Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pohybové aktivity a sport handicapovaných

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFPASH Z 2 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s kondičním a vrcholovým sportem tělesně a zdravotně postižených, sportem jako součástí komprehenzívní terapie, podpory bazální terapie. Bude přednášena problematika využití pohybových a sportovních aktivit v psychosociální rehabilitaci. Sociální význam sportu, integrace prostřednictvím sportu do majoritní společnosti. Setkání s aktivními handicapovanými sportovci.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: prezentace přiděleného tématu z oblasti pohybových aktivit a sportu handicapovaných

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Historie a současnost sportu zdravotně postižených.

2. týden Formy tělesné výchovy a sportu handicapovaných.

3. týden Význam sportu tělesně postižených.

4. týden Sportovní odvětví pro zdravotně postižené. Materiální zabezpečení sportu.

5. týden Klasifikace postižení pro jednotlivé sporty.

6. týden Kompenzační cvičení zdravotně postižených sportovců. Pravidla, soutěžní řády.

7. týden Aplikované pohybové aktivity.

8. týden Sport handicapovaných dětí.

9. týden Sport tělesně postižených.

10. týden Sport zrakově a sluchově postižených.

11. týden Sport mentálně postižených.

12. týden Vrcholový sport zdravotně postižených.

13. týden Příklady a pravidla sportů zdravotně postižených

14. týden Opakování, zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DAĎOVÁ, Klára. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 89 s. ISBN 978-802-4615-202.

•JANSA, Petr a Josef DOVALIL. Sportovní příprava: vybrané teoretické obory, stručné dějiny tělesné výchovy a sportu, základy pedagogiky a psychologie sportu, fyziologie sportu, sportovní trénink, sport zdravotně postižených, sport a doping, úrazy ve sportu a první pomoc, základy sportovní regenerace a rehabilitace, sportovní management. 1. vyd. Praha: Q-art, 2007, 267 s. ISBN 978-80-903280-8-2.

•KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011, 190 s. ISBN 978-807-2627-127.

•TILINGER, Pavel a Alena LEJČAROVÁ. Sport osob s intelektovým postižením. Praha: Karolinum, 2012, 188 s. ISBN 978-80-246-2037-4.

•TRNKA, Václav. Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice. Praha: Karolinum, 2012, 80 s. ISBN 978-80-246-1958-3.

Doporučená literatura:

•JANDAČKA, Daniel. Kinetická analýza lidského pohybu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 144 s. ISBN 978-80-7464-103-9.

•JANDAČKA, Daniel a Radim UHLÁŘ. Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 116 s. ISBN 978-80-7368-944-5.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Dětský pohybový systém. Olomouc: Poznání, 2012, 152 s. ISBN 978-80-87419-18-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122406.html