Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie člověka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBFPN ZK 5 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o fyziologii, patologii a patofyziologii orgánových systémů. Pozornost je zaměřena na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů.

Požadavky:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1) Obecné příčiny nemocí, etiologie a patogeneze, syndrom/symptom. Zevní faktory vzniku nemocí ? fyzikální, chemické a biologické patogenní faktory. 2) Buňka/tkáň/orgán, regulace proliferace, diferenciace a zániku buněk (nekróza vs. apoptóza), tkáňové poškození, zánět, lokální a systémové projevy, cytokiny a chemokiny, obecné projevy nemocí (horečka, bolest), regenerace vs. reparace, hojení ran a jeho poruchy. 3) Základy genetiky, genetická variabilita, nemoci v důsledku chromozomových aberací, monogenní vs. komplexní (civilizační) nemoci. 4) Kontrola buněčného cyklu, nádorová transformace buňky, karcinogeny, metastazování, interakce nádoru a organizmu, sporadické vs. familiární formy. 5) Patofyziologie dýchacího systému. 6) Patofyziologie krve. 7) Patofyziologie oběhového systému. 8) Patofyziologie vylučovacího systému. 9) Homeostáza. Poruchy homeostázy. 10) Patofyziologie trávicího systému. 11) Patofyziologie vnitřní sekrece. 12) Poruchy metabolizmu. 13) Patofyziologie alergických a autoimunitních onemocnění. 14) Poruchy výživy.

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Předmět poskytuje stručný přehled o fyziologii, patologii a patofyziologii orgánových systémů. Pozornost je zaměřena na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] NEČAS, E. et al. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 377 s. ISBN 978-80-246-1688-9.

[2] SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 392 s. ISBN 80-7169-968-3.

[3] DAMJANOV, I. Pathophysiology. 1st Ed. Philadelphia: Saunders, 2008, 472 p. ISBN 978-1-4160-0229-1.

Doporučená:

[4] VOKURKA, M. et al. Patofyziologie pro nelékařské obory. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 305 s. ISBN 978-80-246-2032-9.

[5] NEČAS, E. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 379 s. ISBN 80-246-0615-1.

[6] FÖLSCH, U.R., KOCHSIEK, K., SCHMIDT, R.F. Patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 588 s. ISBN 80-247-0319-X.1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3373306.html