRRI Robotika v rehabilitačním inženýrství česky Předmět je vypsán
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17AMPSDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Z 2 0+1 Předmět není vypsán
17AMPSDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Z 2 0+1 Předmět není vypsán
17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17AMPSP1 Seminář k projektu 1 Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17AMPSP2 Seminář k projektu 2 Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17PMP2SP2 Seminář k projektu 2 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17VSBM Seminář z biomechaniky česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
17VSMB Seminář z praktické mechaniky a biomechaniky česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17VZGVO Seminář ze základů geometrické a vlnové optiky
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17VSF1 Semináře z fyziky 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
17VSF2 Semináře z fyziky 2 česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17PBISM Semináře z matematiky česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
17VSM Semináře z matematiky česky Z 2 0+2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
17KBISM Semináře z matematiky
 
česky KZ 3 4+8 Předmět není vypsán
17VSMP Semináře z matematiky (pokračování) česky Z 2 0+2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
17PMBSPM Softwarová podpora pro matematické modelování česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17PBOSOP Speciální optické pomůcky
Blanka Brůnová, Milan Pešák 
česky Z,ZK 3 1+1 Předmět je vypsán
17PBOSRB Strabologie
Blanka Brůnová, Anna Zobanová 
česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17ABOSRB Strabologie
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOSRBA Strabologie
Blanka Brůnová, Anna Zobanová 
česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. česky Z,ZK 3 2+2 Předmět je vypsán
17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II. česky Z,ZK 7 2+4 Předmět je vypsán
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 6 1+4 Předmět není vypsán
17VTVP Technika vakua a práce s plyny
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
17AMPTVP Technika vakua a práce s plyny
 
KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17PMP2TVP Technika vakua a práce s plyny
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17AMPTPN Technologické postupy v nanotechnologiích KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
17DATVL Tenké vrstvy v lékařství
 
Předmět není vypsán
17PMP2TBH Trombogenicita a hemokompatibilita
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17AMPTBH Trombogenicita a hemokompatibilita
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOTPR Týmový projekt česky KZ 5 0+4 Předmět je vypsán
17PMP2LMS Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17AMPLMS Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
F7PMIUMIT Umělá inteligence
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
F7DIUON Umělé orgány a náhrady česky Předmět je vypsán
17U3V1 Univerzita třetího věku 1 - rezervace místnosti česky NIC 2+0 NIC 2+0 Předmět je vypsán
17U3V2 Univerzita třetího věku 2 - rezervace místnosti česky NIC 2+0 NIC 2+0 Předmět je vypsán
17U3V3 Univerzita třetího věku 3
 
česky Z 2+0 Z 2+0 Předmět není vypsán
17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu česky Z,ZK 4 2+1+1 Předmět je vypsán
17AMPVOB Vláknová optika pro biologii a medicínu
 
Z,ZK 4 2+1+1 Předmět není vypsán
17AMBVOB Vláknová optika pro biomedicínu
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky česky Z,ZK 4 1+2 Předmět je vypsán
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPVKF Vybrané kapitoly z fyziky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPVMA Vybrané kapitoly z matematiky
 
KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17ADBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu ZK 5 2+0 ZK 5 2+0 Předmět je vypsán
17DBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu česky Předmět je vypsán
17ABOVZF Vyšetřování zrakových funkcí
 
KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
WLB07092 Zobrazovací techniky v radiologii
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17AMBZMI Zobrazování pomocí ionizujícího záření
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17AMPZAM Základy aplikované matematiky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMPZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod Z,ZK 4 2+1+1 Předmět je vypsán
17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod česky Z,ZK 4 2+1+1 Předmět je vypsán
17VZFP Základy fyziky plazmatu česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17ABOZFOA Základy fyziologické optiky
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17PBOZFO Základy fyziologické optiky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBZMB Základy molekulární biologie Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMPZMM Základy měření a simulace v mechanice
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PMP2ZMM Základy měření a simulace v mechanice česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
F7PBKZTM2 Základy teoretické medicíny II.
 
česky ZK 2 2P+0S Předmět není vypsán
17AMPIBD Úvod do imunologie a buněčných diagnostických metod
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PMP2IBD Úvod do imunologie a buněčných diagnostických metod
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17DAULT Úvod do laserové techniky
 
Předmět není vypsán
17VUPD Úvod do počítačové dynamiky tekutin
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra17101.html