Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Využití přístrojové techniky ve fyzikálních léčebných metodách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFVPT Z,ZK 2 1P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Zdravotnická biofyzika (F7PBFZB)
Přednášející:
Martin Brach, Jaroslav Průcha (gar.)
Cvičící:
Martin Brach
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podání základních informaci o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů realizovaných v přístrojových fyzikálně-léčebných metodách a vlivu fyzikálních energií produkovaných těmito přístroji na organizmus pacienta. Studenti budou seznámeni s přehledem přístrojově podmíněných fyzikálních léčebných metod, jejich indikacemi a kontraindikacemi, fyziologickou podstatou účinku jednotlivých metod, účelem určení jednotlivých přístrojových medicínských technologií, indikačním spektrem, legislativními aspekty spojenými s přístrojovou fyzikální terapií a úlohou fyzioterapeuta při aplikaci jednotlivých procedur.

Praktická cvičení jsou zaměřena na osvojení pracovních postupů při aplikaci vybraných forem přístrojově podmíněných medicínských technologií z oboru fyzikální medicíny v klinické praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí v průběhu semestru, ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalosti fyzikálních zákonů využívaných ve fyzikální terapii a patofyziologických příčin vhodných indikací.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Bezpečnost práce a fyzikální terapie realizovaná přístrojovými medicínskými technologiemi. Přístroje využívající mechanické vlnění, jeho formy, interakce. Přístrojová fyzioterapeutická technika využívající principů biomechaniky. Medicínské technologie využívající řízeného přetlaku, řízeného podtlaku a řízeného střídání přetlaku a podtlaku na organizmus. Účinky přístrojů působících na organizmus prostřednictvím mechanické energie. Přístrojová fyzioterapeutická technika využívající ultrazvuku. Účinky ultrazvuku.

3.–4. týden Přístrojová fyzikálně-léčebná technika využívající elektrický proud a mechanizmy jeho působení na živý organizmus, bezpečnost práce se zdravotnickými prostředky využívajícími elektrického pole a elektrického proudu. Vliv přístrojových medicínských technologií na strukturu a funkce jednotlivých buněk, na buněčné membrány a buněčné organely, na mezibuněčný prostor, na membránový transport a změny membránových potenciálů. Přístroje využívající aktivních i pasivních elektrických vlastností organizmu a vedení elektrického proudu tkáněmi. Medicínské technologie využívající elektrického náboje a elektrického proudu. Přístrojová realizace a medicínské využití stejnosměrného elektrického proudu a střídavého elektirckého proudu o nízké frekvenci. Přístroje využívající aktivních elektrických vlastností vzrušivých tkání. Technologie aplikující časově proměnné magnetické pole.

5.–6. týden Medicínské technologie založené na využití střídavého elektrického proudu středních frekvencí (několik kHz), vysokofrekvenčních elektrických proudů a elektromagnetického vlnění, jejich indikace, kontraindikace. Přístroje pro galvanoterapie, iontoforézu a elektroforézu. Léčebně přístrojové využití časově proměnných elektromagnetických polí generujících indukované elektrické proudy různých proudových hustot.

7.–8. týden Medicínské přístrojové technologie aplikující optické záření, jejich fyzikální základy a mechanizmus působení na živý organizmus. Přístroje a zařízení využívající optické metody. Aspekty fotometrického a radiometrického popisu působení těchto technologií na živé organizmy. Přístrojová realizace fototerapie, její využití v rehabilitačním lékařství. Indikace, kontraindikace. Technologie využívající ultrafialového záření, infračerveného záření, laserového záření, podstata a rozdíly v aplikacích ve fyzioterapii a fyzikální medicíně.

9.–10. týden Medicínské přístrojové technologie využívající generování tepelné energie. Přístrojové techniky využívané k regulaci teploty lidského těla. Přístroje pro moderní postupy měření teploty. Technologie vodoléčby. Přístrojové aspekty lokálně používaných tepelných procedur. Technologie produkující chlad. Přístroje využívající kryoterapie v medicíně. Mrazící komory.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Principy práce s přístroji využívanými ve fyzioterapii. Seznámení s pracovištěm pro fyzikální terapii.

3.–4. týden Práce s přístroji pro elektroterapii a magnetoterapii.

5.–6. týden Práce s ultrazvukem, přístrojová lymfodrenáž.

7.–8. týden Ergometr, běžící pás, posturální plošina.

9.–10. týden Práce se zdrojem infračerveného záření a laserem.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada, 1998, 394 s. ISBN 80-716-9341-3.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•KIMLIČKOVÁ, Monika a kolektiv. Fyzikální terapie. Praha: Grada, 2018, v tisku

Doporučená literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2018 (v tisku).

•ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 230 s. ISBN 80-247-1383-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-330
Brach M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Brach M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Brach M.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

místnost KL:K-1
Brach M.
Průcha J.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6078506.html