Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tvorba biomedicínských aplikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMITBA-S Z,ZK 6 1P+3C česky
Přednášející:
Radim Krupička (gar.)
Cvičící:
Radim Krupička (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět se zabývá konkrétními implementacemi biomedicínských aplikací, jejich standardy, knihovnami a doporučenými postupy pro jejich tvorbu. V předmětu se popíšou specifika informačních systémů pro zdravotnictví, implementace komunikace zdravotnického software pomocí standardů a tvorba aplikací pro podporu výzkumu a zpracování biomedicínských dat.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou absolvování čtyř praktických testů s celkovým ziskem alespoň 50 % bodů a odevzdání zápočtové úlohy. Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických otázek s následním ústním dozkoušení v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Informační systémy ve zdravotnictví – nakládání a ukládání biomedicínských dat

2.Informační systémy ve zdravotnictví – standardy a komunikace mezi systémy

3.Informační systémy ve zdravotnictví – bezpečnostní politiky a práva přístupu

4.Informační systémy ve zdravotnictví – vývoj a udržitelnost

5.Tvorba aplikací pro podporu výzkumu – otevřené databáze, systémy pro klinický výzkum.

6.Prezentace biomedicínských dat v aplikacích a SW knihovny

7.Knihovny pro počítačové učení, zpracování signálu a obrazu

Osnova cvičení:

Na cvičení studenti budou vyvíjet konkrétně aplikace se zaměřením na biomedicínu. Při vývoji budou používat knihovny pro práci se standardy a biomedicínskými daty. Studenti vytvoří formou zápočtové úlohy biomedicínskou aplikaci. Zaměření aplikace bude vybráno během prvních cvičení. Na konci semestru bude aplikace zkontrolována, okomentována a ohodnocena vyučujícím.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3.

[2] MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 9788001047200.

Doporučená literatura:

[3] Dokumentace HL7: www.hl7.org

[4] Dokumentace k DICOM: dicom.nema.org

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-520
Krupička R.
12:00–12:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
místnost KL:B-520
Krupička R.
13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5589606.html