Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy radiobiologie a fotobiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZRF Z,ZK 1 1P+1L česky
Přednášející:
Yulia Čuprová (gar.), Jana Hudzietzová, Leoš Navrátil, Jaroslav Průcha
Cvičící:
Yulia Čuprová (gar.), Jana Hudzietzová, Jaroslav Průcha
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je navýšení teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech fotobiologie/fotochemie a radiační ochrany. Studenti budou seznámeni se základními biofyzikálními poznatky v oblasti ionizujícího a neionizujícího záření, se základními fotochemickými procesy nutnými pro pochopení mechanizmu interakcí ionizujícího a neionizujícího záření s živými a neživými systémy, metrologií a legislativou v oblasti ionizujícího i neionizujícího záření.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. 100% účast na cvičeních. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Způsob náhrady určí vyučující.

2. Odevzdané a započtené protokoly z praktické výuky.

Požadavky na zkoušku:

1. Získání zápočtu.

2. Otázky ve zkouškovém testu vychází z náplně cvičení a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (jedná správná odpověď), z příkladů a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. K úspěšnému vykonání zápočtového testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí.Při zkoušce nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Osnova přednášek:

•Interakce světla a živé hmoty. Fluorescenční a chromogenní snímání a značení. Fotodynamická inaktivace mikroorganismů.

•Metrologie ionizujícího záření. Účinky ionizujícího a neionizujícího záření na lidský organizmus.

•Diagnostika a léčba nemoci z ozáření. Radiosenzitivita a radiorezistence orgánů a tkání.

•Terapeutické strategie využití světla. Fototoxicita a fotoprotekce. Fotokatalýza.

Osnova cvičení:

•Reflexe a absorpce světla. Fotobiologické reakce.

•Účinky světla o různých vlnových délkách.

•Dozimetrie RTG záření.

•Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAVRÁNKOVÁ, Renata a kol. Základy radiobiologie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2018. ISBN 978-80-7394-696-8.

•KUNA, Pavel a Leoš NAVRÁTIL. Klinická radiobiologie. Praha: Manus, 2005. ISBN 80-865-7109-2.

•MATOUŠEK, Jiří, Jan ÖSTERREICHER a Petr LINHART. CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-029-6.

•ŠINKOROVÁ, Zuzana a Leoš NAVRÁTIL. Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05626-4.

•VRBOVÁ, Miroslava, Helena JELÍNKOVÁ a Petr GAVRILOV. Úvod do laserové techniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01108-9.

Doporučená literatura:

•KLENER, Vladislav (ed.). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

•NAVRÁTIL, Leoš (ed.). Moderní fototerapie a laseroterapie. Praha: Manus, 2000. ISBN 80-902-3183-7.

•NERUDA, Otakar. Radiační události. In: ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-716-9688-9.

•STOCHEL, Grazyna. Bioinorganic photochemistry. Chichester: Wiley, 2009. ISBN 978-1-4051-6172-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
Průcha J.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-110
Čuprová Y.
Průcha J.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna fyziologie
Út
St
místnost KL:K-2
Průcha J.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-2
Navrátil L.
Čuprová Y.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5856206.html