Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Organizace a provoz laboratoře

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOPL Z 2 1P+1L česky
Přednášející:
Luděk Šprongl
Cvičící:
Miloslava Rumlerová (gar.), Luděk Šprongl
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úkolem předmětu je seznámit studenty bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se základy řízení laboratoře, metodami a dalšími aplikacemi řízení v práci zdravotního laboranta. Student bude seznámen se systémem zdravotní péče a se základy ekonomiky.

Výuka je zaměřena na získání základních požadavků o řízení laboratoře, o plánování v provozu klinické laboratoře, základech jejího financování, způsobech komunikace v klinické laboratoři, řízení pracovníků v klinické laboratoři, znalostí o zásadách správné laboratorní práce, o systém kontroly kvality jakosti, certifikaci, akreditaci a zásadách výzkumu a vývoje. Studenti získají poznatky o základech řízení laboratoře, laboratorním plánování a organizaci, rozpočtu laboratoří a financování zdravotnických služeb, základních ekonomických pojmech, nezbytné laboratorní dokumentaci, řízení pracovníků, komunikaci v klinické laboratoři, SLP, certifikaci a akreditaci dle ISO 15189.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů, omluvené absence je nutno nahradit v jiném termínu.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu, v případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

•Struktura zdravotnických služeb, typy klinických laboratoří, jejich definice a funkce v systému zdravotnictví.

•Konsolidace, centralizace, integrace laboratoří.

•Organizace a řízení klinických laboratoří, organizační struktura laboratoře.

•Zásady správné laboratorní práce, interní kontrola kvality, externí kontrola kvality.

•Financování a ekonomika klinické laboratoře.

•Personální politika v laboratoři, vedení pracovníků, pracovní náplň, popis práce, pravomoc a zodpovědnost pracovníků laboratoře, týmová práce, komunikace mezi pracovníky laboratoře.

•Informační technologie v laboratoři, komunikace s uživateli laboratorních dat, laboratorní a nemocniční informační systémy, možnosti sdělování výsledků, možnosti vedení dokumentace.

Osnova cvičení:

•Organizační proces v biochemických laboratořích.

•Organizační proces v hematologické laboratoři.

•Organizační proces v mikrobiologické laboratoři.

•Organizační proces ve virologické laboratoři.

•Organizační proces v genetické laboratoři.

•Organizační proces ve farmakotoxikologické laboratoři.

•Organizační proces v ostatních laboratořích.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DASTYCH, Milan a kol. Klinická biochemie. 3. vydání, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7788-1.

•ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 3. rozšířené a doplněné vydání, Praha: Galén, Karolinum, 2013. ISBN 9788074920622.

•ČSN, EN ISO 15189, ČSN, EN ISO 9001.

•Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•MATÝŠKOVÁ Miloslava a kol. Systém managementu jakosti – využití v laboratoři. 1. vydání, Brno: NCO NZO (IDV PZ), 2002. ISBN 978-80-7013-367-5.

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost OBK
Šprongl L.
Rumlerová M.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Oblastní nemocnice Kladno
St
místnost KL:C-1
Šprongl L.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
místnost OBK
Šprongl L.
Rumlerová M.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Oblastní nemocnice Kladno
Čt
místnost OBK
Šprongl L.
Rumlerová M.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Oblastní nemocnice Kladno

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5856306.html