Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Soudní lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLSL KZ 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná, prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Požadavky:

Pro udělení klasikovaného zápočtu student prokáže znalost problematiky zpracováním seminární práce na vybrané téma (shodné s tématy přednášek) a ústní obhajobou (tj. rozhovorem na vybrané téma).

Osnova přednášek:

•Koncepce soudního lékařství, základní pojmy, smrt, prohlídka a pitva zemřelých, posmrtné změny, vitální reakce, určování doby smrti.

•Náhlé úmrtí, SIDS.

•Prohlídka živých osob, biomechanika poranění, tupé, ostré, střelné poranění.

•Udušení, poranění vysokou a nízkou teplotou, elektrickým proudem, změnou tlaku a ionizujícím zářením.

•Dopravní nehody, úrazy v letectví, poranění pádem. Základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

•Identifikace.

•Pomocná vyšetřeními při pitvě (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické).

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5680-6.

Doporučená literatura:

•DVOŘÁČEK, Igor. Soudní lékařství: studijní opora. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. ISBN 978-80-7464-300-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5859306.html