Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Klinické obory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKLO KZ 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je orientačně seznámen s lékařskými obory, které nemají vlastní předmět v rámci předkládaného studijního programu tak, aby o nich získal základní přehled, a seznámil se s jejich náplní a jejich vztahu k zdravotnickému záchranářství. Tyto přednášky zajišťují specialisté v daných oborech, aby tak byla garantována jejich kvalita.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné písemné testy z jednotlivých probíraných oborů (oftalmologie, otorhinolaryngologie, dermatovenerologie, infekční lékařství, stomatologie).

Požadavky na studenta: dovednost využít poznatků a znalostí z předmětů anatomie, fyziologie a patofyziologie v přednášených oborech; úspěšné absolvování písemných testů z jednotlivých oborů.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost I.

2. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost II.

3. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost. Základy foniatrie I.

4. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost. Základy foniatrie II.

5. týden Dermatovenerologie. Diagnostika a léčba kožních onemocnění, možnosti prevence.

6. týden Dermatovenerologie. Diagnostika a léčba venerických onemocnění, možnosti prevence.

7. týden Infekční choroby bakteriálního původu (diagnostika, léčba, prevence, ochrana ošetřujícího personálu).

8. týden Infekční choroby virového původu (diagnostika, léčba, prevence, ochrana ošetřujícího personálu). Mykózy.

9. týden Konzervační a ortodontická stomatologie.

10. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané ve stomatochirurgii se zaměřením na důsledky postižení čelistního kloubu a na úrazy obličejových kostí včetně fyzioterapeutických postupů při rekonvalescenci.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAHN Aleš. Otoneurologie a tinitologie. 2. doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 152 s. ISBN 978-80-247-4345-5.

•HOLMEROVÁ Iva. Dlouhodobá péče, geriatrické aspekty a kvalita. Praha: Grada Publishing, 2015, 176 s. ISBN 978-80-247-5439-0.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOLARČÍK Lukáš a kolektiv. Příručka pro sestry v oftalmologii. Praha: Grada Publishing, 2016, 160 s. ISBN 978-80-247-5458-1

•KUCHYNKOVÁ Zdeňka a kolektiv. Dětská otolaryngologie. Praha: Grada Publishing, 2014, 144 s. ISBN 978-80-247-4177-2.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada Publishing, 2012, 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MAZÁNEK Jiří a kolektiv. Zubní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2014, 616 s. ISBN 978-80-247-3534-4.

•PAVLÍK Emil. Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba. In NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 414–493. ISBN 978-80-271-0210-5,

•RÖCKEN Martin a Martin SCHSLLER. Kapesní atlas dermatologie. Praha: Grada Publishing, 2018, 416 s. ISBN 978-80-271-0106-1

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016, 870 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

•HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 450 s. ISBN 978-802-4726-120.

•HOLCNEROVÁ Vladimíra a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Volnočasové aktivity pro seniory. Praha: Grada, 2013, 100 s. ISBN 978-80-247-4697-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6197606.html