Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Robotické přístroje ve fyzioterapii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFRPF Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů fyzioterapie ve specifické oblasti použití robotických rehabilitačních přístrojů. Studenti získají přehled o aktuálním stavu techniky, výhodách a nevýhodách robotických systémů v porovnání s klasickými léčebnými metodami, a to jak v klinické, tak i ambulantní praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: kombinovaná zkouška.

Požadavky na studenta: zápočet: 100% docházka na cvičení, úspěšné složení průběžných testů v průběhu semestru, student nesmí být hodnocen stupněm F.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do předmětu: Robotické přístroje ve fyzioterapii.

2. týden Robotika horní končetiny.

3. týden Robotická protetika horní končetiny.

4. týden Robotická protetika a robotika dolní končetiny.

5. týden Využití robotických přístrojů při léčbě onemocnění ovlivňujících lokomoci.

6. týden Použití plantografie a posturografie ve fyzioterapii.

7. týden Elektromyografie, elektrostimulace a vliv robotických přístrojů na plasticitu mozku.

8. týden Robotické přístroje a dekompozice na subsystémy (základní fyzikální principy senzorů a aktuátorů).

9. týden Elektrické pohony, rozdělení, funkční vlastností, funkční principy nepřímých měničů a metody řízení.

10. týden Základní mechanické komponenty, převodovky rotační a lineární, přímé a nepřímé odměřování.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Nácvik aktivního pohybu v odlehčení v trakční kleci. Využití trenažéru pro dolní končetiny.

2. týden Nácvik vertikalizace a mobilizace s využitím přístrojové techniky. Analýza chůze pomocí robotického přístroje.

3. týden Nácvik a analýza chůze v odlehčení v dynamickém chodníku.

4. týden Nácvik roboticky asistované chůze.

5. týden Pedobarografické vyšetření.

6. týden Vyšetření bioimpedance

7. týden Neinvazivní EMG vyšetření.

8. týden Funkční elektrostimulace.

9. týden Kinematické 3D vyšetření.

10. týden Fyzioterapie horní končetiny a ruky pomocí robotického přístroje.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Konstrukce robotů. Liberec: TUL, 2015. ISBN 978-80-7494-216-7 (str. 76–134).

Doporučená literatura:

•TOCHÁČEK, Daniel a Jakub LAPEŠ. Edukační robotika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-577-5 (str. 7–20).

•RYDLO Pavel. Řízení elektrických střídavých pohonů. Liberec: TUL, 2006, ISBN 80-7372-117-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6125806.html