Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informační analýza biologických signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DAIABS ZK 5 2P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Úvod do teorie informace. Informační entropie a její vlastnosti. Střední

vzájemná informace. Spojitý a diskrétní komunikační kanál, kapacita

komunikačního kanálu. Souvislost informační a termodynamické entropie. Princip

maxima entropie. Úvod do teorie systémů, způsoby popisu: datový a generativní

systém, dynamický systém. Model systému. Organizace systémů. Vnějąí a vnitřní

modely, metody identifikace systémů. Úvod do statistického rozhodování.

Testování statistických hypotéz, neurčitost a riziko, Bayesovský přístup.

Parametry časové řady a jejich vzájemná souvislost. Statistické parametry,

analýza v časové a frekvenční oblasti, nelineární parametry, nejpouľívanějąí

transformace. Přehled heuristických metody při analýze biologických časových řad

a praktické příklady jejich aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do teorie informací

Střední vzájemná informace

Komprese biomedicínských dat a signálů

Princip, přehled a srovnání známých kompresních algoritmů a programů,

Vyhledávání informace, přehled metod dolování informací z rozsáhlých

heterogenních zdrojů

Ochrana informací

Pojmy a základní metody teorie systémů z pohledu informatiky

Základy kybernetiky

Obecné vlastnosti živých soustav.

Praktický úvod do statistického rozhodování

Informatický přístup k parametrům časové řady, vzájemná souvislost parametrů.

Strukturální analýza informačních systém

Přehled heuristických metody při analýze biologických časových řad a praktické

příklady jejich aplikace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úvod do teorie informace. Informační entropie a její vlastnosti. Střední

vzájemná informace. Spojitý a diskrétní komunikační kanál, kapacita

komunikačního kanálu. Souvislost informační a termodynamické entropie. Princip

maxima entropie. Úvod do teorie systémů, způsoby popisu: datový a generativní

systém, dynamický systém. Model systému. Organizace systémů. Vnějąí a vnitřní

modely, metody identifikace systémů. Úvod do statistického rozhodování.

Testování statistických hypotéz, neurčitost a riziko, Bayesovský přístup.

Parametry časové řady a jejich vzájemná souvislost. Statistické parametry,

analýza v časové a frekvenční oblasti, nelineární parametry, nejpouľívanějąí

transformace. Přehled heuristických metody při analýze biologických časových řad

a praktické příklady jejich aplikace.

Studijní materiály:

[1] Mackay D.: Information Theory. Cambridge University Press 2000

[2] William H. Press et al.: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press

1992

[3] Kantz, Schreiber: Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge University

Press, 2002

[4] Kotek, Vysoký, Zdráhal: Kybernetika, SNTL, 1984

[5] Sprott: Chaos and Time-Series Analysis, Oxford University Press, 2003

[6] Mackay D.: Information Theory. Cambridge University Press 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1036706.html